სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ.. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი . ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. #2 (6), გვ. 188-194.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ.. საწარმოს საქმიანობის კომპლექსური ანალიზი. ჟ. "ხელისუფლება და საზოგადოება", . 2008წ. #2 (6), გვ. 188-194.

მ. მოისწრაფიშვილი, ო.ბიჭიაშვილი, თ.არჩვაძე. საწარმოს სტრატეგიული დაგეგმვის ეფექტიანობის შეფასება. ჟურნ.ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #1(35) გვ.96-101.

ნ. კიკნაძე. საწარმოს ფინანსური ანალიზი ინვესტირების მიზნებისთვის. საქ.ტექ. უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2007წ. ISSN1512410x ; №4(4) გვ.53-59.

ნ. ბებიაშვილი. საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის მახასიათებელი მაჩვენებლების სისტემა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2011წ. ივნისი-ივლისი, გვ. 13-16.

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საწარმოში მარკეტინგის ანალიტიკური ფუნქციის მნიშვნელობა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. N1(32) გვ. 112-118.

დ. მაგრაქველიძე. საწარმოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის წინაპირობები. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013წ. #4.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. საწევი ბაგირის გავლენა ბაგირგზის მზიდი ბაგირის დატვირთვაზე. სამთო ჟურნალი. 2001წ. №1(6), 44-45 გვ..

. საწვავით გასამართი სადგურების განვითარების ტენდენციები საქართველოში. სტუ შრომების კრებული . 2012წ. #1(483).

ლ. ჭოლიკიძე, გ. ჟღენტი. საწყისი მონაცემების გაურკვევლობა სისტემათა დაპროექტებისას. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №4(1).

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. საწყისი სიმრუდის მქონე ფილის ღუნვა დრეკადობის ზღვარს ზემოთ. სამეცნიერო-ტექნიკუი ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 4 (1).

ზ. კვეტენაძე. საჭიროა თუ არა საქართველოს ისტორიის 'ხელახალი დაწერა~. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1(7).

ნ. თოფურია, ლეკიაშვილი ნოდარი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ ``კამაზ-ის`` მაგალითზე.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, #4 (16).

ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, მ. ზურიკაშვილი.. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N4(16), .

მ.ზურიკაშვილი. საჭის სისტემის ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობის განსაზღვრა ავტომობილ `კამაზ-ის~ მაგალითზე. . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N4(16), გვ.32-38.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა ეპიდემიოლოგია საქართველოში.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII. 2009წ. XLIII, გვ. 162-164..

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები მოზარდთა პოპულაციაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLIII, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. XLIII, გვ. 141-143.

ყ. ნემსაძე. სახალხო მეურნეობაში ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. ტრანსპორტი. 2002წ. 1-2. 50-51გვ..