სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს ხელისუფ-ლება და ორგანიზებული დამნაშავეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2013წ. N4, 2013, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ11.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ისტორიისათვის. რელიგია. 2006წ. 7,8,9; 86-89.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ილუსტრირების ზოგიერთი საკითხი . რელიგია. 2006წ. 4,5,6: 65-69.

გ. მელაძე, მელაძე მ. , თუთარაშვილი მ.. საქართველოს ჰავა. 2. აფხაზეთი . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. ტ. # 112, გვ. 153.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, თუთარაშვილი მ. . საქართველოს ჰავა. 2. აფხაზეთი. ჰმი შრომები . . 2006წ. ტ. 112, გვ. 153.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს ჰავა. 3. სამეგრელო ზემო სვანეთი. ჰმი-ის შრომები, . 2010წ. ტ. 113, გვ. 83.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 3. სამეგრელო ზემო სვანეთი. ჰმი-ის შრომები. 2010წ. ტ. 113, გვ. 83.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. 4. გურია. , 2011, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰმი-ის შრომები. 2011წ. ტ. 118, გვ. 91.

გ. მელაძე. საქართველოს ჰავა. აჭარა. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. ტ. # 110, გვ. 72-76.

გ.ბუაჩიძე, ბ.მხეიძე. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროგეოლოგიის და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2003წ. №XIV, 3-9 გვ..

გ. მახარაძე, მახარაძე ია. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის ოპტიმალური განვითარების საკითხები. ენერგია. 2017წ. 1(81), გვ.35-39.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.113-118.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებ. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი, გვ.72-75.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი. N6, გვ.72-75.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #7-9, 5 გვ..

გ.გობეჩია, ქეთო მახარაძე. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2009წ. №7-9, 5გვ..

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია. საქართველოს ჰიდროსადგურების/აგრეგატების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ. "ენერგია". 2008წ. 39470, გვ. 66-69.

ბ. გითოლენდია. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”.. 2015წ. გვ 105-113.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი ლ. სადაღაშვილი. საქართველოსთვის გამოყოფილ ვალებთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზი. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ.72-77.