სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, კორძახია გ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 2008 წლის 18-19 ნოემბერი, მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი .

კორძახია გ., შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის ,,კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”, 18-19 ნოემბერი, 2008წ., მასალები . 2008წ. ტ. 115, გვ. 255-265, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, საქართველო, თბილისი .

შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საერთაშორისო კონფერენციის „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, 18-19 ნოემბერი 2008წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. ტ. №115, გვ. 255-265.

ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საერთაშორისო კონფერენციის "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში" მასალები. 2008წ. ტომი 115, გვ. 255-265.

ნ. ხუნდაძე. საქართველოს ტერიტორიის კრისტალური ფუნდამენტის სიღრმული აგებულობა უახლესი სეისმური მონაცემების მიხედვითით. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. № 16, 53-63.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, მ.გზირიშვილი/M.Gzirishvili, ნ.არუთინიანი/N. Arutiniani, რ.მახმუდოვი/R.Makhmudov.M. საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვის ინტენსივობის შეფასების საფუძველზე/Zoning of the Georgian Territory on the Basis of Evaluation of Drought Intensity. ჰმი-ს შრომათა კრებული"კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში"/Transactions of the Institute of Hydrometeorology"Climate, Natural Resources, Natural Disasters in the South Caucasus". 2008წ. ტ.115,2008, გვ.308-312/vol.115,2008,p.308-312.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება თოვლიანობის მიხედვით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტომი 106, გვ.204-220.

ნ. მათიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის კადასტრული შესწავლის ისტორიიდან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #7-9 გვ. 34-36..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. 6 გვ..

. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის სტრატეგიული მახასიათებლების კრიტერიუმების განსაზღვრა. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის სამხედრო–პოლიტიკური წინაპირობები და სამხედრო უსაფრთხოების კონცეპტუალური მოთხოვნები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის ომისათვის მომზადების სტრატეგიული სამხედრო-საინჟინრო ობიექტები და მათი მახასიათებლები სახელმწიფოს სამხედრო უსაფრთხოებაში. ჟურნალი "სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება". ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა.გამომცემლობა "აი-ლაინი".. 2005წ. სპეციალური საავტორო გამოცემა. 190 გვ. .

მ. სანიკიძე, ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო-საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. #1(2), გვ. 25-32, თბილისი. ISSN-1987-801X .

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიის საომარი გარემო და ერთიანი სამხედრო–საინჟინრო უზრუნველყოფის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო თეორია. 2010წ. N1(2) 18გვ..

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ., ელიზბარაშვილი მ.ე.,. საქართველოს ტერიტორიისათვის 1936-2008 წლების პერიოდისათვის ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების 25 კილომეტრიანი ბადურ მონაცემთა მასივების შექმნის მეთოდოლოგია. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის მასალები. . 2011წ. ტ. 117, გვ. 148-150. .

ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტერიტორიული დარაიონება კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების მიხედვით. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, შრომათა კრებული 1რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიაში. 2008წ. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ფუნქციური მიმართულებების სტრუქტურული მოდელი. სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა. თბილისი. "აი-ლაინი". 2005წ. 11 გვ..

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, გ. ასათიანი, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტეროტორიის მოკლე მინერაგენული დახასიათება. ”საქართველოს ქიმიური მრეწველობა”. 2011წ. გვ. 51-72.

ბ. ცხადაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 90. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 13-19 .