სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩხიკვიშვილი, ამილახვარი ლიზა. სეკულარიზმის დილემები და ქართული პოლიტიკური პრაქტიკა. თსუს დამეცნიერო კონფერენციის - ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ი.გაბრიჩიძე, ვ.გაბრიჩიძე. სელური და ჩვეულებრივი წყალდიდობების პროგნოზის სამაუწყებლო სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.5.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, გ. არეშიძე, ტ. გარსევანიშვილი. სელური ნატანის დახასიათება და სელსაწინააღმდეგო ღონიძიებათა რეკომენდაციები მდინარეების თეთრი არაფვისა და ქსნის მაგალითზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2(9), თბილისი, გვ.75-78.

ლ. ნადარეიშვილი. სელფოკის მიღების მეთოდი იზოტაქტიკური პოლიპროპილენის გამა-დასხივებით.. Georgian Engineering News. 1999წ. #4, 83-86.

რ. თაბუკაშვილი, ზ. ჩხენკელი. სემანტიკური ადეკვატურობის პრობლემა ორიგინალსა და რეფერატში . სტუ, ჰტფ, შრომები, ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. ტომი II(2). 2000წ. 56-68.

გ. ჩიკოიძე. სემანტიკური როლების გრამატიკული გაფორმების ცვალებადობა ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმის ფარგლებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2011წ. #3 გვ. 97-102.

მ. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტრუქტურა . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ა. ჩხეიძე. სემანტიკური ფრეიმი, ცოდნის რეპრეზენტაციის სტუქტურა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ნ. გამყრელიძე. სემასიოლოგიური ასპექტის სისტემური მარკერები. . სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 64-67.

თ. ბაციკაძე. სენ-ვენანის პრინციპის გამოყენების შესახებ თხელკედლიან ელემენტებში. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 1 (447).

მ. ბარბაქაძე, დ. ბედუკაძე, ე. გავაშელაშვილი, გ. ერაგია. სენსაციური სიახლეები ლიფტების შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2008წ. #2 (9).

ო. ქართველიშვილი. სენსორული პანელის მართვამიკროკონტროლერის საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2017წ. 1(23), 8გვ.

ჰ. კუპრაშვილი, ა. ტუკვაძე. სეპარატიზმთან ბრძოლის ზოგიერთი ასპექტი გარდამავალ პერიოდში. გაზ. ”ახალი 7 დღე”. 2000წ. # 5.

მ. კაშიბაძე, გ. სურგულაძე. სერვის-ორიენტირებული აქიტექტურის ინტერკორპორაციული ვებ-აპლიკაციების ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და კვლევა პეტრის ქსელებით . სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(12) 2012 წ 63-72 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, კაცაძე ირაკლი, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი. სერვისული მენეჯმენტის სოციალური ასპექტები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, I რეგიონალური სიმპოზიუმი თემაზე: „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარებოს პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. 229-238 გვ..

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. სერთიფიკაციის ახალი სისტემა საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" თსუ-ს შრომების კრებული. 2004წ. N3-4, გვ6.

ლ. ჭოლიკიძე, გ. ჟღენტი. სერიულად ვარგისი ელექტრონული სქემების დაპროექტების ამოცანა. Computer Science and Telecommunications. 2013წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია, ნ. კაპანაძე. სეტყვიან დღეთა რაოდენობა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოებამდე, წარმოებისას და მის შემდგომ პერიოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰირომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, ISSN 1512-0902, გვ42-49.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. სეტყვიანობის მრავალწლიური ცვლილება აღმოსავლეთ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰირომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. ტ.123,ISSN 1512-0902.