სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ფუნქციური მიმართულებების სტრუქტურული მოდელი. სამხედრო საინჟინრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. სპეციალური საავტორო გამოცემა. თბილისი. "აი-ლაინი". 2005წ. 11 გვ..

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, გ. ასათიანი, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტეროტორიის მოკლე მინერაგენული დახასიათება. ”საქართველოს ქიმიური მრეწველობა”. 2011წ. გვ. 51-72.

ბ. ცხადაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 90. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #3, გვ. 13-19 .

დ. თავხელიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,როგორც ქვეყნის საინჟინრო შემოქმედებითი ცენტრი. სტუ-ს სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი "პარალელი"№4. 2012წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, გ. კობახიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2017წ. №1(503). გვ. 63-68.

გ. მიქიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. თარიღები და პერსონები.. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N2 . 2012წ. N2, 11 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ა. ჯაფარიძე, ა. ფრანგიშვილი, შ. ნაჭყებია და სხვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სათავეებთან. საგამომცებლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. .

გ. კაკაშვილი, ირმა ქუფარაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის ალაზნის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიურ პუნქტში 45 ჰა-იან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ნიადაგისა და დრენირებული წყლების ქიმიური ანალიზის შედეგები და შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახ. წყალთას მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2018წ. N73, იბეჭდება.

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3.

თ. ქამხაძე, მ.ზუბიაშვილი. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2009წ. #3(15). გვ.93-99.

ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების ბუნებრივი და ტექნოგენური ნარჩენებიდან კალიუმის გამოტუტვა ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. სამთო ჟურნალი. 2017წ. #1(38), 6გვ..

მ. მჭედლიშვილი. საქართველოს ტრაქიტების და გუმბრინის გამოყენება ქიმიურ ტექნოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რ. აგლაძის სახ. არაორგანული და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები და მექანიზმები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2017წ. #2, გვ., 96-106.

შ. ვეშაპიძე. საქართველოს ტურიზმის სფეროში მეწარმეობის განვითარების ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #2 (2).

ლ. გიგინეიშვილი, ზ. ჩიტიძე. საქართველოს ტყეების მონიტორინგის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2014წ. N 3(31) 2014 თბილისი , გამომცემლობა „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ 2014წ..

მ. აბუთიძე. საქართველოს უადრესი ეკლესიები . . "ტექნიკური უნივერსიტეტი" , სვეტიცხოველი, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. 2017წ. №1. 47-50.

თ. კვირიკაშვილი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობა-აღსრულების საკითხის გადაწყვეტისას 2003 წლიდან. . 2016წ. თბილისი.

ქ. ქუთათელაძე. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცე და უმაღლესი სწავლებით მოსახლეობის მომცველობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული, თბ, 2017. 2017წ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #1, გვ. 260-282.