სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. შაშიაშვილი, ჯ. კუჭუხიძე, ა. ბოჟაძე, მ. ჯოხაძე, დ. ჭინჭარაძე. დ. ბერაშვილი. საქართველოში გავრცელებული პერილას (Perilla nancinensis Decne) ფარმაკოგნოსტული შესწავლაი . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულ. 2013წ. XLVII, 4 გვ.

თოხაძე მ., ნაცვლიშვილი ლ., იჩქიტიძე მ., ხვედელიძე ნ.. საქართველოში გავრცელებული სხვადასხვა ნედლეულის გამოკვლევა ჭაჭის არყის მისაღებად. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12, გვ. 52-54.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, ვ. მეხაშიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ტუიას ეთეროვანი ზეთი. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2003წ. # 11, გვ. 214 .

ი. ცომაია, ბაჩიაშვილი მ.მ.. საქართველოში გავრცელებული შავი ქლიავის ნაყოფის ფიტოქიმიური შესწავლა.. Georgian Engineering News #1, 2012, ст. 115-117.. 2012წ. #1, 2012, გვ. 115-117..

ბოლქვაძე დ.. საქართველოში გავრცელებული შაქრის სორგოსგან სპირტის და ექსტრაქტების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 14, გვ. 39-42.

ზ. ბარდაჩიძე, გ. დანელია, დ. გოგოლი. საქართველოში გავრცელებული ძირითადი პარკოსანი კულტურა და მისი პროდუქტიულობა ეკო- ქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით. საქ. ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი.12 (1).

გ. დანელია, ზ. ბარადჩიძე. საქართველოში გავრცელებული ძირითადი პარკოსანი კულტურა და მისი პროდუქტიულობა ეკოქიმიური ექსპერტიზის თვალსაზრისით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. თბილისი.12 (1), გვ. 71 – 74.

დ. როგავა. საქართველოში გაზის მიწისქვეშა საცავების მოწყობის შესახებ. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2001წ. 1 (6).

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, მ. არაბიძე. საქართველოში განანახლებადი ენერგეტიკის განვითარების ხელშეჭყობა. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2014წ. #1 გვ. 62-65.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე ლ.ინწკირველი, ალ.სურმავა, მ.ტაბატაძე. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე . ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. გვ.277-280.

ნ. ხუნდაძე, ჯ. ზუროშვილი. საქართველოში გრძელპერიოდიანი ტალღების სეისმოლოგიური კვლევების შესახებ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. №22. გვ.54-58.

გ. კაიშაური. საქართველოში დარაიონებულ გოგრის ჯიშებში ვიტამინების შემცველობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. № 2 (496). გვ. 11 - 15.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის თავისებურებანი 2013 წელს. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. bpengi.com http://business-engineering.bpengi.com/home/2014/number-2014-02. 2014წ. #2, გვ.: 160-167,https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SbW9Da3U4bGR1bzQ/view.

კ. ხაზალია, დ.გურგენიძე, გ.ახალკაციშვილი. საქართველოში ელექტროენერგეტიკის წარსული და მომავალი. მშენებლობა. 2006წ. #3 გვ.66-69.

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის მოთხოვნის საშუალოვადიანი პროგნოზირება მრავალფაქტორული მოდელის გამოყენებით.. საქართველოს ეკონომიკა. 2009წ. .

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნ., გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება, როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #1(13). გვ.185-188.

ნ. გიორგიშვილი, გაჩეჩილაძე ზ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება,როგორც ეკონომიკური კრიზისის შემცირების ერთ-ერთი ფაქტორი.. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა”. . 2011წ. 1(13) თბილისი, გვ. 185 – 188..

დ. ჯაფარიძე, მაღრაძე თ.. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #7-8 (128-129).

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მთავრობის ფორმირების ინსტიტუციონალური საფუძვლები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #1,(31) გვ. 87–91.

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის ფორმირების ინსტრუმენტალური ბაზა. ბათუმი. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" გვ. 66–84.