სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26240 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემა: სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობები. საზოგადოება და სახელმწიფო: მართვის აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2014წ. გვ. 79-82..

დ. ნარმანია. სახელმწიფო მართვის და საზოგადოებრივი ადმინისტ-რირების სწავლების აქტუალური საკითხები საქართველოში. თბილისი; I ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმების ძიება“, . 2018წ. .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. შონია, ნ. შონია. სახელმწიფო მართვის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის პრობლემების კვლევა. სტუ–ს შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. №1(6).

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის ორგანოები და მათი საქმიანობის შედეგების განსაზღვრა. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2011წ. #3(19) გვ.33-43.

ა. კურატაშვილი. სახელმწიფო მართვის პრობლემა სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა". 2011წ. # 3-4. გვ. 100-105..

გ. ბაღათურია, თ. ხახუტაშვილი. სახელმწიფო მართვის სისტემა 1918-1921 წწ. საქართველოში. მიღწევები და მარცხი. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #3 (15) გვ. 29-42.

კ. ფხაკაძე, null. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები. ჟურნალის „ქართული ენა და ლოგიკა“ დამატებითი გამოცემა „ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში“, „უნივერსალი“. 2004წ. ISSN, N1, (ქართულად), 1-21.

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. ჟურნალის „ქართული ენა და ლოგიკა“ დამატებითი გამოცემა „ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში“, „უნივერსალი“. 2004წ. ISSN, N1, (ქართულად), 1-21, 2004.

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 1-21.

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის “კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში” უკვე მიღწეული შედეგები და მისაღწევი მიზნები - ანუ ქართული მათემატიკური სკოლის მათემატიკური ლინგვიტიკით გაფართოების აუცილებლობის შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის III რესპუბლიკური სასემინარო კვირეულის „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“ მოხსენებები. 2007წ. ISSN, (ქართულად), 22-52.

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო მმართველობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი . ჟურნ. “კავკასიის მაცნე”. 2001წ. # 4, გვ. 17-19.

ნ. ჟველია. სახელმწიფო მმართველობის ფორმა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2017წ. .

ი. კუტუბიძე. სახელმწიფო მოხელეთა ხელფასის ზრდა, როგორც ანტიკოროფციული პროგრამის განხორციელების ერთ-ერთი პირობა. სახელმწიფო და კონტროლი. 2001წ. №1, 3-6გვ.

გ. კალანდაძე. სახელმწიფო პოლიტიკა და საინფორმაციო საზოგადოება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3, გვ.219.

თ. როსტიაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის არსი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (37) .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები . რეგიონალიზაცია _ თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 181-185.

ა. აბრალავა. სახელმწიფო რეგულირება და საბაზრო ურთიერთობათა სისტემა ინოვაციურ სფეროში. „ეკონომიკა“. 1996წ. N9-11,გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქარველოშო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015.