სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე, ვ. გუბელაძე. საქართველოში ველურად მზარდი ეთერზეთოვანი მცენარეები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 7 გვ. 135.

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ.გილაური. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გამოკვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2016წ. №1 2016 წ..

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება და ნორმატიულ-ტექნიკური ბაზის შექმნის საკითხები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2003წ. #4-6. გვ.54-56..

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

ნ. ჩიკვილაძე. საქართველოში თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“ 2008წ. 0წ. .N3,6.

თ. გოჩიტაშვილი, ვ. ჩიხლაძე. საქართველოში თბომომარაგების დეცენტრალიზებილი სისტემის განვითარების პერსპექტივები ადგილობრივი სათბობი რესურსების გათვალისწინებით. "ენერგია". 2002წ. 5 გვ..

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2010წ. #2, გვ. 253-259.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ენერგეტიკული რესურსების საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. #5(11) თბილისი, გვ. 112-118.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზირების მეთოდები.. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში.. 2010წ. გამომცემლობა „თობალისი“, თბილისი.

დ. ჯაფარიძე, გიორგიშვილი ნინო. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზის განსაზღვრის მეთოდები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". . 2010წ. #4(10). გვ.89-94.

ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზის განსაზღვრის მეთოდები.. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. . 2010წ. #4(10), თბილისი, გვ. 89-94..

დ. კვარაცხელია. საქართველოში ინსტიტუციურ სფეროში არსებული პრობლემების შეფასება. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. bpengi.com http://business-engineering.bpengi.com/home/2015/number-03. 2015წ. #3, გვ.: 144-147, https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSU9US0RmOGdxU0E/view.

ზ. სვანიძე. საქართველოში ინტენსიური ანთროპოგენური ზემოქმედებით გამოწვეული ბუნებრივ გარემოში ლითონური მიკრომინარევების მონიტორინგის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2013წ. თბილისი, ტ. # 119. გვ. 207 – 212. .

ო. შონია, ა.შონია დ.შონია ნ. ცომაია . საქართველოში ინტერნეტ-მომსახურების გაწევის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები. საქართველოში ინტერნეტ-მომსახურების გაწევის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი” . 2007წ. N3 გვ. 60-65 .

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. საქართველოში კავკასიური წაბლა ჯიშის წარმოშობა, გავრცელების არეალი და პროდუქტიული მაჩვენებლები. მეცნიერება და ცხოვრება. 2014წ. 1(9).

რ. ქუთათელაძე, თ. აბრალავა, ს. მაჭარაშვილი. საქართველოში კერძო უმაღლესი განათლების სახელმწიფო რეგულირების სრულყოფის გზები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N2 2017წ..

გ. არაბიძე, ა.ხეთაგური. საქართველოში კოგენერაციის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები.. ინტელექტი,N2 (25),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.104-106.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. საქართველოში კომპიუტერის მომხმარებელთა ბაზრის მარკეტინგული კვლევა. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2008წ. #5, 2008.გვ.89-99 .

ნ. მაღრაძე. საქართველოში კონკურენტული ბაზრის პირობებში ელექტროენერგიის შესყიდვაზე პირდაპირი ხელშეკრულებების ეფექტიანობის შეფასება და მისი გაფართოების პერსპექტივები. ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2013წ. #2, სულ 9 გვერდი.