სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვართანოვი. საქართველოს წყლის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2009წ. ტ.II,გვ.35-45.

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების განვითარება და ჰიდრომელიორაციაში გამოყენება. შრომათა კრებული ”საქჰიდროეკოლოგია”. 2005წ. 2005წ. 79-86გვ.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი პრობლემები. ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“ . 2014წ. N1 , თბილისი ,გვ. 11–16.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. საქართველოს წყლის რესურსების ეკონომიკური შეფასებისა და მისი გამოყენების ეფექტიანობის ზოგიერთი საკითხი სოფლის მეურნეობაში. ეკონომიკა. 2002წ. # 10-11,გვ. 58-54.

დ. გუბელაძე. საქართველოს წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების და გარემოს ეფექტური დაცვის ღონისძიებები. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია #1-2(17-18)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. გვ.54-63.

ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ი. ინაშვილი, ი. ყრუაშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების და გარემოს ეფექტური დაცვის ღონისძიებები. ჰიდროინჟინერია . 2014წ. #1–2 (17–18).

ნ. ბეგალიშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების სიჭარბისა და დეფიციტის ფორმირების ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები გვალვიან რაიონებში. / Assessment of expected run-off variations on the rivers in arid regions of Georgia.. ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2002წ. ტ.107, 2002, გვ.122-132. / vol. 107, 2002, p. 122-132, (in Georgia)..

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს ხელისუფ-ლება და ორგანიზებული დამნაშავეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2013წ. N4, 2013, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ11.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ისტორიისათვის. რელიგია. 2006წ. 7,8,9; 86-89.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ილუსტრირების ზოგიერთი საკითხი . რელიგია. 2006წ. 4,5,6: 65-69.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. საქართველოს ჰავა. 2. აფხაზეთი . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. ტ. # 112, გვ. 153.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ. . საქართველოს ჰავა. 2. აფხაზეთი. ჰმი შრომები . . 2006წ. ტ. 112, გვ. 153.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს ჰავა. 3. სამეგრელო ზემო სვანეთი. ჰმი-ის შრომები, . 2010წ. ტ. 113, გვ. 83.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 3. სამეგრელო ზემო სვანეთი. ჰმი-ის შრომები. 2010წ. ტ. 113, გვ. 83.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 4. გურია. , 2011, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰმი-ის შრომები. 2011წ. ტ. 118, გვ. 91.

გ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. აჭარა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. ტ. # 110, გვ. 72-76.

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2003წ. №XIV, 3-9 გვ..

გ. მახარაძე, მახარაძე ია. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ოპტიმალური განვითარების საკითხები. ენერგია. 2017წ. 1(81), გვ.35-39.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.113-118.