სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კაკაშვილი, ირმა ქუფარაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის ალაზნის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიურ პუნქტში 45 ჰა-იან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ნიადაგისა და დრენირებული წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები და შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2018წ. N73, იბეჭდება.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3.

თ. ქამხაძე, მ.ზუბიაშვილი. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2009წ. #3(15). გვ.93-99.

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების ბუნებრივი და ტექნოგენური ნარჩენებიდან კალიუმის გამოტუტვა ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი. 2017წ. #1(38), 6გვ..

მ. მჭედლიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების და გუმბრინის გამოყენება ქიმიურ ტექნოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რ. აგლაძის სახ. არაორგანული და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები და მექანიზმები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2017წ. #2, გვ., 96-106.

შ. ვეშაპიძე. საქართველოს ტურიზმის სფეროში მეწარმეობის განვითარების ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #2 (2).

ლ. გიგინეიშვილი, ზ. ჩიტიძე. საქართველოს ტყეების მონიტორინგის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2014წ. N 3(31) 2014 თბილისი , გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ 2014წ..

მ. აბუთიძე. საქართველოს უადრესი ეკლესიები . . "ტექნიკური უნივერსიტეტი" , სვეტიცხოველი, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. 2017წ. №1. 47-50.

თ. კვირიკაშვილი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა-აღსრულების საკითხის გადაწყვეტისას 2003 წლიდან. . 2016წ. თბილისი.

ქ. ქუთათელაძე. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული, თბ, 2017. 2017წ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #1, გვ. 260-282.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასთან XVI ს. უკანასკნელ მეოთხედში. საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #1 (10), გვ. 76.

თ. გრიგოლია. საქართველოს ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციაბთან . საისტორიო ვერტიკალები. 2002წ. #2.

გ. ინანიშვილი, ი. ჯაფარიძე. საქართველოს უძველესი სამთო-მეტალურგიული წარმოების ძეგლები ძვ.წ. II-I ათასწლეულებში.. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N26, 63-69.

გ. იაშვილი, გორგიშელი მ.. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის პერსპექტივები და მასთან დაკავშირებული რისკები. . ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2008წ. №16, გვ. 135-141.

მ. ნოზაძე. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებანი. . (სოციალური ეკონომიკა-XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, . 0წ. 2012, №24.

თ. დევიძე. საქართველოს ფინანსური სისტემის მოწყობა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ძიებანი. 2012წ. VIII ტომი, 25-28.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, შალაშვილი ქ., სუთიაშვილი მ., სიჭინავა მ.. საქართველოს ფლორის პარკოსანთა ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ფენოლური ნაერთები. . თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო შრომათა კრებული, . 2012წ. თბილისი, XLVI, 121-124 .