სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქადაგიშვილი. correction of the disturbed biofiled. Georgian engineering News. 2008წ. No 3, 76-79 pp..

К. , Bagaturia G .Sh. and ZazashviIi B.S. . Correlation adaptation criterion application for data measurement system bootstrapping.. Applied problems of system analysis: Proceedings of Georgian Polytechnic Institute, Tbilisi, . 1986წ. 9-11..

L. Chkhartishvili. Correlation between surface specific area and particles average size: Hexagonal boron nitride nano-powders. Nano Studies. 2012წ. 6, 65-76.

ა. გორდეზიანი, D. Ramazashvili, L. Akhvlediani, E. Gozalishvili. Corrosion resistant Ti-Ni-Si system alloys with increased strength and hardness for medical tools. Proceedings of the Georgian National Academy of sciences, Chemical series. 2011წ. Tom 37, №1-2, p.200-204.

Г. Самсонадзе. Countable identification of some classes of groups and representations . Bulletin of the academy of sciences of the Georgian. 1985წ. 119, №2, p.249-252.

ნ. ხაბეიშვილი. Country - კომფორტისა და სიმყუდროვის სამეფო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N3. გვ.62–71. ISSN 1512-3316.

ბ. ჭურჭელაური, baxtaZe vazagaSvili metreveli. Cqarosnuli video gadaRebis meTodis damuSaveba manqanadanadgarebSi teqnologiuri procesebis analizisaTvis (monografia). saqarTvelos teqnikuri universitetis.. 2009წ. .

G. Bedukadze, E.Medzmariashvili, A.Iacobashvili. Creating and Testing Large Space Structures of High Precision Surface. „Space Pover“ Volume12. No 182, 1993. 1993წ. .

K. Kachiashvili, Klimiashvili L.D. and Dolidze A.V. . Creation of a new generation of information-measurement systems for environmental water quality control.. Georgian Engineering News, . 2005წ. No. 3, 115-119..

თ. ფიფია, ნინა თურქია, ვახტანგ ბანცაძე. Creation of Mathematical Model for Simultaneous Asymmetric Faults in Electric Systems. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2015წ. ISBN 978-9941-20-575-0, გვ 380-386.

N. Arabuli. Creation of world standards educational system as one of the main factors of sustainable development of the country. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები. . 2016წ. .

К. , Bagaturia G. Sh.. Criteria for adaptive application of measurement data in objective function optimization task. . Proceedings of Georgian Technical University,. 1990წ. No. 15( 371), 5-7..

G. Nabakhtiani, G. Tsintsadze, L. Chachkhiani, M.Chogovadze. Crystallization of Some Urea Complex. The Bulletin of the Georgian Academy of Science. 2000წ. v.162,,no.2, p.252-254.

ნ. ფოფორაძე, თ. წივწივაძე, ჟ. პეტრიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, ჯაფარიძე რ., ნ. ჩიგოგიძე. Cu (III), Co (II)3d მეტალების-აცეტატური კომპლექს¬ნაერ¬თე¬-ბის სინთეზი, მათი რენტ-გენოფლუორესცენციული და რენტგენოფაზური კვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის . 2016წ. ჟურნალი #18. 2 (36) .

თ. წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ.ფოფორაძე, ჟ.პეტრიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. Cu(II), Co(II) 3d მეტალების აცეტატორი კომპლექსნაერთების სინთეზი, მათი რენდგენო ფლუერესცეცციური და რენდგენო ფაზური კვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია „ კერამიკა“. 2016წ. ტ.18, N2(36) გვ.14-19.

რ. კლდიაშვილი, რ.ჯაფარიძე, თ.წივწივაძე, ნ.ფოფორაზე, ჟ.პეტრიაშვილი. რ.ჩიგოგიძე. Cu(II), Co(II) 3d მეტალების აცეტატორი კომპლექსნაერთების სინთეზი, მათი რენდგენო ფლუერესცეცციური და რენდგენო ფაზური კვლევა. „კერამიკა“. 2016წ. ტ.18.2(36), გვ.14-20.

R. Gotsiridze. Cultural Studies For Language Learners. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მოამბის~ დამატება, შრომები . 2009წ. 2 (14).

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა, კაციტაძე ნანა. CVP (დანახარჯი-მოცულო ბა-მოგება) ანალიზი. ”ახალი ეკონომისტი”. 2013წ. 2013, #4.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი, ი. ჯელია, მ. ხარხელი. CVP (დანახარჯი-მოცულობა-მოგება) ანალიზი. ჟრნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2013წ. #4.

L. Kadagishvili. Cybernetic model of pricing. georgian engineering new’s, №4. 2015წ. №4,50-53..