სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის სამხედრო–პოლიტიკური წინაპირობები და სამხედრო უსაფრთხოების კონცეპტუალური მოთხოვნები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების სტრატეგიული სამხედრო-საინჟინრო ობიექტები და მათი მახასიათებლები სახელმწიფოს სამხედრო უსაფრთხოებაში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. #1(2), გვ. 25-32, თბილისი. ISSN-1987-801X .

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) 18გვ..

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ., ელიზბარაშვილი მ.ე.,. საქართველოს ტერიტორიისათვის 1936-2008 წლების პერიოდისათვის ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების 25 კილომეტრიანი ბადურ მონაცემთა მასივების შექმნის მეთოდოლოგია. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მასალები. . 2011წ. ტ. 117, გვ. 148-150. .

ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტერიტორიული დარაიონება კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების მიხედვით. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული 1რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიაში. 2008წ. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ფუნქციური მიმართულებების სტრუქტურული მოდელი. სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა. თბილისი. "აი-ლაინი". 2005წ. 11 გვ..

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, გ. ასათიანი, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტეროტორიის მოკლე მინერაგენული დახასიათება. ”საქართველოს ქიმიური მრეწველობა”. 2011წ. გვ. 51-72.

ბ. ცხადაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 90. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 13-19 .

დ. თავხელიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,როგორც ქვეყნის საინჟინრო შემოქმედებითი ცენტრი. სტუ-ს სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი"№4. 2012წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, გ. კობახიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2017წ. №1(503). გვ. 63-68.

გ. მიქიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. თარიღები და პერსონები.. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N2 . 2012წ. N2, 11 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ა. ჯაფარიძე, ა. ფრანგიშვილი, შ. ნაჭყებია და სხვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სათავეებთან. საგამომცებლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. .

გ. კაკაშვილი, ირმა ქუფარაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის ალაზნის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიურ პუნქტში 45 ჰა-იან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ნიადაგისა და დრენირებული წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები და შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2018წ. N73, იბეჭდება.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3.

თ. ქამხაძე, მ.ზუბიაშვილი. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2009წ. #3(15). გვ.93-99.

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების ბუნებრივი და ტექნოგენური ნარჩენებიდან კალიუმის გამოტუტვა ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი. 2017წ. #1(38), 6გვ..

მ. მჭედლიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების და გუმბრინის გამოყენება ქიმიურ ტექნოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რ. აგლაძის სახ. არაორგანული და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტი. 2005წ. .