სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდცურ მედიაში (ენის, ერთიანი საგანმანათლებლო, ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის პერცეფცია). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. ქართული ეროვნული სამოსის სახეების ინფორმაციული ბაზის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტბილისი, 2012წ.. 2012წ. №3(25), 125-129 გვ..

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის "კომპიუტერული გრამატიკული ლექსიკონის" შედგენის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. #13 120-124.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 236-255. 2005წ. .

ხ. გაჩეჩილაძე. ქართული თვითნაბადი ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #2 (6), გვ. 107-112. 2002წ. 1512-0457.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ.ფრანგულაშვილი. ქართული თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული მონეტების ქიმიური შედგენილობა. ,,კერამიკა'' 2(14). 2005წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობა შუა საუკუნეების საქართველოში ნიკოლოზ კათალიკოსის „საკითხავი სუეტისა“-ს მიხედვით. კრებული „დიდაჭარობა 2010“. 2010წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და მეთოდოლოგიური პრობლემები (XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #10.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

ნ. ჩხარტიშვილი, ლ.უჯმაჯურიძე, ლ.მამასახლისაშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი. ქართული იშვიათი საღვინე ვაზის ჯიშების თანამედროვე მეთოებით შესწავლის შედეგები და ეკოსისტემებში მათი გადაადგილების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია 1. გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. # 87 .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია 2. გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. #88 .

მ. ბაძაღუა. ქართული კრიმინოლოგიისა და მისი ტერმინების ევოლუცია. ჟურნალი "იურისტი". 2016წ. გვერდი 5,თბილისი.

ნ. გომართელი. ქართული კულტურა - ეროვნული იდენტობის ფენომენი. "პარალელი". 2016წ. N8.

ს. გრიგალაშვილი. ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში. ჟურნალი -,,კლიო''. 1999წ. № 5 1999.

ს. გრიგალაშვილი. ქართული კულტურის კერები უცხოეთში. ჟურნალი ,,საქართველო-ევროპა-ამერიკა'' - . 1998წ. .

თ. ბლიაძე. ქართული კულტურის ორიგინალურობა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, #30, თბილისი, . 2014წ. .

ზ. ხასაია. ქართული ლექსის ყივჩაღური ნაპერწკალი. Kartvelology ქართველოლოგია. 2016წ. 2016 (3), გვ.37-42.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ტოლერანტობა კათოლიკობის მიმართ (XIII-XVსაუკუნეები). თსუ, ეთნოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი. "ეთნიკური და რელიგიურ–კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა", კრებული I. 2013წ. გვ.100–106.

მ. პაპაშვილი. ქართული მართლმადიდებლური და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიების ურთიერთობის წარსული, აწმყო და მომავალი (ფიქრები განსჯისათვის). ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. №14, გვ.95-111.