სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ. . საძირკვლების ვარიანტული დაპროექტება და მათი ტექნიკოეკონომიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. საძირკვლის დაჯდომის განსაზღვრა მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით და მისი გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2013წ. #1(28), თბილისი, გვ.70-73.

ა. ჩიქოვანი. საძირკვლის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

დ. კაპანაძე. საწავლო პროგრამების დამუშავებისა და სწავლების პროცესის ხარისხის მართვის მოდელი. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №2 (7), სტუ, გვ. 84-88 .

დ. ფურცხვანიძე. საწარმ. რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრ.ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

ე. ბარათაშვილი, ნ.მახარაძე, ნ.თოდუა. საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის შეფასება ინოვაციური პარამეტრების მიხედვით. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმბედი. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმბედი. . 0წ. .

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 2009.გვ.68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა''. 2009წ. #2, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ."სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, გვ. 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3. გვ.გვ.68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობისსახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. ბოჭორიშვილი, მ.თოფურია; მ.ელოშვილი. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების და ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები; ყოველკვარტალული საერ. რეცენზირებადი სამეცნიერო შრომითი კრებული. 2016წ. 1512-4169.

მ. თოფურია, ლ. ბოჭორიშვილი. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების დაგეგმვა და ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. 3(7), 4(8) 2016, გვ.46.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.ასკურავა. საწარმოო დანიშნულების ტანსაცმლის ჰიგიენური მაჩვენებლების ექსპერტული შეფასება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2005წ. N3(23), 51-54გვ..

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო ეკოლოგიური მენეჯმენტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 3-4 6 გვერდი.