სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში . საერთაშორისო კონფერენციის “International Dialog and Linguistic Contacts”მასალები. 2010წ. გვ. 62-68.

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, გ.ფალავანდიშვილი. ტრიაზოლ– და ფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდენსირებული სისტემები. სტუ–შრომები. 2012წ. -№2 გვ. 18–23.

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე. ტრიმელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, N1. გვ.

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი. ტრიპლექსური ექსიპლექსები წყალბადის ატომის გადატანის რეაქციებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009. №14. 0წ. 4.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ტრიპტოფანის ახალი პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური წარმოებულების სინთეზი არილვალერიანის მჟავების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #10 (2) გვ. 155-158.

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. ტროპების ფუნქცია ინგლისურ პრესაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 77–85 გვ..

ა. ნადირაძე, ლ.ჯიმშელეიშვილი. ტროტუარის ფილების დამზადების ვიბროდაწნეხვის ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. #1(37) ISSN 1512-0120.

ა. გაგნიძე, თ. ნატრიაშვილი, დ. დემეტრაძე. ტურბინების როტორების ფრთების პროფილირებული ნამზადების მიღება რადიალური მოჭიმვის მეთოდით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2010წ. #3, 5 გვ. .

მ. რაზმაძე, ბერიშვილი ზაური. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. #3( 63) გვ. 27–32.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ენერგია N3 2012 წელი.. 2012წ. გვ.27–32..

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2010წ. № 1 , გვ.41-43.

თ. მაგრაქველიძე. ტურბულენტურ ნაკადში ბლანტი ქვეშრის სისქის დადგენის საკითხისათვის. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2010წ. თბილისი, N14, გვ.137-140.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა,მ. კიკაბიძე,პ. სიჭინავა. ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი I, #4 (45),, გვ. 80-83.

პ. სიჭინავა, თ. ქაცარავა, შ. კუპრეიშვილი, მ. კიკაბიძე. ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2008წ. გვ. 124-126.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილი. ტურბულენტური ნაკადის ჰიდროდინამიკა და თბოგაცემა ხაოიანი ზედაპირების გარსდენის დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2014წ. თბილისი. გვ.67-73.

გ. გავარდაშვილი, გ. გავარდაშვილი. ტურბულენტური ღვარცოფის გავლისას ღვარსაშვის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. ტრანსპორტი. 2002წ. #1-2.

მ. კაპანაძე. ტურიზმი გლობალიზაციის ეპოქაში,. ჟურნ. “ეკონომიკა ISSN 0206-2828. 0წ. N9-10 50-55გვ.

კ. ღურწკაია, ა.გვარუციძე, თ. ღურწკაია. ტურიზმი და დღევანდელობა. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. N1, გვ.191-194.

აკაკი გვარუციძე, თათია ღურწკაია. ტურიზმი და დღევანდელობა. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2014წ. N1, გვ.191-194.