სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჭოლიკიძე, გ. ჟღენტი. სერიულად ვარგისი ელექტრონული სქემების დაპროექტების ამოცანა. Computer Science and Telecommunications. 2013წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია, ნ. კაპანაძე. სეტყვიან დღეთა რაოდენობა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების წარმოებამდე, წარმოებისას და მის შემდგომ პერიოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰირომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. ტ. 124, ISSN 1512-0902, გვ42-49.

ნ. ბეგლარაშვილი, მ. ფიფია. სეტყვიანობის მრავალწლიური ცვლილება აღმოსავლეთ საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰირომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2016წ. ტ.123,ISSN 1512-0902.

დ. გოცაძე, ა.ნადირაძე,ი.შიხაშვილი. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების დამზადება წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ბოძების გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. .

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. სეტყვის საწინააღმდეგო „ალაზანის“ რეაგენტის განაწილების გასროლის კუთხეზე დამოკიდებულების ამოცანის რიცხვითი ამოხსნა. ჟურნალი „მოამბე“. 1968წ. .

ბ. მეფარიშვილი, მ. დარასელია. სეფსისის ექსპერტული სისტემის აგების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1.

ჯ. მაჭავარიანი, შ,მაჭავარიანი. სვანეთის რეგიონის ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების თანამედროვე მდგომარეობა, მათი რაც. გამოყ. პერსპექტივები. სამთო-მეტყევეობის ინსტ. შრ. კრებული, ტ.40. 2004წ. 182-188გვ..

ე. ბალიაშვილი. სვანეთის ტურისტულ პოტენციალს სახელმწიფ ოს ხელი სჭირდება . ჟურნალი „გადასახადები,. 2015წ. “ #11-12.

ნ. ბარძიმაშვილი, გ. ჯაფარიძე, ნ. წულუკიძე. სველ ფრიქციულ ქუროებში ფრიქციული და შემზეთი მასალების შერჩევა-გაანგარიშება. . სტუ-ს შრომები . 2004წ. #3(453), უაკ 621.81.

ბ. გვასალია, ნ. ნატროშვილი. სვეტის ოპტიმალური განივი კვეთის გაანგარიშება. სტუ–ის სრომები, #2(472), გვ.9–13. 2009წ. @2(472), გვ. 9–13.

ვ. ღვლიღვაშვილი, ცხვედაძე ზ.. სიახლე ყველის დამზადების ტექნოლოგიაში. ჟ. "აგრარული მეცნიერების პრობლემები", სამეც. შრომათა კრებული. ტომი XXXXI , თბილისი. 2007წ. გვ. 146-147.

ქ. ჭკუასელი, ი.ხატისკაცი, ნ.ნიკვაშვილი. სიბრტყის პერპექტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციური ამოცანების გადაწყვეტაში. ტრანსპორტი. 2007წ. N 3(27) გვ.37-40.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. სიბრტყის პერსპეკტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციურ ამოცანებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი \"ტრანსპორტი\". 2007წ. 3(27) 37-41.

. სიბრტყის პერსპეკტიულ-აფინური გარდაქმნის გამოყენება პოზიციურ ამოცანებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი \"ტრანსპორტი\". 2007წ. 3(27) .

ა. ასათიანი. სიბრძნის დიდაქტიკა ძველ აღთქმაში. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი ,,უფლის ციხე“. 2014წ. #3, გვ.46–55.

მ. გოცაძე, ჯ. შანიძე ი. მოდებაძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტი-პლე¬ქსირებისას ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორ-ტი. 2013წ. #1-2 (49-50), 2013.

ჯ. შანიძე. სიგნალების კოდური კომბინაციებით მულტიპლექსირების ჯგუფური სიგნალის ფორმირების ეფექტურობის ანალიზი ეკონომიკურობის თვალსაზრისით. Научно-технический журнал "Транспорт". Тбилиси. 2013წ. №1-2(49-50) გვ.5.

დ. ბოსტანაშვილი. სივრცე - მთხრობელი. ილიას სახელმწ უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სემიოტიკა. 2013წ. 13, 34-50.

ო. ქოჩორაძე. სივრცეზე კონტროლი. სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2006წ. N2, - 234 გვ, გვ. 158-179..

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ი.ბაკურაძე. სივრცით კომბინირებულ კონსტრუქციებში დეფორმაციებისა დაძაბვის რეგულირებაელექტრ–მექანიკური და ბოჭკოვან–ოპტიკური სენსორებისგამოყენებით. ინტელექტუალი. 2007წ. N5,გვ.65–69.