სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ხრუსტალი. საქმის წარმოების წესი საკასაციო სასამართლოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა" . 2008წ. №1, 8 გვერდი.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი, გ. მანიევი. საქმისწარმოების პროცესე - ბის მოდელირება ორგანიზა- ციულ-ადმინისტრაციული მა- რთვის განაწილებულ სისტე- მებში . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2014 #1 (17) გვ. 131-136 . 2014წ. .

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. საქონელი და სასაქონლო მარკის შექმნის სტრატეგია- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.180-186.

დ. სიხარულიძე. საქონლის მარაგის დაგეგმვის მრავალკრიტერიალური ამოცანის ანალიზური ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16.

. საქონლის მარაგის დაგეგმვის მრავალკრიტერიალური ამოცანის ანალიზური ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16.

ნ. ქოჩლაძე, ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. საქრთველოს საკურორტო–ტურისტულ რაიონებშიკერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. კავკასიის მაცნე. 2004წ. სპეციალური გამოცემა 3.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. საღამოს შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2008წ. 1 (467), 15-17.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. საღამოს შემავსებლებზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. სტუ. შრომები. 2008წ. #5 (467).

ქ. ბაციკაძე. საღებრები კოსმეტიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. SCOPUS CODE 3001 გვ149.

ლ. გვასალია, ი.ხურცილავა, ე. ბუაძე. საღებრების შეთავსებადობის კვლევა. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2003წ. VII.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი. საყალიბე ფარი მრავალსრიანი შემომფარგლავი კედლების დასაბეტონებლად. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #2(25), გვ.6.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. საყოფაცხოვრებო კომუნა¬ლუ-რი სექტორის თბოსიცივით მომარაგება გეოთერმული წყლების ბაზაზე. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N1(53), 2010. გვ.44–49.

მ. ზუბიაშვილი, დ.ჩიქოვანი. საყოფაცხოვრებო მომსახურების ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე. საყოფაცხოვრებო საშეშე ღუმელები და საშეშე მერქნის მოთხოვნილება საოჯახო მეურნეობაში. „ენერგია" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. #4(60).

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, ლაზაშვილი ნინო. საყოფაცხოვრებო შეშის ღუმელების მქ კოეფიციენტის განსაზღვრა. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. #2(62), გვ.49-53.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ.ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმოსის მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია#2 ტომი#36 217-220გვ.თბილისი.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ. ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო–სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმისის მეთოდით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია # 2, ტომი # 36, 217-220გვ.თბილისი.

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი ა. კაკაბაძე ტ. კოტრიკაძე. საყრდენ შუალედურ სად-გურებთან მისასვლელი ლიანდაგების მიერთება და სატვირთო რაიონის ტიპის შერჩევა. სამეცნიერო რეფერირება-დი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2015წ. № 3 (720), თბილისი, 2015, გვ. 66-69..

დ. ნატროშვილი, ე. ძირკვაძე. საყრდენ-მბიძგავი თვლის მუშაობა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVI, გვ.166-168.

ნ. მათიაშვილი, მ.თევზაძე. საყრდენი გეოდეზიური ქსელის შექმნა გლობალურ პოზიციონირების სისტემით (GPS). ენერგია. 2010წ. #2 (54) გვ. 109-110.