სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. საქართველოში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებული ციტრუსოვან კულტურათა ნედლეულის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და კვებითი უვნებლობის დადგენა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,. 2012წ. N 31, გვ. 283 - 295 .

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ 89-98.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული ზოგიერთი კონფესიების შესახებ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული კონფესიები და მათთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,92-97.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოში არსებული მყარი ნარჩენების ოპერტიული შეფასების პრინციპები რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს მაგალითზე . სამეცნიერო საინფორმაციო სამთო ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-407X N 1(26) გვ. 105-108.

ნ. ბებიაშვილი. საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ. 66-69.

ხ. გაჩეჩილაძე. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი ოქროს და მისგან დამზადებული ნაკეთობების შედგენილობის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გეოლ. ინსიტუტი , ახალი გამოცემა #119, გვ. 561-569. 2004წ. 978-9941-406-51-5.

რ. მესხია, უბილავა მ., ავალიანი ნ.. საქართველოში ატმოსფერული ნალექების სტრუქტურული ცვლილება მე-20 საუკუნეში კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში.. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო- სამეურნეო უნივერსიტეტი. . 2008წ. ტ.1.თბილისი, გვ. 39-41..

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ამირანაშვილი ა. ბახსოლიანი მ., ცინცაძე თენგიზი, ჭითანავა რ. რეხვიაშვილი რ.. საქართველოში ატმოსფერული პროცესების ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა განახლების საჭიროების შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის აშენების საკითხის შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2006წ. თბილისი, N10, გვ.117-121.

გ. ინანიშვილი. საქართველოში აღმოჩენილი შუა საუკუნეების ირანის მხატვრული კერამიკის წარმომავლობის საკითხისათვის. სემმ, . 2014წ. N5(50-B), 157-171.

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპქტები. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,ბიზნესი და სამართალი''. 2011წ. გვ. 68-75.

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი, ცომაია ნინო. საქართველოში ბიზნესის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემების კვლევა . სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. №2(7). გვ.142-146.

ო. შონია, კ. ოდიშარია, ნ. ცომაია. საქართველოში ბიზნესის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემის კვლევა. სტუ, შრომები თბილისი . 2009წ. N1 (7) , გვ.142-146 .

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია. საქართველოში ბიზნესის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" #7-8 თბილისი. 2011წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. საქართველოში ბინის მესაკუთრეთა ასოციაციებისა და კონდომინიუმების ჩამოყალიბების აუცილებელი პირობები.. I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: „საცხოვრისი გარდამავალ პერიოდში: მმართველობითი რეფორმა და საინვესტიციო პოლიტიკა“.. 2002წ. .

თ. ფალავანდიშვილი, გიორგი დანელია, ლერი გვასალია. საქართველოში გაადგილებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #1, გვ. 82–88 .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. საქართველოში გადაადგილებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. N1, 82-88 გვ.

ნ. გელოვანი. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (Satureia Laxiflora C. Koch) მინერალური კვების ელემენტების პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. 2011წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. ტ.11, #4, გვ. 465-468. .

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (Satureia Laxiflora C. Koch) მინერალური კვების ელემენტების პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11 № 4. 465 – 468 გვ..