სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, ა.შონია დ.შონია ნ. ცომაია . საქართველოში ინტერნეტ-მომსახურების გაწევის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები. საქართველოში ინტერნეტ-მომსახურების გაწევის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი” . 2007წ. N3 გვ. 60-65 .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. საქართველოში კავკასიური წაბლა ჯიშის წარმოშობა, გავრცელების არეალი და პროდუქტიული მაჩვენებლები. მეცნიერება და ცხოვრება. 2014წ. 1(9).

რ. ქუთათელაძე, თ. აბრალავა, ს. მაჭარაშვილი. საქართველოში კერძო უმაღლესი განათლების სახელმწიფო რეგულირების სრულყოფის გზები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N2 2017წ..

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური. საქართველოში კოგენერაციის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები.. ინტელექტი,N2 (25),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.104-106.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. საქართველოში კომპიუტერის მომხმარებელთა ბაზრის მარკეტინგული კვლევა. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2008წ. #5, 2008.გვ.89-99 .

ნ. მაღრაძე. საქართველოში კონკურენტული ბაზრის პირობებში ელექტროენერგიის შესყიდვაზე პირდაპირი ხელშეკრულებების ეფექტიანობის შეფასება და მისი გაფართოების პერსპექტივები. ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. #2, სულ 9 გვერდი.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა.. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8,№3 312-314.

გ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა, მ. ცინცაძე. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8,N3, 312-314, 3 გვ..

გ. ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, მ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისთვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, N3, გვ.312-314. 2008წ. ტ.8, N3, გვ.312-314.

თ. საღარეიშვილი, ჯუღელი ე. , ქემერტელიძე ე. . საქართველოში კულტივირებული Salvia officinalis L. - სამკურნალო სალბის ფოთლების ქიმიური შედგენილობა. . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი, . 2006წ. 6(5), 557-559..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, რ. ბზიავა. საქართველოში კულტივირებული რაფსის მცენარეული ზეთის მიღების ტექნოლოგიური რეჟიმის დადგენა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 224.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში მაკროეკონომიკური დისპროპორციების აღმოფხვრა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 297-303. გამომც.: ”უნივერსალი“. ISBN 978-9941-12-236-1..

ო. ფარესიშვილი, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 5 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12.

ა. სულაძე, ო. ფარესიშვილი,, ლ. კვარაცხელია. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები.". 2003წ. №10-12, გვ.3-7.

ი. გოგოძე, თ.ჩუბინიშვილი. საქართველოში მეცნიერებისა და ინოვაციების სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ეკონომიკა. 2008წ. 3-4.

გოგიტიძე ი.. საქართველოში მზარდი ქერის "თეთნულდის" შესწავლა ლუდის ტექნოლოგიაში გამოყენების მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12, გვ. 52-54.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში მთლიანი შიგა პროდუქტის დანაკარგები ოუკენის კანონის მიხედვით. ”ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2010წ. N 4, გვ.: 27-36.

გ. ვარშალომიძე, ი. ჭელიძე, მ. სიდამონიძე, დ. პაპავა. საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 27-36 გვ.

თ. საღარეიშვილი, ი. გველესიანი, გულბანი დ.. საქართველოში მოზარდი ბაღის ქონდრის ფოთლების (SATUREJA HORTENSIS L.) ამინომჟავების შედგენილობა. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2013წ. 39, 3-4, 215-216 .