სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, ლაზაშვილი ნინო. საყოფაცხოვრებო შეშის ღუმელების მქ კოეფიციენტის განსაზღვრა. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. #2(62), გვ.49-53.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ.ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმოსის მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია#2 ტომი#36 217-220გვ.თბილისი.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ. ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო–სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმისის მეთოდით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია # 2, ტომი # 36, 217-220გვ.თბილისი.

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი ა. კაკაბაძე ტ. კოტრიკაძე. საყრდენ შუალედურ სად-გურებთან მისასვლელი ლიანდაგების მიერთება და სატვირთო რაიონის ტიპის შერჩევა. სამეცნიერო რეფერირება-დი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2015წ. № 3 (720), თბილისი, 2015, გვ. 66-69..

დ. ნატროშვილი, ე. ძირკვაძე. საყრდენ-მბიძგავი თვლის მუშაობა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVI, გვ.166-168.

ნ. მათიაშვილი, მ.თევზაძე. საყრდენი გეოდეზიური ქსელის შექმნა გლობალურ პოზიციონირების სისტემით (GPS). ენერგია. 2010წ. #2 (54) გვ. 109-110.

ო. მხეიძე, პროფ: : გუგა ჭოხონელიძე. საყრდენი კედლები ანკერული სისტემებით . საქ. ინტელექტურალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. .

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხებისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ.116–118.

დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხისადმი. სტუ–ს საერტაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2000წ. სტუ, 116–118გვ..

ქ. გიორგობიანი. საყურადღებო პრობლემა ჩვენი ეპოქის თვალსაწიერიდან. თსუ შრომათა კრებული. 1987წ. N 14. 183-189.

რ. ენაგელი, ნ. არუდშვილი. საშახტე წყალამოსაღვრელი დანადგარის დონის რელეების უკონტაქტო ბლოკი. `სამთო ჟურნალი~. 2005წ. 2(15).

გ. გოგია, ნ. არუდაშვილი, ი.ცუცქირიძე. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.

გ. გოგია. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.

დ. ფურცხვანიძე, დ. თავხელიძე, გ.ჭელიძე, ზ. არჩაიძე. საშემდუღებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი სამრეწველო რობოტის პროექტირების საკითხისათვის. სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე,. 1079წ. ტ. 94. N 1 1979, გვ145–148.

ა. აბრალავა, ბ. ჯავშანაშვილი. საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული განაკვეთის სისტემის აქტუალობა საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 51-54.

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. N1(28), გვ.98-100.

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლის თანამედროვე მეთოდები და ძირითადი შედეგები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2013წ. №2(66).

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. საშენი მასალების მიღების ძირითადი ტექნოლოგიური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(63), 2012. 2012წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. საშენი ქვების წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``შრომები``. 2002წ. 5 გვ..

თ. ჯიშკარიანი. საშეშე მერქნის ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლების განსაზღვრა. „ენერგია" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. .