სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა.. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8,№3 312-314.

გ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა, მ. ცინცაძე. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8,N3, 312-314, 3 გვ..

გ. ცინცაძე, თ.ედილაშვილი, მ.ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა. საქართველოში კოორდინაციული ქიმიის დარგში კვლევების საწყისი ეტაპის ისტორიისთვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, N3, გვ.312-314. 2008წ. ტ.8, N3, გვ.312-314.

თ. საღარეიშვილი, ჯუღელი ე. , ქემერტელიძე ე. . საქართველოში კულტივირებული Salvia officinalis L. - სამკურნალო სალბის ფოთლების ქიმიური შედგენილობა. . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი, . 2006წ. 6(5), 557-559..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, რ. ბზიავა. საქართველოში კულტივირებული რაფსის მცენარეული ზეთის მიღების ტექნოლოგიური რეჟიმის დადგენა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 224.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში მაკროეკონომიკური დისპროპორციების აღმოფხვრა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". . 2008წ. გვ.: 297-303. გამომც.: ”უნივერსალი“. ISBN 978-9941-12-236-1..

ო. ფარესიშვილი, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12, 5 გვ..

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ა.სულაძე. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2003წ. #10-12.

ა. სულაძე, ო. ფარესიშვილი,, ლ. კვარაცხელია. საქართველოში მეცნიერების ფუნქციონირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი . "მეცნიერება და ტექნოლოგიები.". 2003წ. №10-12, გვ.3-7.

ი. გოგოძე, თ.ჩუბინიშვილი. საქართველოში მეცნიერებისა და ინოვაციების სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. ეკონომიკა. 2008წ. 3-4.

გოგიტიძე ი.. საქართველოში მზარდი ქერის "თეთნულდის" შესწავლა ლუდის ტექნოლოგიაში გამოყენების მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. ტომი 12, გვ. 52-54.

დ. კვარაცხელია. საქართველოში მთლიანი შიგა პროდუქტის დანაკარგები ოუკენის კანონის მიხედვით. ”ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2010წ. N 4, გვ.: 27-36.

გ. ვარშალომიძე, ი. ჭელიძე, მ. სიდამონიძე, დ. პაპავა. საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 27-36 გვ.

თ. საღარეიშვილი, ი. გველესიანი, გულბანი დ.. საქართველოში მოზარდი ბაღის ქონდრის ფოთლების (SATUREJA HORTENSIS L.) ამინომჟავების შედგენილობა. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2013წ. 39, 3-4, 215-216 .

ო. ფარესიშვილი, ვ.გეგენავა. საქართველოში მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმებისა და სიღარიბის დაძლევის საკითხები. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი. 2005წ. #1-3.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგე-ნილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერ-სიტეტის შრომები. თბ. საგამომ¬ცემ¬ლო სახლი “ტექნიკური უნივერსი¬ტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

გ. კაიშაური. საქართველოში მოყვანილი „ქართული თეთრი“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური შედგენილობის კვლევის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბ. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. . 2017წ. . #2 (504). გვ.11-16.

რ. მესხია. საქართველოში მყინვარული ჩამონადენის დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების პირობებში. საქ.ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტ. შრომები.. 2007წ. ტ. 111, გვ. 5-13..

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2016წ. 3(720), გვ.61-66.

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. ენერგია. 2011წ. N1(57).