სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. სამსონაძე. სახელთა მორფოლოგიური ლექსიკონის ავტომატურად შექმნის მოდელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, თბილისი, გვ196-199.

ი. კვესელავა. სახელმწიფო გადატრიალების პერიპეტიები აღმოსავლეთ საქართველოში (მე-19 საუკუნის დასაწყისი). თბილისი, კრებ.,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1. 2011წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. სახელმწიფო და ეკონომიკა. ჟ. "გლობალიზაცია და ბიზნესი", ევროპის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2016წ. .

ვ. ზეიკიძე, ც. ელგენდარაშვილი. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #1, 2016 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის დამკვიდრების და განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2015წ. #3, 2015.

მ. ახობაძე, გ. სურგულაძე, გ. ღვინეფაძე, თ. სუხიაშვილი. სახელმწიფო და სასამართლო სისტემის მართვის სრულყოფის საკითხები. სტუ-ს შრომები . 2014წ. №4 (494), გვ. 43-49, თბილისი.

თ. ჩხეიძე, ე.ჩხარტიშვილი, ლ.კახაძე. სახელმწიფო დაეკონომიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი\ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\. 2008წ. #3(11), გვ. 115-121.

ჯ. ჯანჯღავა, სლავა ფეტელავა. სახელმწიფო დახმარება. ჟ."ეკონომიკა". 2014წ. N10-12 გვ. 35-40.

ჯ. ჯანჯღავა. სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა ჯანდაცვის საკითხებში. მედიკოსთა 23-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის მასალები.. 2008წ. .

ბ. ცხადაძე. სახელმწიფო ენა, სალიტერარურო-სამწერლობო ენა და ენობრივი დეკულტურიზაცია. კრებული; ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში, სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი "სვეტიცხოველი". 2011წ. 17-18, 2 31-34.

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2011წ. გვ. 7.

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. სვეტიცხოველი. 2011წ. #3, გვ.42-44.

მ. ნოზაძე. სახელმწიფო ვალის არსი და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები. . ბიზნესი და კანონმდებლობ. 0წ. 2010, დეკემბერი .

ზ. კვეტენაძე. სახელმწიფო თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. სამეცნიერო შრომების კრებული "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. .

გ. იაშვილი, ებრალიძე გია. სახელმწიფო ინსტიტუტის, სამოქალაქო საზოგადოების და მათი ურთიერთქმედების ფუნქციების ტრანსფორმაცია . საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. ISBN 978-9941-20-846-1გვ. 249–253.

თ. კილაძე, გ.მაისურაძე, თ. რუხაძე. სახელმწიფო კერძო პარტნიორების დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. N2(36) გვ. 130-135.

თ. ღურწკაია. სახელმწიფო კომერციული ბანკების საქმიანობის რეგულატორი გარდამავალ ეკონომიკაში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2006წ. N3.

ო. ქოჩორაძე. სახელმწიფო მართვა, როგორც მეცნიერება და ხელოვნება (შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. N 2 (10), - 263 გვ., გვ. 50-62. ISSN: 1512-374X. .

ა. კურატაშვილი. სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემა: სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობები. საზოგადოება და სახელმწიფო: მართვის აქტუალური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2014წ. გვ. 79-82..