სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფო, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების ძირითადი სუბიექტი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.23-28;.

რ. ქუთათელაძე, მოწონელიძე ე. . სახელმწიფო- კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების ხელი. . 2016წ. სტუ-ს შრომები, #1. გვ.23-30.

ვ. ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული . 2016წ. #2 , 2016.

გ. მაისურაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2016წ. №2 (36) 2016. 130-134. ISSN - 1512-3537.

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფო-სამართლებრივი იძულება და ფილომენური სამართალი. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009. 2009წ. .

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. სახელმწიფოე ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტიები საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" N2 (14). 2010წ. .

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. პარალელი. 2011წ. 3.

ვ. შუბითიძე. სახელმწიფოებრივი აზროვნება და საკადრო პოლიტიკა. ჟურნალი პარალელი. 2012წ. N3.

რ. გაფრინდაშვილი. სახელმწიფოებრივი აზროვნების კვლევა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2006წ. N1, გვ. 36-47.

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევის უმთავრესი ბერკეტი. ჟურნ. “საქართველო”. 1998წ. № 4, გვ.152-160.

ე. ბალიაშვილი. სახელმწიფოებრივი კონტ როლი და რეგულირება ფი რმებში . ეკონომისტი”. 2012წ. 2012, #4.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2015წ. N1(2) გვ.191.

ა. აბრალავა, null. სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #4, გვ. 165-169.

ო. ქოჩორაძე, ნინო ჩიქობავა. სახელმწიფოებრიობა. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 135 გვ., გვ.-36-43. ISSN: 1512-374X. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოზე, პარლამენტზე, ოპოზიციაზე და სხვაზე... (მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ჭრილში). გაზ. ”უწყებანი”. 1993წ. 1993 წლის 6 ნოემბერი, № 35.

რ. ანდრიაშვილი. სახელმწიფოს არსისა და სახელმწიფო გადატრიალებათა საკითხები არისტოტელეს სოციალურ ფილოსოფიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N2(2), 189-193.

ვ. დათაშვილი, რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფოს და ბიზნესის ზოგიერთი ფუნქციის თანხვედრა. ჟურნალი"სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემა". 2011წ. 6 22-27.

რ. ოთინაშვილი, ნემსაძე ს., . სახელმწიფოს ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ერთიანობა. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #7-8, გვ. 62-67; .

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. №2 35-38.

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში.. ჟურნალი ”სოცილური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2011წ. .