სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბოლქვაძე დ.. საქართველოში გავრცელებული შაქრის სორგოსგან სპირტის და ექსტრაქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 14, გვ. 39-42.

ზ. ბარდაჩიძე, გ. დანელია, დ. გოგოლი. საქართველოში გავრცელებული ძირითადი პარკოსანი კულტურა და მისი პროდუქტიულობა ეკო- ქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. საქ. ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი.12 (1).

გ. დანელია, ზ. ბარადჩიძე. საქართველოში გავრცელებული ძირითადი პარკოსანი კულტურა და მისი პროდუქტიულობა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი.12 (1), გვ. 71 – 74.

დ. როგავა. საქართველოში გაზის მიწისქვეშა საცავების მოწყობის შესახებ. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2001წ. 1 (6).

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, მ. არაბიძე. საქართველოში განანახლებადი ენერგეტიკის განვითარების ხელშეჭყობა. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2014წ. #1 გვ. 62-65.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე ლ.ინწკირველი, ალ.სურმავა, მ.ტაბატაძე. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.277-280.

ნ. ხუნდაძე, ჯ. ზუროშვილი. საქართველოში გრძელპერიოდიანი ტალღების სეისმოლოგიური კვლევების შესახებ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. №22. გვ.54-58.

გ. კაიშაური. საქართველოში დარაიონებულ გოგრის ჯიშებში ვიტამინების შემცველობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (496). გვ. 11 - 15.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის თავისებურებანი 2013 წელს. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. bpengi.com http://business-engineering.bpengi.com/home/2014/number-2014-02. 2014წ. #2, გვ.: 160-167,https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SbW9Da3U4bGR1bzQ/view.

კ. ხაზალია, დ.გურგენიძე, გ.ახალკაციშვილი. საქართველოში ელექტროენერგეტიკის წარსული და მომავალი. მშენებლობა. 2006წ. #3 გვ.66-69.

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის მოთხოვნის საშუალოვადიანი პროგნოზირება მრავალფაქტორული მოდელის გამოყენებით.. საქართველოს ეკონომიკა. 2009წ. .

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნ., გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #1(13). გვ.185-188.

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება,როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა”. . 2011წ. 1(13) თბილისი, გვ. 185 – 188..

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #7-8 (128-129).

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მთავრობის ფორმირების ინსტიტუციონალური საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #1,(31) გვ. 87–91.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის ფორმირების ინსტრუმენტალური ბაზა. ბათუმი. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 66–84.

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე, ვ. გუბელაძე. საქართველოში ველურად მზარდი ეთერზეთოვანი მცენარეები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 7 გვ. 135.

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ.გილაური. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გამოკვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2016წ. №1 2016 წ..

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება და ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის შექმნის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. #4-6. გვ.54-56..

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.