სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვა საქართველოში. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. 3(82), გვ.101-104, ISSN 2333-3347.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, ხ. არაბიძე. სუფთა განვითარების მექანიზმის მიმდინარეობა და პერსპექტივები საქართველოში. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #1 , გვ. 83-86.

ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, მ. ტატიშვილი, ო. მიქაძე. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #3(477), 2010, გვ. 61-65..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ლ.რუხაძე, მ.ტატიშვილი. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. სტუ–ს შრომები. №3(477). 2010წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, თ.პოპიაშვილი, ლ.რუხაძე. სუფთა ნიკელისა და კობალტის მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით. სტუ–ს შრომები. №1(467). 2008წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ი. კუციავა, ი. ხორავა. სუფსის ნავთობის არომატული ნახშირწყალბადის შესწავლა და მათი კატალიზური გარდაქმნა დასხივებული კატალიზატორების თანაობით . სპი-ს შრომები. 1969წ. .

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. სუფსის ნავთობის საბადოს მარაგების ანგარიში. ენერგია. 2004წ. 4 (32). (გვ.101-102).

ნ. ჩახნაშვილი. სუფსისა და შრომისუბანი-წყალწმინდის საბადოზე ზედამიოცენური (სარმატი) ნალექების ნავთობგაზგამოვლინებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. 11 (გვ. 31-32)..

ნ. ჯავახიშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურე-ბის სივრცითი კოორდინატების განსაზღვრა სტერეო-გრაფიული გეგმილების საშუალებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), . გვ. 94-100.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ჯუმბერ უფლისაშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურებს შორის სფერული მანძილის განსაზღვრა ინვერსიული გარდაქმნებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.174-178, ISSN 1512-3537.

ლ. ნადარეიშვილი. სფერულ ზედაპირზე გრადიენტ-წარმოქმნის პროცესის რეგულირება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი". 2000წ. #1, 62-67.

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ბ. ნიჟარაძე. სფერული გარსის სეგმენტის თავისუფალი რხევების პერიოდის ავტომატური რეგულირებისათვის. მშენებლობა. 2007წ. N3 6-11.

რ. ცხვედაძე, გ.მახარაძე. სფერული გუმბათის გაანგარიშება საყრდენი რგოლის გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებელი".. 2006წ. # 1, 2006..

ზ. ნაცვლიშვილი, მაჭავარიანი ნ.. სფერული მექანიზმის ბარბაცაზე მდებარე წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმსენებლობა''. 2009წ. #2 (14) გვ.114-118ნამ.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. სფერული სამკუთხედის ბრტყელი მოდელი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #2(27)2012, გვ.51-55, ISSN 1512-3537.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. სფერული სარტყლის ნაწილის ფორმის მქონე მზის კოლექტორი. ენერგია N4 2014 წელი.. 2014წ. გვ.45–50.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე. სქელი ტრანსვერსალურად-იზოტროპული ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნლი "მშენებლობა". 2010წ. 3(18), გვ.33-37.