სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი, ს. შარაშენიძე.. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996, . 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..

ე. გვენეტაძე, გულივერ გაგუა. საჯავახოს მხარე. . პარალელები . 2013წ. #5.

თ. რევაზიშვილი. საჯარო მმართველობა ეკოლოგიის სფეროში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. #1 (17) გვ. 12-22.

გ. ჯანელიძე, მეფარიშვილი თამარი. საჯარო მმართველობაში ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპების გამოყენება. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2013წ. #1(14), 100-104.გვ. ISSN N 1512-3979..

ნ. ოვსიანიკოვა. საჯარო მოხელის ეთიკა საჯარო სამსახურის დატოვების შემდგომ პერიოდში . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2003წ. #2-3, გვ.266-278.

ნ. ოვსიანიკოვა. საჯარო მოხელის ეთიკა საჯარო სამსახურის დატოვების შემდგომ პერიოდში. . ქართული სამართლის მიმოხილვა. 2003წ. , #2-3, გვ.266-278.

ი. ქართველიშვილი, ბიტარიშვილი მარინე. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული ინფორმაციის კომბინირებული დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. .

თ. იაშვილი. საჯარო სამსახურის ზოგიერთი ასპექტი საზღვარგარეთის ქვეყნებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2010წ. ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება შრომები #1(16) გვ. 188-192.

მ. ვანიშვილი, ლემონჯავა ლექსო. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ეკონომიკა". 2016წ. #1, გვ.129-133.

ნ. ჟველია. საჯარო ხელისუფლება თანამედროვე სახელმწიფოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი, . 2016წ. №33, 44-47.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, კვირიკეიშვილი ედიშერ. საჯარო-კერძო პარტნიორობა როგორც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების განსაკუთრებული ფორმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3, გვ.40-45.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის რეალიზაციის დაბრკოლებები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #5, გვ.17-24.

K. Demetrashvili. საჰაერო საბაგირო გზის ამძრავთა სისტემის დინამიკის ანალიზის შესახებ (ინგლისურ ენაზე). მანქანებისა და მექანიზმების შესახებ მეცნიერებათა ხელშეწყობის საერთაშორისო ფედერაციის სამეცნიერო ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“, საქართველო,. 2012წ. .

კ. დემეტრაშვილი. საჰაერო საბაგირო გზის ვაგონის გრძივი რხევების დინამიკის მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, საქართველო,. 2012წ. .

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. სეისმოიზოლაციის მქონე კარკასული შენობის გამარტივებული წრფივი გაანგარიშების მეთოდი. მშენებლობა. 2013წ. N2(29)124.

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. სეისმომედეგი შენობების გაანგარიშება არაწრფივი სტატიკური მეთოდით. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ლ. კახიანი, ჯ.ესაიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი,ბგრიგოლაშვილი, გ.სულავა. სეისმომედეგობა და შენობების გეომეტრიული ზომები. მშენებლობა. 2010წ. N3(18).

ნ. ხუნდაძე, ლ.ზუროშვილი. სეისმურ-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. №2 (40), გვ.142-144.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი, ირაკლი საბულუა. სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 4.