სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 3. სამეგრელო ზემო სვანეთი. ჰმი-ის შრომები. 2010წ. ტ. 113, გვ. 83.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 4. გურია. , 2011, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰმი-ის შრომები. 2011წ. ტ. 118, გვ. 91.

გ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. აჭარა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. ტ. # 110, გვ. 72-76.

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2003წ. №XIV, 3-9 გვ..

გ. მახარაძე, მახარაძე ია. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ოპტიმალური განვითარების საკითხები. ენერგია. 2017წ. 1(81), გვ.35-39.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.113-118.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი, გვ.72-75.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი. N6, გვ.72-75.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #7-9, 5 გვ..

გ.გობეჩია, ქეთო მახარაძე. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2009წ. №7-9, 5გვ..

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია. საქართველოს ჰიდროსადგურების/აგრეგატების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ. "ენერგია". 2008წ. 39470, გვ. 66-69.

ბ. გითოლენდია. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”.. 2015წ. გვ 105-113.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი ლ. სადაღაშვილი. საქართველოსთვის გამოყოფილ ვალებთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზი. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ.72-77.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. საქართველოსი ნახშირზე მომუშავე ეკოლოგიურად სუფთა თბოელექტროსადგურის კონცეფცია. ენერგია. 2004წ. #3 (31) გვ 25-30.

ვ. გელაძე. საქართველოსწყლისრესურსები. ),ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისშრომათაკრებული, ახალისერია. 2012წ. 4(83), გვ.184-194.

. საქართველოს” და 'ქართველების” აღმნიშვნელი ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #7 (446), გვ.175-181, 238-263.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. ISSN 1512-4649. #4 გვ. 56-58. .

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. საქართველოში სატენდერო შესყიდვების განხორციელებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე . 2015წ. #8..

მ. ყიფიანი. საქართველოში XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიების ისტორიისათვის. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #11 ; 54-60 გვ..