სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კახიანი, ჯ.ესაიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი,ბგრიგოლაშვილი, გ.სულავა. სეისმომედეგობა და შენობების გეომეტრიული ზომები. მშენებლობა. 2010წ. N3(18).

ნ. ხუნდაძე, ლ.ზუროშვილი. სეისმურ-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. №2 (40), გვ.142-144.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი, ირაკლი საბულუა. სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 4.

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი თ. მაცაბერიძე , ი. ბოჭორიშვილი. სეისმური ზემოქმედებისას ხიმინჯოვანი საძირკველის ტალღური მეთოდით გაანგარიშების ალგორითმი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), 82-87.

ო. შონია, კ. ოდიშარია. სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფული მიწისძვრის წინამორბედზე კონტროლის პროცესის ავტომატიზაცია. ჟურნ. «საქართველოს ნავთობი და გაზი», თბილისი,. 2001წ. N1(4), გვ. 101-111.

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი. სეისმური საშიშროებისა დაკატასტროფული მიწისძვრის წინამორბედზე კონტროლის პროცესის ავტომატიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2001წ. №1(4).

ნ. ხუნდაძე. სეისმური-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. №2(40), 142-144.

ქ. ჯიჯეიშვილი, მ. ამირგულაშვილი. სეკულარიზაციის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში. თსუს საერთაშორისო კონფერენციის ”ძირითადი რელიგიური ონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხების” მასალები. 2015წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი, ამილახვარი ლიზა. სეკულარიზმის დილემები და ქართული პოლიტიკური პრაქტიკა. თსუს დამეცნიერო კონფერენციის - ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სელური და ჩვეულებრივი წყალდიდობების პროგნოზის სამაუწყებლო სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.5.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, გ. არეშიძე, ტ. გარსევანიშვილი. სელური ნატანის დახასიათება და სელსაწინააღმდეგო ღონიძიებათა რეკომენდაციები მდინარეების თეთრი არაფვისა და ქსნის მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2(9), თბილისი, გვ.75-78.

ლ. ნადარეიშვილი. სელფოკის მიღების მეთოდი იზოტაქტიკური პოლიპროპილენის გამა-დასხივებით.. Georgian Engineering News. 1999წ. #4, 83-86.

რ. თაბუკაშვილი, ზ. ჩხენკელი. სემანტიკური ადეკვატურობის პრობლემა ორიგინალსა და რეფერატში . სტუ, ჰტფ, შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. ტომი II(2). 2000წ. 56-68.

გ. ჩიკოიძე. სემანტიკური როლების გრამატიკული გაფორმების ცვალებადობა ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმის ფარგლებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2011წ. #3 გვ. 97-102.

მ. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტრუქტურა . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ა. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტუქტურა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ნ. გამყრელიძე. სემასიოლოგიური ასპექტის სისტემური მარკერები. . სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 64-67.

თ. ბაციკაძე. სენ-ვენანის პრინციპის გამოყენების შესახებ თხელკედლიან ელემენტებში. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 1 (447).

მ. ბარბაქაძე, დ. ბედუკაძე, ე. გავაშელაშვილი, გ. ერაგია. სენსაციური სიახლეები ლიფტების შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2008წ. #2 (9).

ო. ქართველიშვილი. სენსორული პანელის მართვამიკროკონტროლერის საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2017წ. 1(23), 8გვ.