სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გაბაიძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი ადგილი მსოფლიო ეკონომიკურ-ინეგრაციულ პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული,. 2004წ. ტ. 27. თბ. 2004 წ. გვ. 188.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია. 2012წ. #4(83), გვ.176-183.

რ. ჩოგოვაძე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების მართვის ავტომატიზებული სისტემა . საქართველოს სამეც.-ტექნ. ინფორმაციის და ტექნიკურ- ეკონომ. გამოკვლევათა სამეც.-კვლევ. ინსტიტუტი, თბილისი. 1977წ. .

ზ. ვაშაკიძე, მ. კელენჯერიძე. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებ ის ძირითადი პერსპექტივები. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2014წ. #3-4, 6-14 გვ..

ე. ბარათაშვილი. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხისათვის. საქართველოს ეკონომიკური მეცნიერებათა აკადემია შრომები 11- ე კრებული. გამომცემლობა ,,სიახლე’’ თბილისი 2013 წელი. (ეძღვნება აკადემიის პრეზიდენტის პროფესორ ლეო ჩიქავას დაბადების 85-ე წლისთავს). 2013წ. .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი.. ეკონომისტთა V რესპუბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2002წ. 7 გვ..

ა. აბრალავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის პერპექტიული ხედვა. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2007წ. #10-12, გვ. 32-38.

ნ. ჭიკაიძე, ნ.თუშიშვილი. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი თავსებადობა ევროპულ მოდელთან. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.113.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა და მისი გავლენა სიღარიბეზე. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.45-50.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2002წ. #2, გვ. 22-27; .

გ. ლობჯანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 , 2010. 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 , 2010.

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 . 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 .

მ. სულაძე. საქართველოს სსრ ენერგორესურსების ეკონომიის დონე და პერსპექტივები. მიმოხილვითი ინფორმაცია. სერია 7. გამოცემა 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი. . 1980წ. 32 გვ..

ლ. ხვედელიძე, ავტორთა ჯგუფი. საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზი 2000 წლამდე. თავი: მოსახლეობა და საქალაქო განსახლება . . სმედმსი-ის გამომცემლობა. 1986წ. ტ.III,.

ნ. ჭანტურია, მარინა თოფჩიშვილი, ნატალია ნატროშვილი. საქართველოს სტრატეგიული რესურსი-მინერალური წყლები („ბორჯომის“ წარსული და აწმყო). ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. # 3(33), 2014, გვ.127-131.

ზ. ვარაზაშვილი, მ. მარდაშოვა, გ. ჩახაია. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული თანამედროვე წარმოშობის ტექნოგენური მასივების კვლევისა და მართვის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016წ. #2(722) 2016 წ. გვ.23.

ნ. ჭელიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ატმოსფერული ნალექების მრავალწლიური ცვლილების მათემატიკური მოდელირება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. №102,145-150.