სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კვარაცხელია, მ.ციცნცაძე , გ. ნატროშვილი. საწარმოო პოტენციალი და მისი განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საკითხები. საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. # 25. 379- 384-29გვ..

მ. ცინცაძე, თ. კვარაცხელია, გ.ნატროშვილი. საწარმოო პოტენციალი და მისი განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საკითხი . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მოამბე . 2009წ. .

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. საწარმოო რესურსების დაგეგმვისა და მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ყოველკვირეული სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2012წ. გვ.88-93.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისათვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64. .

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეცნ.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, დოლიძე თეიმურაზი. საწარმოო ფირმებში მარკეტინგული პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით. საერთ.კონფ. შრ.კრებული. 2001წ. 4(437).

დ. კვარაცხელია. საწარმოო ფუნქციის განსაზღვრა სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. . 2013წ. გვ.: 172-175, ISBN 978-9941-9168-9-2.

ც. ღუდუშაური. საწარმოო ჩამდინარე წყლებიდან თუთიის გამოყოფის შესაძლებლობა ცეოლიტების გამოყენებით. . 1995წ. .

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლებიდან თუთიის იონების ამოღების შესაძლებლობის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2005წ. ტ.5, №4, 3 გვ.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოს ანტიკრიზისული მართვის პრობლემები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. N-4(22) გვ.93-98.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზურაბი. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოება და კონსალტინგი. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზ.. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხისათვის. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2012წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯორბენაძე ზურაბი. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხისათვის. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 5-6, .

ნ. აჩუაშვილი, თამარ ქამხაძე. საწარმოს ეფექტიანობის ინსტრუმენტები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. #3(25) 7გვერდი 185-192 გვერდზე.