სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი. 2001წ. №1(6), 44-45 გვ..

. საწვავით გასამართი სადგურების განვითარების ტენდენციები საქართველოში. სტუ შრომების კრებული . 2012წ. #1(483).

ლ. ჭოლიკიძე, გ. ჟღენტი. საწყისი მონაცემების გაურკვევლობა სისტემათა დაპროექტებისას. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკუი ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 4 (1).

ზ. კვეტენაძე. საჭიროა თუ არა საქართველოს ისტორიის 'ხელახალი დაწერა~. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1(7).

ნ. თოფურია, ლეკიაშვილი ნოდარი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ ``კამაზ-ის`` მაგალითზე.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, მ. ზურიკაშვილი.. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N4(16), .

მ.ზურიკაშვილი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N4(16), გვ.32-38.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII. 2009წ. XLIII, გვ. 162-164..

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. XLIII, გვ. 141-143.

ყ. ნემსაძე. სახალხო მეურნეობაში ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. ტრანსპორტი. 2002წ. 1-2. 50-51გვ..

N. Machavariani, N. Razmadze, N. Ratiani. სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. სამეცნიერო–ტექნოლოგიური ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. 1(77).

მ. შელეგია. სახარების ოდიოზური პერსონაჟი. კრ. გალაკტიონოლოგია. 2008წ. ტ.IV, გვ.156-167.

ა. მგელაძე. სახეთა ამოცნობა და გამყოფი სიბრტყეები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. #2 (24), ISSN 1518-3979.

ვ. ლომიძე, ლ. ზამბახიძე. სახეთა გამოცნობის სისტემის გამოყენებისა ასპექტები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის უსაფრთხოებაზე ზემოქმედი პარამეტრების რეგულირებაში. ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. №2(30).

რ. თხინვალელი, კვიტაშვილი ა,, ღამბაშიძე ე.. სახეთა გამოცნობის სწავლებადი სისტემების გამოყენებით სასარგებლო წიაღეულის ადგილსამყუფელის პროგნოზირება:. ,,ტექნიკური კიბერნეტიკა,,სტსტიების კრებულ. 1980წ. .

ზ. ბოსიკაშვილი, გიორგი არჩვაძე. სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა არგუმენტაციით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები,. 2014წ. N2(18).

ო. ვერულავა, თ. თოდუა. სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008წ. .