სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. საღამოს შემავსებლებზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. სტუ. შრომები. 2008წ. #5 (467).

ქ. ბაციკაძე. საღებრები კოსმეტიკაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. SCOPUS CODE 3001 გვ149.

ლ. გვასალია, ი.ხურცილავა, ე. ბუაძე. საღებრების შეთავსებადობის კვლევა. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. 2003წ. VII.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი. საყალიბე ფარი მრავალსრიანი შემომფარგლავი კედლების დასაბეტონებლად. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. #2(25), გვ.6.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. საყოფაცხოვრებო კომუნა¬ლუ-რი სექტორის თბოსიცივით მომარაგება გეოთერმული წყლების ბაზაზე. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. N1(53), 2010. გვ.44–49.

მ. ზუბიაშვილი, დ.ჩიქოვანი. საყოფაცხოვრებო მომსახურების ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე. საყოფაცხოვრებო საშეშე ღუმელები და საშეშე მერქნის მოთხოვნილება საოჯახო მეურნეობაში. „ენერგია" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. #4(60).

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, ლაზაშვილი ნინო. საყოფაცხოვრებო შეშის ღუმელების მქ კოეფიციენტის განსაზღვრა. „ენერგია", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. #2(62), გვ.49-53.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ.ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმოსის მეთოდით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია#2 ტომი#36 217-220გვ.თბილისი.

ლ. გვერდწითელი, ნ. რუხაძე, ნ. ჩაჩუა, თ. პაპიაშვილი. საყოფაცხოვრებო–სამეურნეო ჩამდინარე წყლის გაწმენდა უკუოსმისის მეთოდით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2010წ. ქიმიის სერია # 2, ტომი # 36, 217-220გვ.თბილისი.

გ. თელია, ბ. დიდებაშვილი ა. კაკაბაძე ტ. კოტრიკაძე. საყრდენ შუალედურ სად-გურებთან მისასვლელი ლიანდაგების მიერთება და სატვირთო რაიონის ტიპის შერჩევა. სამეცნიერო რეფერირება-დი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2015წ. № 3 (720), თბილისი, 2015, გვ. 66-69..

დ. ნატროშვილი, ე. ძირკვაძე. საყრდენ-მბიძგავი თვლის მუშაობა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXXVI, გვ.166-168.

ნ. მათიაშვილი, მ.თევზაძე. საყრდენი გეოდეზიური ქსელის შექმნა გლობალურ პოზიციონირების სისტემით (GPS). ენერგია. 2010წ. #2 (54) გვ. 109-110.

ო. მხეიძე, პროფ: : გუგა ჭოხონელიძე. საყრდენი კედლები ანკერული სისტემებით . საქ. ინტელექტურალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2017წ. .

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხებისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ.116–118.

დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხისადმი. სტუ–ს საერტაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2000წ. სტუ, 116–118გვ..

ქ. გიორგობიანი. საყურადღებო პრობლემა ჩვენი ეპოქის თვალსაწიერიდან. თსუ შრომათა კრებული. 1987წ. N 14. 183-189.

რ. ენაგელი, ნ. არუდშვილი. საშახტე წყალამოსაღვრელი დანადგარის დონის რელეების უკონტაქტო ბლოკი. `სამთო ჟურნალი~. 2005წ. 2(15).

გ. გოგია, ნ. არუდაშვილი, ი.ცუცქირიძე. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.

გ. გოგია. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.