სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“ - მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში, „უნივერსალი“. 2006წ. ISSN, N1 (მეორე გამოცემა), (ქართულად), 1-21.

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის “კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში” უკვე მიღწეული შედეგები და მისაღწევი მიზნები - ანუ ქართული მათემატიკური სკოლის მათემატიკური ლინგვიტიკით გაფართოების აუცილებლობის შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის III რესპუბლიკური სასემინარო კვირეულის „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“ მოხსენებები. 2007წ. ISSN, (ქართულად), 22-52.

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო მმართველობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი . ჟურნ. “კავკასიის მაცნე”. 2001წ. # 4, გვ. 17-19.

ნ. ჟველია. სახელმწიფო მმართველობის ფორმა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2017წ. .

ი. კუტუბიძე. სახელმწიფო მოხელეთა ხელფასის ზრდა, როგორც ანტიკოროფციული პროგრამის განხორციელების ერთ-ერთი პირობა. სახელმწიფო და კონტროლი. 2001წ. №1, 3-6გვ.

გ. კალანდაძე. სახელმწიფო პოლიტიკა და საინფორმაციო საზოგადოება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. #3, გვ.219.

თ. როსტიაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის არსი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (37) .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები . რეგიონალიზაცია _ თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 181-185.

ა. აბრალავა. სახელმწიფო რეგულირება და საბაზრო ურთიერთობათა სისტემა ინოვაციურ სფეროში. „ეკონომიკა“. 1996წ. N9-11,გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქარველოშო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ცქვიტინიძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

მ. ცინცაძე, გიორგი ნატროშვილი. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2015წ. 34.

მ. ცინცაძე, გიორგი ნატროშვილი. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2015წ. N34.

დ. მაგრაქველიძე. სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკა და მისი გავლენა ინვესტიციების მოცულობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #1(39) .

ი. გოცირიძე, null, დ. გაგუა , თ. ცაავა. სახელმწიფო საზღვრის გამტარ პუნქტზე ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ა. აბრალავა. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონომიკური მექანიზმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. #2.

თ. იაშვილი. სახელმწიფო სამსახურის ეფექტურობის საკითხები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #17 გვ. 149-154.

ნ. ოვსიანიკოვა. სახელმწიფო სამსახურში ქცევის წესების ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. თბილისი, სტუ, გვ 4.