სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Самсонадзе. Countable identification of some classes of groups and representations . Bulletin of the academy of sciences of the Georgian. 1985წ. 119, №2, p.249-252.

ნ. ხაბეიშვილი. Country - კომფორტისა და სიმყუდროვის სამეფო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N3. გვ.62–71. ISSN 1512-3316.

ბ. ჭურჭელაური, baxtaZe vazagaSvili metreveli. Cqarosnuli video gadaRebis meTodis damuSaveba manqanadanadgarebSi teqnologiuri procesebis analizisaTvis (monografia). saqarTvelos teqnikuri universitetis.. 2009წ. .

G. Bedukadze, E.Medzmariashvili, A.Iacobashvili. Creating and Testing Large Space Structures of High Precision Surface. „Space Pover“ Volume12. No 182, 1993. 1993წ. .

K. Kachiashvili, Klimiashvili L.D. and Dolidze A.V. . Creation of a new generation of information-measurement systems for environmental water quality control.. Georgian Engineering News, . 2005წ. No. 3, 115-119..

თ. ფიფია, ნინა თურქია, ვახტანგ ბანცაძე. Creation of Mathematical Model for Simultaneous Asymmetric Faults in Electric Systems. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2015წ. ISBN 978-9941-20-575-0, გვ 380-386.

N. Arabuli. Creation of world standards educational system as one of the main factors of sustainable development of the country. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები. . 2016წ. .

К. , Bagaturia G. Sh.. Criteria for adaptive application of measurement data in objective function optimization task. . Proceedings of Georgian Technical University,. 1990წ. No. 15( 371), 5-7..

G. Nabakhtiani, G. Tsintsadze, L. Chachkhiani, M.Chogovadze. Crystallization of Some Urea Complex. The Bulletin of the Georgian Academy of Science. 2000წ. v.162,,no.2, p.252-254.

ნ. ფოფორაძე, თ. წივწივაძე, ჟ. პეტრიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ჯაფარიძე რ., ნ. ჩიგოგიძე. Cu (III), Co (II)3d მეტალების-აცეტატური კომპლექს¬ნაერ¬თე¬-ბის სინთეზი, მათი რენტ-გენოფლუორესცენციული და რენტგენოფაზური კვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის . 2016წ. ჟურნალი #18. 2 (36) .

თ. წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ.ფოფორაძე, ჟ.პეტრიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. Cu(II), Co(II) 3d მეტალების აცეტატორი კომპლექსნაერთების სინთეზი, მათი რენდგენო ფლუერესცეცციური და რენდგენო ფაზური კვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია „ კერამიკა“. 2016წ. ტ.18, N2(36) გვ.14-19.

რ. კლდიაშვილი, რ.ჯაფარიძე, თ.წივწივაძე, ნ.ფოფორაზე, ჟ.პეტრიაშვილი. რ.ჩიგოგიძე. Cu(II), Co(II) 3d მეტალების აცეტატორი კომპლექსნაერთების სინთეზი, მათი რენდგენო ფლუერესცეცციური და რენდგენო ფაზური კვლევა. „კერამიკა“. 2016წ. ტ.18.2(36), გვ.14-20.

R. Gotsiridze. Cultural Studies For Language Learners. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები . 2009წ. 2 (14).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა, კაციტაძე ნანა. CVP (დანახარჯი-მოცულო ბა-მოგება) ანალიზი. ”ახალი ეკონომისტი”. 2013წ. 2013, #4.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი, ი. ჯელია, მ. ხარხელი. CVP (დანახარჯი-მოცულობა-მოგება) ანალიზი. ჟრნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2013წ. #4.

L. Kadagishvili. Cybernetic model of pricing. georgian engineering new’s, №4. 2015წ. №4,50-53..

E. Elerdashvili, M. Jibladze, G Khimshiashvili. Cyclic Configurations of Pentagon Linkages . Georgian National Academy of Sciences,"Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences". 2008წ. vol.2, N4, pp. 29-32.

G. Donadze. Cyclic homologies of smooth algebras containing Z. Proc. A. Razmadze Math. Institute {bf 119} (1999) 13-20. 1999წ. 119, 13-20.

R. Tkhinvaleli, I. Javakhishvili, A/Kvitashvili. Cyclic Random Process Models Using Regression Analysis and Structural Equations. Yearly Report of the Institute of Cybernetics. 2006წ. p. 26.

დ. ღუღუნიშვილი, Л. Эристави , Л. Гвазава. Cтероидные сапогены из ALLIUM WALDSTEINI DON.. Химический журнал Грузии 2006 год. 2006წ. N 5. 548-550.