სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26240 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 5 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12.

ა. სულაძე, ო. ფარესიშვილი,, ლ. კვარაცხელია. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები.". 2003წ. №10-12, გვ.3-7.

ი. გოგოძე, თ.ჩუბინიშვილი. საქართველოში მეცნიერებისა და ინოვაციების სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ეკონომიკა. 2008წ. 3-4.

გოგიტიძე ი.. საქართველოში მზარდი ქერის "თეთნულდის" შესწავლა ლუდის ტექნოლოგიაში გამოყენების მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12, გვ. 52-54.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში მთლიანი შიგა პროდუქტის დანაკარგები ოუკენის კანონის მიხედვით. ”ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2010წ. N 4, გვ.: 27-36.

გ. ვარშალომიძე, ი. ჭელიძე, მ. სიდამონიძე, დ. პაპავა. საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 27-36 გვ.

თ. საღარეიშვილი, ი. გველესიანი, გულბანი დ.. საქართველოში მოზარდი ბაღის ქონდრის ფოთლების (SATUREJA HORTENSIS L.) ამინომჟავების შედგენილობა. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2013წ. 39, 3-4, 215-216 .

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოში მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმებისა და სიღარიბის დაძლევის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგე-ნილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერ-სიტეტის შრომები. თბ. საგამომ¬ცემ¬ლო სახლი “ტექნიკური უნივერსი¬ტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

რ. მესხია. საქართველოში მყინვარული ჩამონადენის დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში. საქ.ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111, გვ. 5-13..

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2016წ. 3(720), გვ.61-66.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. ენერგია. 2011წ. N1(57).

ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სომძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. “ენერგია”,. 2011წ. N1(57) თბილისი, გვ.82-86 .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოში მცხოვრები გერმანელების სამეურნეო ყოფა და ტრადიციები. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2009წ. #XI, გვ. 14-35.

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საქართველოში პურის ცხობის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N4. გვ. 393-395.

გ. ყურაშვილი, ბერიძე თამარი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი". 2011წ. N 4.

გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილი ტრანსპორტის მოძრაობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების გზები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". წ. 3-4. გვ. 29-31..

თ. ედილაშვილი, ვ.წვერავა, თ.გელაშვილი, მ.ბეგიაშვილი.. საქართველოში საავტომობილო საექსპლუატაციო მასალების ეფექტიანი გამოყენების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. ტ.23, №1, გვ.186-195.