სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ი. არჩვაძე. საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2002წ. თბილისი. N6, გვ.72-75.

ქ. მახარაძე, გ.გობეჩია, რ.ფირცხალავა. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. #7-9, 5 გვ..

გ.გობეჩია, ქეთო მახარაძე. საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2009წ. №7-9, 5გვ..

გ. მახარაძე, თ. ჯიქია. საქართველოს ჰიდროსადგურების/აგრეგატების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ. "ენერგია". 2008წ. 39470, გვ. 66-69.

ბ. გითოლენდია. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი”.. 2015წ. გვ 105-113.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი ლ. სადაღაშვილი. საქართველოსთვის გამოყოფილ ვალებთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზი. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, . 2014წ. №2, გვ.72-77.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. საქართველოსი ნახშირზე მომუშავე ეკოლოგიურად სუფთა თბოელექტროსადგურის კონცეფცია. ენერგია. 2004წ. #3 (31) გვ 25-30.

ვ. გელაძე. საქართველოსწყლისრესურსები. ),ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისშრომათაკრებული, ახალისერია. 2012წ. 4(83), გვ.184-194.

. საქართველოს” და 'ქართველების” აღმნიშვნელი ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #7 (446), გვ.175-181, 238-263.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. ISSN 1512-4649. #4 გვ. 56-58. .

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. საქართველოში სატენდერო შესყიდვების განხორციელებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე . 2015წ. #8..

მ. ყიფიანი. საქართველოში XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიების ისტორიისათვის. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #11 ; 54-60 გვ..

ნ. ბეგლარაშვილი. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემოტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. 2010წ. შრომათა კრებული, ISNN 978-9941-14868-2, გვ.408-410.

გ. მაღალაშვილი, კ. აბაშიძე, ა. მაღალაშვილი. საქართველოში ალუმინის წარმოების შესაძლებლობის საკითხი. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. 12, გვ. 75-79.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. საქართველოში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებული ციტრუსოვან კულტურათა ნედლეულის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და კვებითი უვნებლობის დადგენა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2012წ. N 31, გვ. 283 – 295.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. საქართველოში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებული ციტრუსოვან კულტურათა ნედლეულის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და კვებითი უვნებლობის დადგენა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,. 2012წ. N 31, გვ. 283 - 295 .

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ 89-98.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული ზოგიერთი კონფესიების შესახებ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული კონფესიები და მათთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,92-97.