სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. დავითაშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე ოსების განსახლების ზოგიერთი საკითხის შესახებ . გამომც.გრიფონი. 2014წ. 8 გვ..

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი, გ.სვანიძე, ვ. ცომაია. საქართველოს ტერიტორიაზე საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები და მათგან დაცვის ღონისძიებები. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 1998წ. ტომი 101, გვ.49-56.

ლ. შენგელია, კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი .

კორძახია გ., შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის ,,კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 18-19 ნოემბერი, 2008წ., მასალები . 2008წ. ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, საქართველო, თბილისი .

შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში" მასალები. 2008წ. ტომი 115, გვ. 255-265.

ნ. ხუნდაძე. საქართველოს ტერიტორიის კრისტალური ფუნდამენტის სიღრმული აგებულობა უახლესი სეისმური მონაცემების მიხედვითით. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. № 16, 53-63.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, მ.გზირიშვილი/M.Gzirishvili, ნ.არუთინიანი/N. Arutiniani, რ.მახმუდოვი/R.Makhmudov.M. საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვის ინტენსივობის შეფასების საფუძველზე/Zoning of the Georgian Territory on the Basis of Evaluation of Drought Intensity. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008, გვ.308-312/vol.115,2008,p.308-312.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება თოვლიანობის მიხედვით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, გვ.204-220.

ნ. მათიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის კადასტრული შესწავლის ისტორიიდან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #7-9 გვ. 34-36..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. 6 გვ..

. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის სამხედრო–პოლიტიკური წინაპირობები და სამხედრო უსაფრთხოების კონცეპტუალური მოთხოვნები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების სტრატეგიული სამხედრო-საინჟინრო ობიექტები და მათი მახასიათებლები სახელმწიფოს სამხედრო უსაფრთხოებაში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. #1(2), გვ. 25-32, თბილისი. ISSN-1987-801X .

ე. მეძმარიაშვილი, მ. სანიკიძე. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) 18გვ..

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ., ელიზბარაშვილი მ.ე.,. საქართველოს ტერიტორიისათვის 1936-2008 წლების პერიოდისათვის ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების 25 კილომეტრიანი ბადურ მონაცემთა მასივების შექმნის მეთოდოლოგია. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მასალები. . 2011წ. ტ. 117, გვ. 148-150. .

ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტერიტორიული დარაიონება კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების მიხედვით. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული 1რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიაში. 2008წ. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.