სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. საქართველოში არსებული კონფესიები და მათთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N18,92-97.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. საქართველოში არსებული მყარი ნარჩენების ოპერტიული შეფასების პრინციპები რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს მაგალითზე . სამეცნიერო საინფორმაციო სამთო ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-407X N 1(26) გვ. 105-108.

ნ. ბებიაშვილი. საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2006წ. #9, გვ. 66-69.

ხ. გაჩეჩილაძე. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი ოქროს და მისგან დამზადებული ნაკეთობების შედგენილობის თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, გეოლ. ინსიტუტი , ახალი გამოცემა #119, გვ. 561-569. 2004წ. 978-9941-406-51-5.

რ. მესხია, უბილავა მ., ავალიანი ნ.. საქართველოში ატმოსფერული ნალექების სტრუქტურული ცვლილება მე-20 საუკუნეში კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში.. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო- სამეურნეო უნივერსიტეტი. . 2008წ. ტ.1.თბილისი, გვ. 39-41..

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ამირანაშვილი ა. ბახსოლიანი მ., ცინცაძე თენგიზი, ჭითანავა რ. რეხვიაშვილი რ.. საქართველოში ატმოსფერული პროცესების ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა განახლების საჭიროების შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის აშენების საკითხის შესახებ . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2006წ. თბილისი, N10, გვ.117-121.

გ. ინანიშვილი. საქართველოში აღმოჩენილი შუა საუკუნეების ირანის მხატვრული კერამიკის წარმომავლობის საკითხისათვის. სემმ, . 2014წ. N5(50-B), 157-171.

თ. ბეჟოშვილი. საქართველოში ბიზნესის განვითარების სამართლებრივი ასპქტები. სტუ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,ბიზნესი და სამართალი''. 2011წ. გვ. 68-75.

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი, ცომაია ნინო. საქართველოში ბიზნესის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემების კვლევა . სტუ შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. №2(7). გვ.142-146.

ო. შონია, კ. ოდიშარია, ნ. ცომაია. საქართველოში ბიზნესის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემის კვლევა. სტუ, შრომები თბილისი . 2009წ. N1 (7) , გვ.142-146 .

რ. ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია. საქართველოში ბიზნესის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" #7-8 თბილისი. 2011წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. საქართველოში ბინის მესაკუთრეთა ასოციაციებისა და კონდომინიუმების ჩამოყალიბების აუცილებელი პირობები.. I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: „საცხოვრისი გარდამავალ პერიოდში: მმართველობითი რეფორმა და საინვესტიციო პოლიტიკა“.. 2002წ. .

თ. ფალავანდიშვილი, გიორგი დანელია, ლერი გვასალია. საქართველოში გაადგილებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტ.11, #1, გვ. 82–88 .

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. საქართველოში გადაადგილებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. N1, 82-88 გვ.

ნ. გელოვანი. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (Satureia Laxiflora C. Koch) მინერალური კვების ელემენტების პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. 2011წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. ტ.11, #4, გვ. 465-468. .

ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. გველესიანი, დ. ღუღუნიშვილი. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (Satureia Laxiflora C. Koch) მინერალური კვების ელემენტების პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11 № 4. 465 – 468 გვ..

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ი. მეტრეველი, ლ. თარგამაძე. საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) ნედლი ნაცრის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. . 2012წ. #1(483), გვ. 64-68. .

მ. ორმოცაძე, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, კოტორაშვილი ლია, ბაღათურია ბექა. საქართველოში გავრცელებული ევკალიპტების ეთეროვანი ზეთების ქიმიკო-ტექნოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22. გვ. 188-189.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, ორმოცაძე მედეა, ბაღათურია ბექა. საქართველოში გავრცელებული ევკალიპტების ეთეროვანი ზეთების ქიმიკო-ტექნოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22, გვ. 188.