სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. კალანდარიშვილი. ქართულ აუდიტორიაში რიცხვითი სახელის სწავლების თავისებურებანი. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლებ ა# 3.გვ. 18–20, 2011.

ლ. ჩიქავა. ქართულ გენოფონდს გადაშენების საფრთხე ემუქრება.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 1. 2007წ. 11 გვ..

ლ. მარგველანი. ქართულ ზმნათა ფუძისეული მახასიათებლების გამოყოფის საფუძველი და სინონიმური შემთხვევების აღწერა. . 2000წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 150-158.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №9, თბილისი, გვ. 256-263. 2005წ. .

ლ. სამსონაძე. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა ინგლისურენოვანი მომხმარებლისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, თბილისი,გვ. 187-189.

. ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა ინგლისურენოვანი მომხმარებლისთვის. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2007წ. #11, თბილისი,გვ. 187-189.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ისტორიულ- ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. XV, 97-108.

ბ. ცხადაძე. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკური შეხვედრები (მოი, მოი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. # 1, (17), 96-104.

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #2. 2002წ. .

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

ე. მგალობლიშვილი. ქართულ-ინგლისური ლიტერატურის ურთიერთობებიდან, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.176-181.

ლ. გაჩეჩილაძე, ჭოხონელიძე გიორგი. ქართულენოვანი ტექსტების შიფრაციისა და დეშიფ¬რაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება BLOWFISH ალგორითმის საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), გვ. 56–63.

ხ. თოდაძე. ქართული სამონასტრო წესები, მოკლე მიმოხილვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სვეტიცხოველი. 2015წ. 1, 157-158.

კ. ყიზილაშვილი. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ეკონომიკა. 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

null. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ,,ეკონომიკა". 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

ვ. ზურაბიშვილი, ნ. უღრელიძე. ქართული ანბანის ერთი სტატისტიკური მახასიათებლის შესახებ.. თბილისი. ტექინფორმი.. 2014წ. რეგისტრაციის № 1289.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. ცერცვაძე. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი.. ,,ინტელექტი”. 2005წ. .

თ. სტურუა, ა. გაფრინდაშვილი. ქართული ბრაუზერი „Browser G”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ . 2016წ. #1, გვ. 166-170.