სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თოფურია, ლ. ბოჭორიშვილი. საწარმოთა საქმიანობის შედეგების დაგეგმვა და ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზი. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. 3(7), 4(8) 2016, გვ.46.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.ასკურავა. საწარმოო დანიშნულების ტანსაცმლის ჰიგიენური მაჩვენებლების ექსპერტული შეფასება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2005წ. N3(23), 51-54გვ..

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო ეკოლოგიური მენეჯმენტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 3-4 6 გვერდი.

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო ეკოლოგიური მენეჯმენტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 3-4 6 გვერდი.

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო ეკოლოგიური მენეჯმენტი და ადამიანის ჯანმრთელობა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. 5-6, 5 გვერდი.

ო. გაბედავა. საწარმოო ობიექტების ავტომატიზებული მართვის სტრუქტურული ანალიზი.. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2007წ. №1(2), 148-150 გვ..

გ. გაბაიძე. საწარმოო პერსონალის მართვისა და ხელმძღვანელობისსტილის აქტუალური საკითხები თანამედროვე პირობებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2005წ. ტ. 31. თბ. 2005 წ. გვ. 232.

თ. კვარაცხელია, მ.ციცნცაძე , გ. ნატროშვილი. საწარმოო პოტენციალი და მისი განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საკითხები. საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. # 25. 379- 384-29გვ..

მ. ცინცაძე, თ. კვარაცხელია, გ.ნატროშვილი. საწარმოო პოტენციალი და მისი განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საკითხი . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მოამბე . 2009წ. .

მ. ოხანაშვილი, მ. ხართიშვილი. საწარმოო რესურსების დაგეგმვისა და მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ყოველკვირეული სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2012წ. გვ.88-93.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისათვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64. .

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის შესაძლებლობის გამოკვლევა.. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეცნ.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი. 1986წ. გვ. 63-64.

დ. ფურცხვანიძე. საწარმოო რობოტის ადაპტაციისთვის ულტრაბგერითი ექოლოკაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა. საკავშირო სამეც.–ტექნ. კონფერენციის მოხსენ. თეზისები. კრემენჩუგი.. 1986წ. გვ. 63–64.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, მ. ოხანაშვილი, დოლიძე თეიმურაზი. საწარმოო ფირმებში მარკეტინგული პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია UML-ტექნოლოგიით. საერთ.კონფ. შრ.კრებული. 2001წ. 4(437).

დ. კვარაცხელია. საწარმოო ფუნქციის განსაზღვრა სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. . 2013წ. გვ.: 172-175, ISBN 978-9941-9168-9-2.