სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. საქართველოსი ნახშირზე მომუშავე ეკოლოგიურად სუფთა თბოელექტროსადგურის კონცეფცია. ენერგია. 2004წ. #3 (31) გვ 25-30.

ვ. გელაძე. საქართველოსწყლისრესურსები. ),ვახუშტიბაგრატიონისგეოგრაფიისინსტიტუტისშრომათაკრებული, ახალისერია. 2012წ. 4(83), გვ.184-194.

. საქართველოს” და 'ქართველების” აღმნიშვნელი ტერმინების ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #7 (446), გვ.175-181, 238-263.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. ISSN 1512-4649. #4 გვ. 56-58. .

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. საქართველოში სატენდერო შესყიდვების განხორციელებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე . 2015წ. #8..

მ. ყიფიანი. საქართველოში XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიების ისტორიისათვის. საერთაშორისო ჟურნალი ''საისტორიო ვერტიკალები'. 2007წ. #11 ; 54-60 გვ..

ნ. ბეგლარაშვილი. საქართველოში ავტოტრანსპორტიდან ემოტირებული სათბურის გაზები და მისი უარყიფითი შედეგების შემარბილებელი ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომათა კრებული. 2010წ. შრომათა კრებული, ISNN 978-9941-14868-2, გვ.408-410.

გ. მაღალაშვილი, კ. აბაშიძე, ა. მაღალაშვილი. საქართველოში ალუმინის წარმოების შესაძლებლობის საკითხი. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. 12, გვ. 75-79.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. საქართველოში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებული ციტრუსოვან კულტურათა ნედლეულის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და კვებითი უვნებლობის დადგენა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2012წ. N 31, გვ. 283 – 295.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. საქართველოში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებული ციტრუსოვან კულტურათა ნედლეულის ბიოლოგიური სრულფასოვნებისა და კვებითი უვნებლობის დადგენა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,. 2012წ. N 31, გვ. 283 - 295 .

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ 89-98.

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული ზოგიერთი კონფესიების შესახებ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,სტუ, 2011;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული კონფესიები და მათთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,92-97.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოში არსებული მყარი ნარჩენების ოპერტიული შეფასების პრინციპები რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს მაგალითზე . სამეცნიერო საინფორმაციო სამთო ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-407X N 1(26) გვ. 105-108.

ნ. ბებიაშვილი. საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ. 66-69.

ხ. გაჩეჩილაძე. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი ოქროს და მისგან დამზადებული ნაკეთობების შედგენილობის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გეოლ. ინსიტუტი , ახალი გამოცემა #119, გვ. 561-569. 2004წ. 978-9941-406-51-5.

რ. მესხია, უბილავა მ., ავალიანი ნ.. საქართველოში ატმოსფერული ნალექების სტრუქტურული ცვლილება მე-20 საუკუნეში კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში.. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო- სამეურნეო უნივერსიტეტი. . 2008წ. ტ.1.თბილისი, გვ. 39-41..

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ამირანაშვილი ა. ბახსოლიანი მ., ცინცაძე თენგიზი, ჭითანავა რ. რეხვიაშვილი რ.. საქართველოში ატმოსფერული პროცესების ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა განახლების საჭიროების შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის აშენების საკითხის შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2006წ. თბილისი, N10, გვ.117-121.