სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბალიაშვილი. სახელმწიფოებრივი კონტ როლი და რეგულირება ფი რმებში . ეკონომისტი”. 2012წ. 2012, #4.

ნ. ჭიკაიძე, კურტანიძე მ.. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2015წ. N1(2) გვ.191.

ა. აბრალავა, null. სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი გლობალიზაციის ეპოქაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2003წ. #4, გვ. 165-169.

ო. ქოჩორაძე, ნინო ჩიქობავა. სახელმწიფოებრიობა. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. 1 (17), - 135 გვ., გვ.-36-43. ISSN: 1512-374X. .

ჰ. კუპრაშვილი. სახელმწიფოზე, პარლამენტზე, ოპოზიციაზე და სხვაზე... (მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ჭრილში). გაზ. ”უწყებანი”. 1993წ. 1993 წლის 6 ნოემბერი, № 35.

რ. ანდრიაშვილი. სახელმწიფოს არსისა და სახელმწიფო გადატრიალებათა საკითხები არისტოტელეს სოციალურ ფილოსოფიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N2(2), 189-193.

ვ. დათაშვილი, რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფოს და ბიზნესის ზოგიერთი ფუნქციის თანხვედრა. ჟურნალი"სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემა". 2011წ. 6 22-27.

რ. ოთინაშვილი, ნემსაძე ს., . სახელმწიფოს ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემების ერთიანობა. ჟ. ეკონომიკა. 2008წ. #7-8, გვ. 62-67; .

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. №2 35-38.

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში.. ჟურნალი ”სოცილური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. . 2011წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სახელმწიფოს ეკონომიკური საქმიანობის არსი და მიზანი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. სახელმწიფოს ინოვაციური განვითარების თავისებურებები და მისი შეფასების კრიტერიუმები. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 1 (471).

ა. გვარუციძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკა. ჟურნალი ეკონომიკა. 2009წ. #3-4, 6 გვ..

ა. გვარუციძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის რეალიზაციის მეთოდები. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1, 7 გვ..

თ. დევიძე. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის როლი ჯანდაცვის სისტემაში. სტუ, სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 3-4, 130-.

ი. კალანდია. სახელმწიფოს მართვა პროფესიონალი პოლიტიკოსების საქმეა. . ელ-ჟურნალი „თანამედროვე პოლიტიკა“. 2008წ. .

ო. შონია, გ. ნარეშელაშვილი გ. მაისურაძე ა. შონია . სახელმწიფოს მართვის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის პრობლემების კვლევა. სტუ, შრომები, თბილისი . 2009წ. N1 (6), გვ.78-84 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფოს მეცნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკა. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი გვ.260-263.

ო. ქოჩორაძე. სახელმწიფოს პოლიტიკური უშიშროების მეცნიერული მართვის თანამედროვე განზომილებები.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2017წ. № 3 (43) 2017 (gv. 165-171).

ჰ. კუპრაშვილი, კ. ოდიშარია. სახელმწიფოს პრობლემები და სისტემური მიდგომა მათ დასაძლევად. საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. № 37-38 (38), გვ.332–336.