სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Machavariani, N. Razmadze, N. Ratiani. სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. სამეცნიერო–ტექნოლოგიური ჟურნალი ''ენერგია''. 2016წ. 1(77).

მ. შელეგია. სახარების ოდიოზური პერსონაჟი. კრ. გალაკტიონოლოგია. 2008წ. ტ.IV, გვ.156-167.

ა. მგელაძე. სახეთა ამოცნობა და გამყოფი სიბრტყეები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. #2 (24), ISSN 1518-3979.

ვ. ლომიძე, ლ. ზამბახიძე. სახეთა გამოცნობის სისტემის გამოყენებისა ასპექტები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის უსაფრთხოებაზე ზემოქმედი პარამეტრების რეგულირებაში. ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. №2(30).

რ. თხინვალელი, კვიტაშვილი ა,, ღამბაშიძე ე.. სახეთა გამოცნობის სწავლებადი სისტემების გამოყენებით სასარგებლო წიაღეულის ადგილსამყუფელის პროგნოზირება:. ,,ტექნიკური კიბერნეტიკა,,სტსტიების კრებულ. 1980წ. .

ზ. ბოსიკაშვილი, გიორგი არჩვაძე. სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა არგუმენტაციით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები,. 2014წ. N2(18).

ო. ვერულავა, თ. თოდუა. სახეთა რეალიზაციების პრეპარირება მეზობელი პიქსელების მეთოდით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008წ. .

ლ. სამსონაძე. სახელთა მორფოლოგიური ლექსიკონის ავტომატურად შექმნის მოდელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, თბილისი, გვ196-199.

ი. კვესელავა. სახელმწიფო გადატრიალების პერიპეტიები აღმოსავლეთ საქართველოში (მე-19 საუკუნის დასაწყისი). თბილისი, კრებ.,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1. 2011წ. .

ჯ. ჯანჯღავა. სახელმწიფო და ეკონომიკა. ჟ. "გლობალიზაცია და ბიზნესი", ევროპის უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2016წ. .

ვ. ზეიკიძე, ც. ელგენდარაშვილი. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #1, 2016 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის დამკვიდრების და განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2015წ. #3, 2015.

მ. ახობაძე, გ. სურგულაძე, გ. ღვინეფაძე, თ. სუხიაშვილი. სახელმწიფო და სასამართლო სისტემის მართვის სრულყოფის საკითხები. სტუ-ს შრომები . 2014წ. №4 (494), გვ. 43-49, თბილისი.

თ. ჩხეიძე, ე.ჩხარტიშვილი, ლ.კახაძე. სახელმწიფო დაეკონომიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი\ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა\. 2008წ. #3(11), გვ. 115-121.

ჯ. ჯანჯღავა, სლავა ფეტელავა. სახელმწიფო დახმარება. ჟ."ეკონომიკა". 2014წ. N10-12 გვ. 35-40.

ჯ. ჯანჯღავა. სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა ჯანდაცვის საკითხებში. მედიკოსთა 23-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის მასალები.. 2008წ. .

ბ. ცხადაძე. სახელმწიფო ენა, სალიტერარურო-სამწერლობო ენა და ენობრივი დეკულტურიზაცია. კრებული; ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში, სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი "სვეტიცხოველი". 2011წ. 17-18, 2 31-34.

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2011წ. გვ. 7.

. სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. სვეტიცხოველი. 2011წ. #3, გვ.42-44.

მ. ნოზაძე. სახელმწიფო ვალის არსი და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები. . ბიზნესი და კანონმდებლობ. 0წ. 2010, დეკემბერი .