სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხებისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. გვ.116–118.

დ.ვარდიაშვილი. საყრდენი კედლების კომპიუტერული დაპროექტების საკითხისადმი. სტუ–ს საერტაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები . 2000წ. სტუ, 116–118გვ..

ქ. გიორგობიანი. საყურადღებო პრობლემა ჩვენი ეპოქის თვალსაწიერიდან. თსუ შრომათა კრებული. 1987წ. N 14. 183-189.

რ. ენაგელი, ნ. არუდშვილი. საშახტე წყალამოსაღვრელი დანადგარის დონის რელეების უკონტაქტო ბლოკი. `სამთო ჟურნალი~. 2005წ. 2(15).

გ. გოგია, ნ. არუდაშვილი, ი.ცუცქირიძე. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.

გ. გოგია. საშახტო ამწევი დანადგარების გაანგარიშების ზოტიერთი პრინციპი. "ენერგია". 2008წ. #4(48). გვერდი 70-75.

დ. ფურცხვანიძე, დ. თავხელიძე, გ.ჭელიძე, ზ. არჩაიძე. საშემდუღებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი სამრეწველო რობოტის პროექტირების საკითხისათვის. სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე,. 1079წ. ტ. 94. N 1 1979, გვ145–148.

ა. აბრალავა, ბ. ჯავშანაშვილი. საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული განაკვეთის სისტემის აქტუალობა საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 51-54.

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. N1(28), გვ.98-100.

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლის თანამედროვე მეთოდები და ძირითადი შედეგები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2013წ. №2(66).

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. საშენი მასალების მიღების ძირითადი ტექნოლოგიური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(63), 2012. 2012წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. საშენი ქვების წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``შრომები``. 2002წ. 5 გვ..

თ. ჯიშკარიანი. საშეშე მერქნის ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლების განსაზღვრა. „ენერგია" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. .

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით. კლინიკური კვლევის შედეგები. ჟურნალი "კერამიკა". 2015წ. ტ.17; 1(33) გვ.10-14.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.ჯოგლიძე, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით: პოლიმერული პრეპარატის უსაფრთხოების შესწავლა. სტუ, საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. N 1; გვ.120-123.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნაობა პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით:წამლის კონტროლირებადი გამოყენების შესწავლა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2014წ. N4 გვ.68-72.

ნ. ჯავაშვილი. საშუალი გვარის ზმნების კლასიფიკაცია ექსპერტული სისტემის მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №14, გვ. 193-199. 2010წ. ISSN 0135-0765.

შ. მესტვირიშვილი, ი. მუსერიძე, ი. კობახიძე, ნ.ხონელიძე. საშუალო და მაღალი წნევის გაზმომარაგების ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება გაზის ტრანზიტული და ხაზოვანი ხარჯების შემთხვევაში. ენერგია. 2002წ. #4(24), გვ. 65-68..

მ. ცეცხლაძე. საშუალო ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სადნობი მადანთერმული ღუმლის ელექტრული პარამეტრები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" შრომები. 1997წ. 1(412).4 გვ..

მ. ჯავახიშვილი, დ. მაზანაშვილი, ს. ბლიაძე, ლ. აბრამიძე, პ. ქონიაშვილი. საშუალო სისქის ფირფიტის ღუნვის ამოცანის ამოხსნა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №1(37).