სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბალიაშვილი. სვანეთის ტურისტულ პოტენციალს სახელმწიფ ოს ხელი სჭირდება . ჟურნალი „გადასახადები,. 2015წ. “ #11-12.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ. ჯაფარიძე, ნ. წულუკიძე. სველ ფრიქციულ ქუროებში ფრიქციული და შემზეთი მასალების შერჩევა-გაანგარიშება. . სტუ-ს შრომები . 2004წ. #3(453), უაკ 621.81.

ბ. გვასალია, ნ. ნატროშვილი. სვეტის ოპტიმალური განივი კვეთის გაანგარიშება. სტუ–ის სრომები, #2(472), გვ.9–13. 2009წ. @2(472), გვ. 9–13.

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. სიახლე ყველის დამზადების ტექნოლოგიაში. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 146-147.

ქ. ჭკუასელი, ი.ხატისკაცი, ნ.ნიკვაშვილი. სიბრტყის პერპექტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციური ამოცანების გადაწყვეტაში. ტრანსპორტი. 2007წ. N 3(27) გვ.37-40.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. სიბრტყის პერსპეკტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციურ ამოცანებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი \"ტრანსპორტი\". 2007წ. 3(27) 37-41.

. სიბრტყის პერსპეკტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციურ ამოცანებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი \"ტრანსპორტი\". 2007წ. 3(27) .

ა. ასათიანი. სიბრძნის დიდაქტიკა ძველ აღთქმაში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი ,,უფლის ციხე“. 2014წ. #3, გვ.46–55.

მ. გოცაძე, ჯ. შანიძე ი. მოდებაძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტი-პლე¬ქსირებისას ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2013წ. #1-2 (49-50), 2013.

ჯ. შანიძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტიპლექსირების ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი ეკონომიკურობის თვალსაზრისით. Научно-технический журнал "Транспорт". Тбилиси. 2013წ. №1-2(49-50) გვ.5.

დ. ბოსტანაშვილი. სივრცე - მთხრობელი. ილიას სახელმწ უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სემიოტიკა. 2013წ. 13, 34-50.

ო. ქოჩორაძე. სივრცეზე კონტროლი. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2006წ. N2, - 234 გვ, გვ. 158-179..

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ი.ბაკურაძე. სივრცით კომბინირებულ კონსტრუქციებში დეფორმაციებისა დაძაბვის რეგულირებაელექტრ–მექანიკური და ბოჭკოვან–ოპტიკური სენსორებისგამოყენებით. ინტელექტუალი. 2007წ. N5,გვ.65–69.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირება მონაცემთა გადაცემის მაღალსიჩქარიან ქსელში. «Georgian Engineering News». 2012წ. № 2, გვ. 29-33 .

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირების მეთოდი ფართოზოლოვან უგამტარო მობილურ ქსელებში (BWN-Broadband Wireless Network). „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19, გვ.271-281..

ზ. ნაცვლიშვილი, ერაძე გაიოზ, აბულაშვილი მ.. სივრცითი გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2(27) გვ.34-38.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, გია ცერცვძე. სივრცითი (სფერული) მექანიზმების კვლევა მონოგეგმილებით. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე'' ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2006წ. #1 გვ.10-14. უაკ-62101.

თ. ბერიძე, ა.შავგულიძე. სივრცითი აზროვნება,როგორც ფსიქოლოგიური წარმონაქმნი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. №1.

ვ. ვარდოსანიძე. სივრცითი დაგეგმვა და ურბანული განვიტარება საქართველოში – არის თუ არა პოლიტიკის უქონლობა პოლიტიკა?. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიწის პოლიტიკის რეგიონული კონფერენციის მასალები.. 2003წ. .

ლ. კობახიძე. სივრცითი ექვსრგოლიანი მექანიზმის კვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული . 1992წ. , №1 (384),.