სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ასათიანი. სიბრძნის დიდაქტიკა ძველ აღთქმაში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი ,,უფლის ციხე“. 2014წ. #3, გვ.46–55.

მ. გოცაძე, ჯ. შანიძე ი. მოდებაძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტი-პლე¬ქსირებისას ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2013წ. #1-2 (49-50), 2013.

ჯ. შანიძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტიპლექსირების ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი ეკონომიკურობის თვალსაზრისით. Научно-технический журнал "Транспорт". Тбилиси. 2013წ. №1-2(49-50) გვ.5.

დ. ბოსტანაშვილი. სივრცე - მთხრობელი. ილიას სახელმწ უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სემიოტიკა. 2013წ. 13, 34-50.

ო. ქოჩორაძე. სივრცეზე კონტროლი. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2006წ. N2, - 234 გვ, გვ. 158-179..

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ი.ბაკურაძე. სივრცით კომბინირებულ კონსტრუქციებში დეფორმაციებისა დაძაბვის რეგულირებაელექტრ–მექანიკური და ბოჭკოვან–ოპტიკური სენსორებისგამოყენებით. ინტელექტუალი. 2007წ. N5,გვ.65–69.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირება მონაცემთა გადაცემის მაღალსიჩქარიან ქსელში. «Georgian Engineering News». 2012წ. № 2, გვ. 29-33 .

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. სივრცით-დროითი კოდირების მეთოდი ფართოზოლოვან უგამტარო მობილურ ქსელებში (BWN-Broadband Wireless Network). „ინტელექტუალი“ . 2012წ. № 19, გვ.271-281..

ზ. ნაცვლიშვილი, ერაძე გაიოზ, აბულაშვილი მ.. სივრცითი გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2007წ. #2(27) გვ.34-38.

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, გია ცერცვძე. სივრცითი (სფერული) მექანიზმების კვლევა მონოგეგმილებით. გამომცემლობა ,,მოაზროვნე'' ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2006წ. #1 გვ.10-14. უაკ-62101.

თ. ბერიძე, ა.შავგულიძე. სივრცითი აზროვნება,როგორც ფსიქოლოგიური წარმონაქმნი. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. №1.

ვ. ვარდოსანიძე. სივრცითი დაგეგმვა და ურბანული განვიტარება საქართველოში – არის თუ არა პოლიტიკის უქონლობა პოლიტიკა?. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიწის პოლიტიკის რეგიონული კონფერენციის მასალები.. 2003წ. .

ლ. კობახიძე. სივრცითი ექვსრგოლიანი მექანიზმის კვლევა. სტუ-ს შრომათა კრებული . 1992წ. , №1 (384),.

მ. დემეტრაშვილი, ჯ.უფლისაშვილი. სივრცითი კულისა მექანიზმის კინემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხი. სპი-ს სამეცნიერო შროები. 1982წ. №1(246) გვ.118-121 თბილისი.

ჯ. უფლისაშვილი. სივრცითი მექანიზმების კვლევა, მონოგეგმილების გამოყენებით. გამომცემლობა" მოაზროვნე" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2006წ. 1 გვ.10-14 უაკ 621.02.

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. სივრცითი მექანიზმების კინემატიკური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამის AutoCAD-ის გამოყენებით. სტუ განათლება. 2016წ. 1 (15) გვ. 4 ISSN # 2346-8300.

მ. ჭოხონელიძე. სივრცითი მოდულაციის ინფორმაციული ეფექტურობა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2017წ. №2. 2017 წ..

მ. დემეტრაშვილი. სივრცითი ოთხრგოლა მექანიზმის ანალიზური კვლევა. სპი-ს სამეცნიერო შრომები. 1983წ. №1(264) გვ.113-119 თბილისი.

ლ. კობახიძე. სივრცითი რეგულირებადი მექანიზმების კინემატიკური კვლევა. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, . 1992წ. №1 (384),.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ა. ლაშხი, შავგულიძე ანზორი, ბ. ხომასურიძე . სივრცის კოლინეარული გარდაქმნების გამოყენება გრაფიკული ამოცანების გადაწყვეტაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).