სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თევზაძე, ვ. არჩვაძე, ნ. მჭედლიძე. საცხოვრისი და მომსხურების სისტემა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჯურნალი "მშენებლობა". 1990წ. #1(12), 44-48.

ვ. ვარდოსანიძე. საცხოვრისი, როგორც ურბანული განვითარების უმნიშვნელოვანესი ობიექტი.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

ნ. თევზაძე, ზ. კიკნაძე. საცხოვრისის არქიტექტურულ-სივრცული გადაწყვეტა შეზღუდული ტერიტორიის პირობებში. . 2006წ. #3(461), 33-36.

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ. . საძირკვლების ვარიანტული დაპროექტება და მათი ტექნიკოეკონომიკური ანალიზი. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. საძირკვლის დაჯდომის განსაზღვრა მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით და მისი გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2013წ. #1(28), თბილისი, გვ.70-73.

ა. ჩიქოვანი. საძირკვლის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 2 ISSN 1512-0120.

დ. კაპანაძე. საწავლო პროგრამების დამუშავებისა და სწავლების პროცესის ხარისხის მართვის მოდელი. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №2 (7), სტუ, გვ. 84-88 .

დ. ფურცხვანიძე. საწარმ. რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრ.ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

ე. ბარათაშვილი, ნ.მახარაძე, ნ.თოდუა. საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის შეფასება ინოვაციური პარამეტრების მიხედვით. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმბედი. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 0წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ფორმბედი. . 0წ. .

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 2009.გვ.68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა''. 2009წ. #2, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ."სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, გვ. 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3. გვ.გვ.68-71.

ლ. გვაჯაია. საწარმოთა საინვესტიციო საქმიანობისსახელმწიფო რეგულირების ძირითადი ფორმები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #3, 68-71.

ლ. ბოჭორიშვილი, მ.თოფურია; მ.ელოშვილი. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების და ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები; ყოველკვარტალული საერ. რეცენზირებადი სამეცნიერო შრომითი კრებული. 2016წ. 1512-4169.