სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფხაკაძე, აბაშიძე ქეთევანი. ქართული ხალხური რეწვა და მისი გავლენა მსუბუქ მრეწველობაზე. სტუ "განათლება" 2013წ.. 2013წ. გამოცემის №1(7) . 260-264 გვ..

რ. ლორთქიფანიძე. ქართული „პუბლიცისტური ფილოსოფიის “ გამოვლენის ფორმები თანამედროვეობის კონტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ. „მოამბის“ დამატება, შრომები, . 2008წ. ტ. 11, გვ. 133-135.

ვ. შუბითიძე. ქარიზმატული და პარანოიკი ავტორიტარი ლიდერები. ჟურნალი პარალელი. 2011წ. N2.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქარიზმატული ლიდერის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში. ჟურნ., «სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები». 2009წ. ბათ. # 4.

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი. ქარის რეჟიმი საქართველოს ზოგიერთი რაიონებისათვის ბოლო 50 წლის მანძილზე.. ტსუ გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები მიძღვნილი აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისტავისადმი. 23წ. გვ. 195-198. 2015 წ..

ლ. იაშვილი. ქარის აეროდინამიკურის მოდელირება COMSOL Multiphysics–სის ბაზაზზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2016მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. No 2(20), 2015.

მ. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე განვითარებული დატვირთვები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი. 2012წ. #1 (483), 4 გვ..

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ.დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).

ლ.ქართველიშვილი, ლ.მეგრელიძე, ნ. დეკანოზიშვილი. ქარის და წვიმის ერთობლივი ზემოქმედების გათვალისწინება მშენებლობასა და სოფლის მეურნეობაში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ტ. 1 (724 ).

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე. ქარის ელექტროსადგურის ასინქრონული გენერატორის მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №1(69)...

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის მექანკური დამუშავების სამარჯვის კინემატიკური სქემა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. #2, გვ. 46-51.

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის შერჩევა. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #17, გვ. 139-140.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე. ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემებთან პარალელური მუშაობის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. №4(68).გვ,54-57.

სიმონ ნემსაძე, შორენა ფხაკაძე, ზაურ რეხვიაშვილი. ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გამოყენების მოდერნიზებული სქემები ელექტროენერგეტიკულ სისტემებთან პარალელური მუშაობის პირობებში. ჟურნალი ,, ენერგია" . 2013წ. №4(68)..გვ,54-57.

დ. კოხრეიძე. ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . შრომათა კრებული, USAID მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2013წ. ქუთაისი გვ. 83-86.ნაბეჭდი.

მ. შვანგირაძე, თ.გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . სტუ, გრანტის პროექტის # 2 ანგარიში,თბილისი, . 2010წ. 14 გვ.

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე,ნ.ზოტიკიშვილი.. ქარის რეჟიმი საქართველოს ზოგიერთი რეგიონებისათვის ბოლო 50 წლის მანძილზე. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”.თსუ.. 2015წ. გვ.195-198.ISBN 978-9941-13-457-9..

ზ. ხვედელიძე, ი. სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი, თ. შალამბერიზე. ქარის რეჟიმის შესწავლა ბოლო 50 წლის განმავლობაში ქუთაისის რეგიონისათვის სტატისტიკური მდგრადობის პარამეტრების გამოყენებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ტომი 123. გვ. 44-50 . 2016 წ..

მ. შვანგირაძე, ვ.შილაკაძე. ქარის როტორის ფრთის სიმტკიცეზე ანგარიში. სტუ-ს სტამბა, შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. #2(500) 2016, 5 გვ..