სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. სახელმწიფოს უნტეგრალური მართვის არსი და სამართლებრივი რეგულირების მეთოდები. სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები.. 2014წ. #2, 2014..

null. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. "ანალები". 2012წ. N8, თბილისი, 107-121, .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვის ძველახლოაღმოსავლური მოდელის რეკონსტრუქციისათვის. ანალები. 2012წ. .

ო. შონია. სახელმწიფოს უშიშროების სისტემების ინფორმაციული უზრუნველყოფის კონცეფცია. სტუ-ს შრომები, თბილისი, . 2001წ. N3(436), გვ. 62-67.

ლ. შაიშმელაშვილი. სახელმწიფოს ფორმა – კომპლექსური კონსტიტუციურ–სამართლებრივი ინსტიტუტი. ჟურნალი ადამიანი და კონსტიტუცია. 2001წ. #2, გვ.50–53.

ვ. ზეიკიძე, თ. ლაჭყეპიანი, ლ.გეგენავა. სახელმწიფოს ფუნქციონალური როლი საინფორმაციო ბაზრის ჩამოყალიბებაში . სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ . 2016წ. #4, 2016 .

მ. კაპანაძე. სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობათა სახეცვლილება. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია; ჟურნ.მოამბე . 0წ. XIX.თბ60-62.

მ. კაპანაძე. სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ურთიერთობათა სახეცვლილება. ჟურნ. „მოამბე“ N 19 . 2009წ. N 19 60-61.

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის სამართლებრივი ურთიერთობის თანამედროვე მოდელები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2013წ. #1.

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი ურთიერთობა„ძეგლისწერის“ მიხედვით. „თემიდა“. 2011წ. #5.

რ. ოთინაშვილი, ღურწკაია კარლო, პაპაშვილი ილია, ჩიქოვანი ე.. სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთობების ევოლუცია. ეკონომიკა. 2013წ. #7-8, გვ.32-42; .

რ. ქინქლაძე, თამარ როსტიაშვილი, ლიკა ბერიძე. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა ბიზნესში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“. 2011წ. 05.2011.

თ. რუხაძე, თ.კილაძე, გ. მაისურაძე. სახელმწიფო–კერძო პარტნიორების დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზე.. ჟ.“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.“. 2016წ. #2 (36) გვ.130–135.

გ. ჩიკოიძე. სახელური ფრაზის (NP) როლებრივი სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2015წ. N 19, თბილისი, გვ. 87-90.

მ. ჭანტურაია. სახეობრივი აზროვნების თავისებურებანი, ვაჟა-ფშაველას პოეზიაში. ჟურნალი „მნათობი''. 2000წ. #1-2.

ლ. ლურსმანაშვილი. სახიანი და უსახო ქსოვილები ძველ საქართველოში. ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული "ხანძთა". 2006წ. N4, 181-184გვ..

გ. მაისურაძე. სახმელეთო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საქმეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. . 2015წ. № 1. 142-146. ISSN - 1512-3537.

გ. დოხნაძე. სახმელეთო ჯარების გადაადგილების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა უგზოობის პირობებში.. საერთაშორისო გეოგრაფიული კავშირი, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2007წ. #7-8, გვ. 188-191.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი, ს. შარაშენიძე.. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთების ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადოებული ძალების მნიშვნელობაზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996, . 2010წ. N 4 (478), თბილისი, 2010, გვ. 63-67..