სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, დოლიძე თეიმურაზი. საწარმოო ფირმებში მარკეტინგული პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით. საერთ.კონფ. შრ.კრებული. 2001წ. 4(437).

დ. კვარაცხელია. საწარმოო ფუნქციის განსაზღვრა სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. . 2013წ. გვ.: 172-175, ISBN 978-9941-9168-9-2.

ც. ღუდუშაური. საწარმოო ჩამდინარე წყლებიდან თუთიის გამოყოფის შესაძლებლობა ცეოლიტების გამოყენებით. . 1995წ. .

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლებიდან თუთიის იონების ამოღების შესაძლებლობის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2005წ. ტ.5, №4, 3 გვ.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოს ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. N-4(22) გვ.93-98.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზურაბი. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოება და კონსალტინგი. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზ.. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზურაბი. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 5-6, .

ნ. აჩუაშვილი, თამარ ქამხაძე. საწარმოს ეფექტიანობის ინსტრუმენტები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. #3(25) 7გვერდი 185-192 გვერდზე.

თ. ქამხაძე, ნ.აჩუაშვილი. საწარმოს ეფექტიანობის ინსტრუმენტები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. 2012წ. # 3(25). გვ.185–192.

ნ. ბებიაშვილი. საწარმოს ინოვაციური საქმიანობის დანახარჯების მართვა . სტუ, ჟურნალი `განათლება" . 2012წ. #3 (6), 2012, გვ. 169–174.

გ. ჯანელიძე, ნინო მეფარიშვილი. საწარმოს ინფორმაციული რისკების ანალიზი. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9) ISBN 1512-3979, თბილისი, 62-66გვ..

დ. მაგრაქველიძე. საწარმოს მართვის პრინციპები. ეკონომიკა. 2009წ. #7.

. საწარმოს მართვის პრინციპები. ეკონომიკა. 2009წ. #7.

. საწარმოს მართვის პრინციპები. ეკონომიკა . 2009წ. #7.

ე. ბარათაშვილი, დ.მაგრაქველიძე. საწარმოს მართვის პრინციპების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. N 7.

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. საწარმოს მენეჯმენტის სისტემაში პერსონალის შეფასების სრულყოფა. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N1 (35) გვ.190-198.

ნ. ჭანტურია, თ. ღამბაშიძე. საწარმოს პერსონალის მართვა კრიზისულ ვითარებაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2015წ. #8, გვ. 22-27.

თ. ღამბაშიძე, ნ. ჭანტურია. საწარმოს პერსონალის მართვა კრიზისულ სიტუაციებში. კავკასიის საერთაშორისო უნუვერსიტეტის მაცნე. 2015წ. 22–36.