სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭანტურაია. სახეობრივი აზროვნების თავისებურებანი, ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. ჟურნალი „მნათობი''. 2000წ. #1-2.

ლ. ლურსმანაშვილი. სახიანი და უსახო ქსოვილები ძველ საქართველოში. ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული "ხანძთა". 2006წ. N4, 181-184გვ..

გ. მაისურაძე. სახმელეთო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. № 1. 142-146. ISSN - 1512-3537.

გ. დოხნაძე. სახმელეთო ჯარების გადაადგილების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა უგზოობის პირობებში.. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2007წ. #7-8, გვ. 188-191.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი, ს. შარაშენიძე.. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996, . 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..

ე. გვენეტაძე, გულივერ გაგუა. საჯავახოს მხარე. . პარალელები . 2013წ. #5.

თ. რევაზიშვილი. საჯარო მმართველობა ეკოლოგიის სფეროში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. #1 (17) გვ. 12-22.

გ. ჯანელიძე, მეფარიშვილი თამარი. საჯარო მმართველობაში ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპების გამოყენება. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #1(14), 100-104.გვ. ISSN N 1512-3979..

ნ. ოვსიანიკოვა. საჯარო მოხელის ეთიკა საჯარო სამსახურის დატოვების შემდგომ პერიოდში . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2003წ. #2-3, გვ.266-278.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჯარო მოხელის ეთიკა საჯარო სამსახურის დატოვების შემდგომ პერიოდში. . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2003წ. , #2-3, გვ.266-278.

ი. ქართველიშვილი, ბიტარიშვილი მარინე. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული ინფორმაციის კომბინირებული დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. .

თ. იაშვილი. საჯარო სამსახურის ზოგიერთი ასპექტი საზღვარგარეთის ქვეყნებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2010წ. ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება შრომები #1(16) გვ. 188-192.

მ. ვანიშვილი, ლემონჯავა ლექსო. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ეკონომიკა". 2016წ. #1, გვ.129-133.

ნ. ჟველია. საჯარო ხელისუფლება თანამედროვე სახელმწიფოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2016წ. №33, 44-47.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. საჯარო-კერძო პარტნიორობა როგორც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების განსაკუთრებული ფორმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3, გვ.40-45.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის რეალიზაციის დაბრკოლებები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5, გვ.17-24.

K. Demetrashvili. საჰაერო საბაგირო გზის ამძრავთა სისტემის დინამიკის ანალიზის შესახებ (ინგლისურ ენაზე). მანქანებისა და მექანიზმების შესახებ მეცნიერებათა ხელშეწყობის საერთაშორისო ფედერაციის სამეცნიერო ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“, საქართველო,. 2012წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საჰაერო საბაგირო გზის ვაგონის გრძივი რხევების დინამიკის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, საქართველო,. 2012წ. .

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. სეისმოიზოლაციის მქონე კარკასული შენობის გამარტივებული წრფივი გაანგარიშების მეთოდი. მშენებლობა. 2013წ. N2(29)124.