სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის მოთხოვნის საშუალოვადიანი პროგნოზირება მრავალფაქტორული მოდელის გამოყენებით.. საქართველოს ეკონომიკა. 2009წ. .

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნ., გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #1(13). გვ.185-188.

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება,როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა”. . 2011წ. 1(13) თბილისი, გვ. 185 – 188..

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #7-8 (128-129).

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მთავრობის ფორმირების ინსტიტუციონალური საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #1,(31) გვ. 87–91.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის ფორმირების ინსტრუმენტალური ბაზა. ბათუმი. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 66–84.

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე, ვ. გუბელაძე. საქართველოში ველურად მზარდი ეთერზეთოვანი მცენარეები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 7 გვ. 135.

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ.გილაური. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გამოკვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2016წ. №1 2016 წ..

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება და ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის შექმნის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. #4-6. გვ.54-56..

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

თ. გოჩიტაშვილი, ვ. ჩიხლაძე. საქართველოში თბომომარაგების დეცენტრალიზებილი სისტემის განვითარების პერსპექტივები ადგილობრივი სათბობი რესურსების გათვალისწინებით. "ენერგია". 2002წ. 5 გვ..

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. #2, გვ. 253-259.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ენერგეტიკული რესურსების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. #5(11) თბილისი, გვ. 112-118.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზირების მეთოდები.. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში.. 2010წ. გამომცემლობა „თობალისი“, თბილისი.

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნინო. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზის განსაზღვრის მეთოდები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". . 2010წ. #4(10). გვ.89-94.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზის განსაზღვრის მეთოდები.. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. . 2010წ. #4(10), თბილისი, გვ. 89-94..

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ინსტიტუციურ სფეროში არსებული პრობლემების შეფასება. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. bpengi.com http://business-engineering.bpengi.com/home/2015/number-03. 2015წ. #3, გვ.: 144-147, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSU9US0RmOGdxU0E/view.

ზ. სვანიძე. საქართველოში ინტენსიური ანთროპოგენური ზემოქმედებით გამოწვეული ბუნებრივ გარემოში ლითონური მიკრომინარევების მონიტორინგის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2013წ. თბილისი, ტ. # 119. გვ. 207 – 212. .