სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. როსტიაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. ყოველთვიური საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფო პოლიტიკის არსი. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (37) .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები . რეგიონალიზაცია _ თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. 2010წ. ქუთაისი 2010. გვ. 181-185.

ა. აბრალავა. სახელმწიფო რეგულირება და საბაზრო ურთიერთობათა სისტემა ინოვაციურ სფეროში. „ეკონომიკა“. 1996წ. N9-11,გვ.26-30.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქარველოშო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2015წ. #34, 2015.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ცქვიტინიძე. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. ჰიდროინჟინერია N 1-2 . 2013წ. 15-16.

მ. ცინცაძე, გიორგი ნატროშვილი. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2015წ. 34.

მ. ცინცაძე, გიორგი ნატროშვილი. სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქართველოში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2015წ. N34.

დ. მაგრაქველიძე. სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკა და მისი გავლენა ინვესტიციების მოცულობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. #1(39) .

ი. გოცირიძე, null, დ. გაგუა , თ. ცაავა. სახელმწიფო საზღვრის გამტარ პუნქტზე ეპიდზედამხედველობის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ა. აბრალავა. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონომიკური მექანიზმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. #2.

თ. იაშვილი. სახელმწიფო სამსახურის ეფექტურობის საკითხები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #17 გვ. 149-154.

ნ. ოვსიანიკოვა. სახელმწიფო სამსახურში ქცევის წესების ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. თბილისი, სტუ, გვ 4.

. სახელმწიფო საწარმო როგორც მეწარმეობრივი საქმიანობის ფორმა.. თბილისის უნივერსიტეტ . 2009წ. გვერდი 26–29.

ო. შონია. სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობის ძირითადი პრინციპები და მათი გადაწყვეტის გზები. ჟურნ. «მეცნიერება და ტექნოლოგიები», თბილისი, . 2002წ. N10-12, გვ. 11-14.

კ. სოხაძე, ნ.ბაღათურია. სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კერძო სამართლის იურიდიულ პირებად გარდაქმნის უპირატესობები. . ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #3 გვ.121-123..

ო. შონია, მ. სუპატაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემა. სტუ, შრომები თბილისი . 2009წ. N1 (7) გვ.146-150 .

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში . თბ.: გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში,ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2000წ. 2000, ტ.4, გვ. 315.

ს. პავლიაშვილი. სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის თავისებურებები და მისი სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები საქართველოში.. თბ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი სამეცნ.კონფერენცია.. 2013წ. გვ. 46.