სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24982 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული,. 2016წ. ტ.124, გვ.62–67. .

გ. გუნია, ზ. სვანიძე . ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები: – საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული. ISSN 1512 - 0902. 2017წ. ტ.124, გვ.62–67..

თ. შარაბიძე. ტოქსიკური ნარჩენების მეტალურგიული გადამუშავებისას გამოყოფილი აირების გაწმენდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 2004წ. №2 (68).

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. ტოქსიკური ნივთერებების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2007წ. XXXVIII, გვ. 70-72 .

ი. შათირიშვილი, შ. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი. ტოქსიკური ნივთიერებების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVIII გვ. 70-71.

ზ. ხასაია. ტრაგიკული გმირი (წინასიტყვაობის მაგიერ). დავით აღმაშენებელი, გალობანი სინანულისანი. 2016წ. Carpe diem, გვ. 7-10.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ტრადიცია და არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2011წ. № 1, 205-209გვ..

მ. დავითაია. ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „კამარა“ 2(5), ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. ISSN 1512-2956, (გვ.62-65);.

მ. დავითაია. ტრადიციის თემა XX საუკუნის იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში. "შრომები" 1(16) საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. ISSN 1512-102X, (გვ.209-212);.

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, თბილისი. 2017წ. #7; გვ. 57-73.

ნ. ხაბეიშვილი. ტრადიციული ინგლისური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N10. გვ.56–67. ISSN 1512-3316.

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე, კ. იაშვილი. ტრადიციული მეწყერსაწინააღმდეგო საყრდენი კედლების ხელსაყრელი ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.9.

დ. გორგიძე, ლ. ქვარცხავა. ტრანსვერსალურად-იზოტროპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. გვ.106-111.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. ტრანსვერსალურად-იზოტრპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალიწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გამოყენებითი მექანიკა შრომათა კრებული. 2010წ. გვ.106-111.

მ. ქავთარაძე. ტრანსკავკასიური ავტოსატრანსპორტო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ეკომონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2016წ. ტომი 16, #1, გვ. 207-213.

ბ. გითოლენდია. ტრანსკავკასიური კორიდორი და საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. #2, გვ. 94-98.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, თ.სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ.ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სარტანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის რკინიგზის მონაკვეთის მაგალითზე . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. # 363 გვ.44-52.

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #363. თბილისი, გვ. 44-52.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე.. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #363. გვ. 44-52 .