სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გახოკიძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება: პრობლემები და გადაჭრის გზები. . პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,იურისტების სამყარო“, . 2015წ. გვ.72-83..

ზ. მელქაძე, ჯ.გახოკიძე. საქართველოს შსს რეფორმირება: პრობლემები და გადაჭრის გზები. შ.ფაფიაშვილის 80 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეო კრებული. 2015წ. .

ე. ბარათაშვილი, ო.ფაჩულია. საქართველოს ჩაის მრეწველობის რეგიონული სტრუქტურის სრულყოფის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. #11. 0.5 ნ.თ..

მ. ვანიშვილი, მექვაბიშვილი ავთანდილ, აბრალავა ნინო. საქართველოს ძველი და ახალი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შედარებითი ანალიზი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი. სამეცნიერო ძიებანი. 2009წ. V ტომი, გვ. 142-147.

ჯ. მაჭავარიანი, თენგიზ ურუშაძე, რუსუდან ფირცხალავა, თამარ ქვრივიშვილი. საქართველოს ძირითადი ნიადაგები. ჟურნალი ნნალს ოფ აგრარიან (აგრარული მეცნიერების მაცნე), ტომი 13, #4, თბილისი, მწიგნობარი, 2015. 2015წ. 4 ნ.თ..

რ. ფირცხალავა, ჯემალ მაჭავარიანი, თენგიზ ურუშაძე. საქართველოს ძირითადი ნიადაგები. ჟურნალი ნნალს ოფ აგრარიან (აგრარული მეცნიერების მაცნე), ტომი 13, #4, თბილისი, მწიგნობარი, 2015. 2015წ. 4 ნ.თ..

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. საქართველოს ძირითადი ტრანსასაზღვრო მდინარეების ეკო-ბიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. ტ. #119, გვ.232-237 .

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. საქართველოს ძირითადი ტრანსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. ტ. #119, გვ.232-237.

ნ. ბეგლარაშვილი, ლ. გვერდწითელი, ბაქრაძე ელენე. საქართველოს ძირითადი ტრანსსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2013წ. ტ.119, ISSN 1512-0902, გვ.238-243.

გ. ჩახაია, გ. გავარდაშვილი. საქართველოს ძირითადი ღვარცოფული ტიპის მდინარეთა აუზების ტიპოლოგია და მათი შეფასება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. თბილისი, გვ. 12-19.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. საქართველოს ძირითადი ღვარცოფული ტიპის მდინარეთა აუზების ტიპოლოგია და მათი შეფასება. ჰიდროეკოლოგიის უნსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ. 12-19.

მ. ვართანოვი. საქართველოს წყალთა მეურნეობაში ძირითადი ფონდების (საშუალებების) ამორტიზაციის შესახებ. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2016წ. სამეცნიერო შრომების კრებული #71, გვ.37-44.

მ. ფირანაშვილი. საქართველოს წყლის რესურსები, როგორც ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (მდინარე ენგურის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ''სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. ISSN 1987-7471, N2(2), გვ.123-127.

მ. ვართანოვი. საქართველოს წყლის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2009წ. ტ.II,გვ.35-45.

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების განვითარება და ჰიდრომელიორაციაში გამოყენება. შრომათა კრებული ”საქჰიდროეკოლოგია”. 2005წ. 2005წ. 79-86გვ.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი პრობლემები. ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“ . 2014წ. N1 , თბილისი ,გვ. 11–16.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. საქართველოს წყლის რესურსების ეკონომიკური შეფასებისა და მისი გამოყენების ეფექტიანობის ზოგიერთი საკითხი სოფლის მეურნეობაში. ეკონომიკა. 2002წ. # 10-11,გვ. 58-54.

დ. გუბელაძე. საქართველოს წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების და გარემოს ეფექტური დაცვის ღონისძიებები. ჟურნალი ჰიდროინჟინერია #1-2(17-18)საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. გვ.54-63.

ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილი, ი. ინაშვილი, ი. ყრუაშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების და გარემოს ეფექტური დაცვის ღონისძიებები. ჰიდროინჟინერია . 2014წ. #1–2 (17–18).

ნ. ბეგალიშვილი. საქართველოს წყლის რესურსების სიჭარბისა და დეფიციტის ფორმირების ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები გვალვიან რაიონებში. / Assessment of expected run-off variations on the rivers in arid regions of Georgia.. ჰმი-ს შრომათა კრებული . 2002წ. ტ.107, 2002, გვ.122-132. / vol. 107, 2002, p. 122-132, (in Georgia)..