სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. სეისმოიზოლაციის მქონე კარკასული შენობის გამარტივებული წრფივი გაანგარიშების მეთოდი. მშენებლობა. 2013წ. N2(29)124.

ლ. კახიანი, ი.სალაძე. სეისმომედეგი შენობების გაანგარიშება არაწრფივი სტატიკური მეთოდით. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

ლ. კახიანი, ჯ.ესაიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი,ბგრიგოლაშვილი, გ.სულავა. სეისმომედეგობა და შენობების გეომეტრიული ზომები. მშენებლობა. 2010წ. N3(18).

ნ. ხუნდაძე, ლ.ზუროშვილი. სეისმურ-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2011წ. №2 (40), გვ.142-144.

ლ. ქრისტესიაშვილი, ე. ქრისტესიაშვილი, ზამბახიძე ლერი, ირაკლი საბულუა. სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა“. 2010წ. #2(17), 4.

ზ. კაპანაძე, ტ. ზაკუტაშვილი თ. მაცაბერიძე , ი. ბოჭორიშვილი. სეისმური ზემოქმედებისას ხიმინჯოვანი საძირკველის ტალღური მეთოდით გაანგარიშების ალგორითმი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2015წ. #3(38), 82-87.

ო. შონია, კ. ოდიშარია. სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფული მიწისძვრის წინამორბედზე კონტროლის პროცესის ავტომატიზაცია. ჟურნ. «საქართველოს ნავთობი და გაზი», თბილისი,. 2001წ. N1(4), გვ. 101-111.

კ. ოდიშარია, შონია ოთარი. სეისმური საშიშროებისა დაკატასტროფული მიწისძვრის წინამორბედზე კონტროლის პროცესის ავტომატიზაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2001წ. №1(4).

ნ. ხუნდაძე. სეისმური-გრავიტაციული რხევების წარმოშობისა და რეგისტრაციის შესახებ. ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. №2(40), 142-144.

ქ. ჯიჯეიშვილი, მ. ამირგულაშვილი. სეკულარიზაციის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში. თსუს საერთაშორისო კონფერენციის ”ძირითადი რელიგიური ონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხების” მასალები. 2015წ. .

გ. ჩხიკვიშვილი, ამილახვარი ლიზა. სეკულარიზმის დილემები და ქართული პოლიტიკური პრაქტიკა. თსუს დამეცნიერო კონფერენციის - ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სელური და ჩვეულებრივი წყალდიდობების პროგნოზის სამაუწყებლო სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.5.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, გ. არეშიძე, ტ. გარსევანიშვილი. სელური ნატანის დახასიათება და სელსაწინააღმდეგო ღონიძიებათა რეკომენდაციები მდინარეების თეთრი არაფვისა და ქსნის მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2(9), თბილისი, გვ.75-78.

ლ. ნადარეიშვილი. სელფოკის მიღების მეთოდი იზოტაქტიკური პოლიპროპილენის გამა-დასხივებით.. Georgian Engineering News. 1999წ. #4, 83-86.

რ. თაბუკაშვილი, ზ. ჩხენკელი. სემანტიკური ადეკვატურობის პრობლემა ორიგინალსა და რეფერატში . სტუ, ჰტფ, შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. ტომი II(2). 2000წ. 56-68.

გ. ჩიკოიძე. სემანტიკური როლების გრამატიკული გაფორმების ცვალებადობა ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმის ფარგლებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2011წ. #3 გვ. 97-102.

მ. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტრუქტურა . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ა. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტუქტურა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ნ. გამყრელიძე. სემასიოლოგიური ასპექტის სისტემური მარკერები. . სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 64-67.

თ. ბაციკაძე. სენ-ვენანის პრინციპის გამოყენების შესახებ თხელკედლიან ელემენტებში. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 1 (447).