სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ფურცხვანიძე, დ. თავხელიძე, გ.ჭელიძე, ზ. არჩაიძე. საშემდუღებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი სამრეწველო რობოტის პროექტირების საკითხისათვის. სსსრ მეცნ. აკად. მოამბე,. 1079წ. ტ. 94. N 1 1979, გვ145–148.

ა. აბრალავა, ბ. ჯავშანაშვილი. საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული განაკვეთის სისტემის აქტუალობა საქართველოში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 51-54.

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. N1(28), გვ.98-100.

ნ. რატიანი, ი. ბოჭორიშვილი, მ. ქიტოშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლის თანამედროვე მეთოდები და ძირითადი შედეგები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2013წ. №2(66).

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. საშენი მასალების მიღების ძირითადი ტექნოლოგიური თვისებები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N3(63), 2012. 2012წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. საშენი ქვების წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``შრომები``. 2002წ. 5 გვ..

თ. ჯიშკარიანი. საშეშე მერქნის ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლების განსაზღვრა. „ენერგია" სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. .

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით. კლინიკური კვლევის შედეგები. ჟურნალი "კერამიკა". 2015წ. ტ.17; 1(33) გვ.10-14.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.ჯოგლიძე, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით: პოლიმერული პრეპარატის უსაფრთხოების შესწავლა. სტუ, საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. N 1; გვ.120-123.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნაობა პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით:წამლის კონტროლირებადი გამოყენების შესწავლა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2014წ. N4 გვ.68-72.

ნ. ჯავაშვილი. საშუალი გვარის ზმნების კლასიფიკაცია ექსპერტული სისტემის მიხედვით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №14, გვ. 193-199. 2010წ. ISSN 0135-0765.

შ. მესტვირიშვილი, ი. მუსერიძე, ი. კობახიძე, ნ.ხონელიძე. საშუალო და მაღალი წნევის გაზმომარაგების ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება გაზის ტრანზიტული და ხაზოვანი ხარჯების შემთხვევაში. ენერგია. 2002წ. #4(24), გვ. 65-68..

მ. ცეცხლაძე. საშუალო ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სადნობი მადანთერმული ღუმლის ელექტრული პარამეტრები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" შრომები. 1997წ. 1(412).4 გვ..

მ. ჯავახიშვილი, დ. მაზანაშვილი, ს. ბლიაძე, ლ. აბრამიძე, პ. ქონიაშვილი. საშუალო სისქის ფირფიტის ღუნვის ამოცანის ამოხსნა სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2006წ. №1(37).

გ. ყურაშვილი. საშუალო ფენის ჩამოყალიბების პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N4. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საშუალო, ზღვრული ხარჯი და ზღვრული პროდუქტი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

დ. ჯაფარიძე, გაჩეჩილაძე ზ., მაღრაძე თ.. საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოს ელექტროენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის შერჩევა.. ენერგია. 2011წ. #3(59), გვ 11-19.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ტრენდული მოდელი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, სტუ. 2012წ. #3, გვ. 189-194.

რ. გოგიბერიძე. საჩვენებელი გაკვეთილები მათემატიკაში XIX საუკუნის საქართველოს სკოლებში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ . 2012წ. N3 (44), 1. გვ. 40-42.