სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, დავითაშვილი ირმა. საცხოვრებელ სახლში ჰაერის ტემპერატურის გათბობის მოდელირება Matlab/Simulink-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“. 2016წ. 2(22). თბილისი, გვ.82-85..

ნ. თევზაძე, თ, ნადირაძე, გ. კიკნაძე. საცხოვრებელი განაშენიანების ესთეტიკა რთული რელიეფის პირობებში. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450), ISSN 1512-0996, 133-135.

მ. ახობაძე, მ. შარაშიძე. საცხოვრებელი განაშენიანების პროექტების საექსპერტო ინტერაქტიური სისტემების აგების პრინციპები (საქართვე-ლოს აღმოსავლეთ ეკო-ნომიკური რეგიონის მცირე ქალაქების მაგალითზე). "სტუ-ს სამეცნიერო შრომები". 1993წ. N7 (400).

ნ. თევზაძე. საცხოვრებელი ერთეული დიდი ოჯახისათვის. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #1(434) 85-91.

მ. მელქაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 3,165-169, ISSN 1512-102X.

ნ. თევზაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 165-169.

ნ. თევზაძე, მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება" . 2009წ. #3, 165-169.

მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება'. წ. #3, 165-169.

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე, თ. კოკაია. საცხოვრებელი სახლის გეგმის გამოხაზვის თავისებურებანი. ჟურნალი \'\'მშენებლობა\'\'\'. 2012წ. #1 (23) გვ.24-29.

მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლის ტიპებიგარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 165-169.

ნ. თევზაძე, ი. საბაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ხარისხის განსაზღვრისათვის. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450).

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; დ.კიღურაძე. საცხოვრებელი შენობის გარე შემომზღუდი კონსრუქციებისა და და სასხვენო გადახურვების საჭირო თერმული წინარობები საქართველოს ზოგიერთი კლიმატური რაიონისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2007წ. #1(41), 54-58.

ნ. თევზაძე, ვ. არჩვაძე, ნ. მჭედლიძე. საცხოვრისი და მომსახურების სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #1(12), 44-48.

ნ. თევზაძე, ვ. არჩვაძე, ნ. მჭედლიძე. საცხოვრისი და მომსხურების სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი "მშენებლობა". 1990წ. #1(12), 44-48.

ვ. ვარდოსანიძე. საცხოვრისი, როგორც ურბანული განვითარების უმნიშვნელოვანესი ობიექტი.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ნ. თევზაძე, ზ. კიკნაძე. საცხოვრისის არქიტექტურულ-სივრცული გადაწყვეტა შეზღუდული ტერიტორიის პირობებში. . 2006წ. #3(461), 33-36.

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ. . საძირკვლების ვარიანტული დაპროექტება და მათი ტექნიკოეკონომიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. საძირკვლის დაჯდომის განსაზღვრა მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით და მისი გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2013წ. #1(28), თბილისი, გვ.70-73.

ა. ჩიქოვანი. საძირკვლის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

დ. კაპანაძე. საწავლო პროგრამების დამუშავებისა და სწავლების პროცესის ხარისხის მართვის მოდელი. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №2 (7), სტუ, გვ. 84-88 .