სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოში მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმებისა და სიღარიბის დაძლევის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგე-ნილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერ-სიტეტის შრომები. თბ. საგამომ¬ცემ¬ლო სახლი “ტექნიკური უნივერსი¬ტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

რ. მესხია. საქართველოში მყინვარული ჩამონადენის დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში. საქ.ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111, გვ. 5-13..

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2016წ. 3(720), გვ.61-66.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. ენერგია. 2011წ. N1(57).

ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სომძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. “ენერგია”,. 2011წ. N1(57) თბილისი, გვ.82-86 .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოში მცხოვრები გერმანელების სამეურნეო ყოფა და ტრადიციები. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2009წ. #XI, გვ. 14-35.

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საქართველოში პურის ცხობის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N4. გვ. 393-395.

გ. ყურაშვილი, ბერიძე თამარი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი". 2011წ. N 4.

გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილი ტრანსპორტის მოძრაობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების გზები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". წ. 3-4. გვ. 29-31..

თ. ედილაშვილი, ვ.წვერავა, თ.გელაშვილი, მ.ბეგიაშვილი.. საქართველოში საავტომობილო საექსპლუატაციო მასალების ეფექტიანი გამოყენების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. ტ.23, №1, გვ.186-195.

რ. თედორაძე, გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის მიძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების გზები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი.". 2006წ. 3-4. თბილისი. გვ. 29-31.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ . 2011წ. 111.

თ. საღარეიშვილი, ბოსტოღანაშვილი მ., სიხარულიძე ი.. საქართველოში სამრეწველო მასშტაბით კულტივირებული Salvia officinalis L. - სამკურნალო სალბის ანტიოქსიდანტური მოქმედება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ,6(5), 560-561.

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. საქართველოში სამშენებლო ინვესტიციების განხორციელების დროს გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხები . კსუ მაცნე . 2012წ. # 4.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, ე. მალანია. საქართველოში სამშენებლო ინვესტიციების განხორციელების დროს გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხები. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეც.შრომების კრებული #4. 2012წ. გვ.7.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე , ნ. სხილაძე. საქართველოში სასამართლო ქიმიის სათავეებთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2005წ. ტ.5, (6), 645-650 .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის რამდენიმე ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2012წ. № 4 (24), ტომი II, გვ. 56–62 .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, ე. მალანია. საქართველოში სატენდერო შესყიდვების განხორციელებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაჩნე. 2015წ. #8, გვ.8.