სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26115 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. სიმბოლიკა და რეალობა პარტრიკ ზიუსკინდის რომანში „სუნამო“. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 2006წ. შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ინსტ. #10. 6 313-318.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. სიმბოლოთაშირისი ინტერფერენციიის მიზეზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). ინტელექტუალი. 2017წ. .

მ. ბეგიაშვილი, ს.ბარბაქაძე,ნ.ჯიშკარიანი. სიმეტრია სიბრტყის მიმართ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2006წ. თბილისი 2006 N2(22).

ს. ბარბაქაძე. სიმეტრია სიბრტყის მიმართ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2006წ. №1.

მ. ბეგიაშვილი, ს.ბარბაქაძე, ნ.ჯიშკარიანი. სიმეტრიის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2015წ. თბილისი 2005 N4(20).

ს. ბარბაქაძე. სიმეტრიის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2005წ. №4 (12).

მ. ჩიხლაძე, ფ. ბოგდანოვი ო. კეთილაძე. სიმეტრიულ E0n ტიპის ელექტრულ ტალღათა დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 7გვ.

ო. კეთილაძე, ფ. ბოგდანოვი მ. ჩიხლაძე. სიმეტრიულ E0n ტიპის ელექტრულ ტალღათა დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 7გვ.

მ. ჩიხლაძე, ფ. ბოგდანოვი ო. კეთილაძე. სიმეტრიული H0n ტიპის ტალღის დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7) ,6გვ.

ო. კეთილაძე, ფ. ბოგდანოვი მ. ჩიხლაძე. სიმეტრიული H0n ტიპის ტალღის დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 6გვ.

თ. მაჭავარიანი. სიმეტრიული და კომპლემენტარული კომუნიკაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „Scripta manent”. 2011წ. #2 (10), გვ 74-77.

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სიმთტიცის კლასიკური კრიტერიუმების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №3.

გ. მელაძე. სიმინდის კულტურის ადაპტაციის შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებები საქართველოში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. ტ.XXXVIII, გვ. 22-23.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. სიმინდის კულტურის ადაპტაციის შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებები საქართველოში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ.XXXVIII, გვ. 22-23.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი, გ. გიქორაშვილი, ო. ნარმანია. სიმინდის ძირითადი მავნებლები საქართველოში. ლ. ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი.მცენარეთა დაცვის პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXVIII, თბილისი, 2007, გვ. 187–195.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის წყალმოთხოვნილება მეტროლოგიური ფაქტორებისა და ნიადაგის ტენის დინამიკის გათვალისწინებით . საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1997წ. 347-353.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის ჯიშ ,,აჯამეთის" მარცვლის, ჩალის და საერთო ბიომასის მიერ ნიადაგიდან გამოტანილი საკვები ნივთიერებები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016წ. გვ.145-150.

ქ. როყვა, ო.ხარაიშვილი, ნ.მებონია, ლ.ბაიდაური, მ.ლომიშვილი, მ.კიკაბიძე. სიმინდის ჯიშ „აჯამეთის თეთრის“ მარცვლის, ჩალის და საერთო ბიომასის მიერ ნიადაგიდან გამოტანილი საკვები ნივთიერებები შიდა ქართლის ( მუხრანის ) სარწყავი სისტემების პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2016წ. ტ. N 71.

ო.ხარაიშვილი, ნ.მებონია, ქ.როყვა, ლ.ბაიდაური, მ.ლომიშვილი, მ.კიკაბიძე. სიმინდის ჯიშ „აჯამეთის თეთრის“ მარცვლის, ჩალის და საერთო ბიომასის მიერ ნიადაგიდან გამოტანილი საკვები ნივთიერებები შიდა ქართლის ( მუხრანის ) სარწყავი სისტემების პირობებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2016წ. ტ. N 71.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის ჰიბრიდ ,,ენგურის" ნათესებში ფოსფორის მოძრავი ფორმების დინამიკა მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში სარწყავ პირობებში. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა რესპ. კონფერენციის მასალები. 1995წ. 42-44გვერდი.