სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯაში ნინო. საქართველოში მცირე სომძლავრის მომხმარებლების ელექტრიფიკაცია მზის სინათლის ენერგიის გამოყენებით. “ენერგია”,. 2011წ. N1(57) თბილისი, გვ.82-86 .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოში მცხოვრები გერმანელების სამეურნეო ყოფა და ტრადიციები. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2009წ. #XI, გვ. 14-35.

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საქართველოში პურის ცხობის ისტორიისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N4. გვ. 393-395.

გ. ყურაშვილი, ბერიძე თამარი. საქართველოში რეგიონული თვითმმართველობის ინსტიტუტების ფორმირებისა და გაძლიერების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "ახალი ეკონომისტი". 2011წ. N 4.

გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილი ტრანსპორტის მოძრაობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების გზები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". წ. 3-4. გვ. 29-31..

თ. ედილაშვილი, ვ.წვერავა, თ.გელაშვილი, მ.ბეგიაშვილი.. საქართველოში საავტომობილო საექსპლუატაციო მასალების ეფექტიანი გამოყენების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. ტ.23, №1, გვ.186-195.

რ. თედორაძე, გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის მიძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების გზები.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი.". 2006წ. 3-4. თბილისი. გვ. 29-31.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ . 2011წ. 111.

თ. საღარეიშვილი, ბოსტოღანაშვილი მ., სიხარულიძე ი.. საქართველოში სამრეწველო მასშტაბით კულტივირებული Salvia officinalis L. - სამკურნალო სალბის ანტიოქსიდანტური მოქმედება. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ,6(5), 560-561.

ე. მალანია, ი.ქვარაია; ქ.ქუთათელაძე. საქართველოში სამშენებლო ინვესტიციების განხორციელების დროს გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხები . კსუ მაცნე . 2012წ. # 4.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, ე. მალანია. საქართველოში სამშენებლო ინვესტიციების განხორციელების დროს გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხები. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეც.შრომების კრებული #4. 2012წ. გვ.7.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე , ნ. სხილაძე. საქართველოში სასამართლო ქიმიის სათავეებთან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2005წ. ტ.5, (6), 645-650 .

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის რამდენიმე ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2012წ. № 4 (24), ტომი II, გვ. 56–62 .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, ე. მალანია. საქართველოში სატენდერო შესყიდვების განხორციელებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაჩნე. 2015წ. #8, გვ.8.

ბ. გითოლენდია. საქართველოში სატრანსპორტო ტვირთების მოცულობის გაზრდის პოლიტიკურ- ეკონომიკური ასპექტები და მათი სრულყოფის მიმართულებები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი შრომების კრებული #4 “საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები” 2009 წ. ISSN 1512-1003. 2009წ. #4.

რ. თედორაძე, ლ.ბუბუტეიშვილი. საქართველოში საქალაქო საავტობუსო გადაზიდვების ტექნოლოგიური პროცესის სტულყოფა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერი-რეფერირებული ჯურნალი . 2003წ. 4-6 გვ.46-49..

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ., ფოფხაძე გ.. საქართველოში საშემოსავლო გადასახადის ევროკავშირის ქვეყნების გადასახადებთან ჰარმონიზაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. გვ. 284-288.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ი. ბჭიაშვილი. საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური დაგეგმვა. სტუ-ს შრომები. 2016წ. #3(501) .42-54.

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი. საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური დაგეგმვა. სტუ-ს შრომები. 2016წ. #3(501) .42-54.

კ. მელიქიძე, იური მატროსოვი, ნელი ვერულავა. საქართველოში საცხოვრებელ შენობათა ენერგოეფექტურობის ამაღლების პერსპექტივები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #2(50)-ნაწ.1; გვ. 46-54; ISSN 1512_0120.