სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სულაძე. საქმთავარენერგოს 6-35კვ ქსელების შინაგანი გადამეტძაბვისგან დაცვის საკითხები. 6-35კვ ქსელების მუშაობის იმედიანობის ამაღლების სამეცნიერო და ელექტროფიზიკური პრობლემები მოხსენებათა თეზისები. 1987წ. 3 გვ.

ნ. თოფურია. საქმიანი დოკუმენტაციის შექმნის ავტომატიზება Ms OFFICE-ის საშუალებით. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებუ-ლის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2009წ. ბიულეტენი N3, 12.

კ. ჯინჭარაძე. საქმიანი თამაშები მენეჯმენტში. თბილისის საერო უნივერსიტეტი “გაენათი” თბ.2009წ. 0წ. .

ა. ედიბერიძე, ე. აბუაშვილი, ე. აბესაძე, ლ. თედეშვილი, კ. ოვსიანიკოვი. საქმიანი კომპიუტერული თამაშები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2006წ. 43.

ა. ედიბერიძე, ლ. თედეშვილი. საქმიანი კომპიუტერული თამაშები: როგორ დავგეგმოთ ბიზნესი?. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 28.

ა. ედიბერიძე, ლ. თედეშვილი. საქმიანი კომპიუტერული თამაში: როგორ დავგეგმოთ ბიზნესი?. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 28 გვ.

ნ. ასათიანი, ნატროშვილი თამარ. საქმიანი კომუნიკაციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VIყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. .

ა. ბოლქვაძე, ე. ბარათაშვილი. საქმიანი კულტურა-შედარებითი მენეჯმენტის საკვანძო ელემენტები. ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’ . 2013წ. N7.

რ. თაბუკაშვილი, რუსუდან ფხაკაძე. საქმიანი ონლაინ კომუნიკაციის გამომსახველობითი შესაძლებლობების ფართო სპექტრი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2012წ. Scripa manent N 2(14) 2012 გვ.7.

ი. ქართველიშვილი, ჯლანტიაშვილი ავთანდილი. საქმიანი პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. .

მ. ფირანაშვილი. საქმიანი ტურიზმის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი–ტრაპიზონი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2010წ. ISBN 978-9941-12-842-4; გვ.523-528.

ო. ქოჩორაძე, ნინო შამანაძე. საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგია. . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 115 გვ., გვ. 30-35. ISSN: 1512-374X. .

დ. მაგრაქველიძე. საქმიანო გარემო საქართველოში და გავლენა ბიზნესზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #3(41) .

ვ. ხრუსტალი. საქმის წარმოების წესი საკასაციო სასამართლოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა" . 2008წ. №1, 8 გვერდი.

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი, გ. მანიევი. საქმისწარმოების პროცესე - ბის მოდელირება ორგანიზა- ციულ-ადმინისტრაციული მა- რთვის განაწილებულ სისტე- მებში . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2014 #1 (17) გვ. 131-136 . 2014წ. .

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. საქონელი და სასაქონლო მარკის შექმნის სტრატეგია- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ.180-186.

დ. სიხარულიძე. საქონლის მარაგის დაგეგმვის მრავალკრიტერიალური ამოცანის ანალიზური ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16.

. საქონლის მარაგის დაგეგმვის მრავალკრიტერიალური ამოცანის ანალიზური ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. N16.

ნ. ქოჩლაძე, ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. საქრთველოს საკურორტო–ტურისტულ რაიონებშიკერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. კავკასიის მაცნე. 2004წ. სპეციალური გამოცემა 3.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. საღამოს შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2008წ. 1 (467), 15-17.