სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, დ.მაგრაქველიძე. საწარმოს მართვის პრინციპების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. N 7.

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. საწარმოს მენეჯმენტის სისტემაში პერსონალის შეფასების სრულყოფა. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. N1 (35) გვ.190-198.

ნ. ჭანტურია, თ. ღამბაშიძე. საწარმოს პერსონალის მართვა კრიზისულ ვითარებაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2015წ. #8, გვ. 22-27.

თ. ღამბაშიძე, ნ. ჭანტურია. საწარმოს პერსონალის მართვა კრიზისულ სიტუაციებში. კავკასიის საერთაშორისო უნუვერსიტეტის მაცნე. 2015წ. 22–36.

გ. ტყეშელაშვილი, გრიგორაშვილი ზურაბ. საწარმოს პერსონალის მართვის თავისებურებები ბაზარზე "მოთხოვნა-მიწოდების" არასტაბილუირ პირობებში. ეკონომიკა. 2012წ. 3-4, გვ.147-152..

გ. ჯანელიძე, ნინო მეფარიშვილი. საწარმოს რისკების მართვის მეთოდები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2012წ. #1(12), 113-117 გვ. ISSN 1512-3979. .

ლ. ბერიძე. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება", ISSN 1512--374X. 2008წ. #2(6), გვ. 188-194.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ.. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი . ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. #2 (6), გვ. 188-194.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ.. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი. ჟ. "ხელისუფლება და საზოგადოება", . 2008წ. #2 (6), გვ. 188-194.

მ. მოისწრაფიშვილი, ო.ბიჭიაშვილი, თ.არჩვაძე. საწარმოს სტრატეგიული დაგეგმვის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნ.ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) გვ.96-101.

ნ. კიკნაძე. საწარმოს ფინანსური ანალიზი ინვესტირების მიზნებისთვის. საქ.ტექ. უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2007წ. ISSN1512410x ; №4(4) გვ.53-59.

ნ. ბებიაშვილი. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მახასიათებელი მაჩვენებლების სისტემა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. ივნისი-ივლისი, გვ. 13-16.

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საწარმოში მარკეტინგის ანალიტიკური ფუნქციის მნიშვნელობა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N1(32) გვ. 112-118.

დ. მაგრაქველიძე. საწარმოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი. 2001წ. №1(6), 44-45 გვ..

. საწვავით გასამართი სადგურების განვითარების ტენდენციები საქართველოში. სტუ შრომების კრებული . 2012წ. #1(483).

ლ. ჭოლიკიძე, გ. ჟღენტი. საწყისი მონაცემების გაურკვევლობა სისტემათა დაპროექტებისას. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკუი ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 4 (1).