სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, შ. ნემსაძე. სილიკომანგანუმის გამოსადნობი კაზმის ელექტროწინაღობის გავლენა დნობის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი 'კერამიკა, . 2010წ. ISSN 1512-0325.

ზ. სიმონგულაშვილი. სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება საბოლოო წიდების ფუძიანობის გაზრდით. თსუ-ს სამეცნიერო შრომები,№2 (456), 24-27 . 2005წ. №2 (456), 24-27.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარციტშემცვლელი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2004წ. #3(453) 2004 წელი, გვ.23-27.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარცშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N3 (453); გვ.23-26.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი, მ. ჩანტურია. სილიკომანგანუმის წიდაზე დამზადებული მასალის ეორიული საფუძვლებისა და ტექნოლოგიის დამუშავება და თვისებების კვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №2.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე. სილიციუმის კარბიდის ბაზაზე მიღებული კომპოზიტების დაჟანგვისადმი მდგრადობის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. # 2, გვ. 280-287..

ნ. ოვსიანიკოვა, მიხეილ გვარდწითელი , გიორგი ჩაჩავა. სილიციუმის ჰალოგენიდების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. ტ.35, #4, გვ.503.

მ. დავითაია. სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში. „შრომები“. 2007წ. გვ. 80-87.

ი. ბურდული. სიმბოლიკა და რეალობა პარტრიკ ზიუსკინდის რომანში „სუნამო“. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 2006წ. შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ინსტ. #10. 6 313-318.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. სიმბოლოთაშირისი ინტერფერენციიის მიზეზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). ინტელექტუალი. 2017წ. .

მ. ბეგიაშვილი, ს.ბარბაქაძე,ნ.ჯიშკარიანი. სიმეტრია სიბრტყის მიმართ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2006წ. თბილისი 2006 N2(22).

ს. ბარბაქაძე. სიმეტრია სიბრტყის მიმართ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2006წ. №1.

მ. ბეგიაშვილი, ს.ბარბაქაძე, ნ.ჯიშკარიანი. სიმეტრიის ზოგიერთი საკითხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2015წ. თბილისი 2005 N4(20).

ს. ბარბაქაძე. სიმეტრიის ზოგიერთი საკითხი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი”. 2005წ. №4 (12).

მ. ჩიხლაძე, ფ. ბოგდანოვი ო. კეთილაძე. სიმეტრიულ E0n ტიპის ელექტრულ ტალღათა დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 7გვ.

ო. კეთილაძე, ფ. ბოგდანოვი მ. ჩიხლაძე. სიმეტრიულ E0n ტიპის ელექტრულ ტალღათა დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 7გვ.

მ. ჩიხლაძე, ფ. ბოგდანოვი ო. კეთილაძე. სიმეტრიული H0n ტიპის ტალღის დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7) ,6გვ.

ო. კეთილაძე, ფ. ბოგდანოვი მ. ჩიხლაძე. სიმეტრიული H0n ტიპის ტალღის დიფრაქცია წრიულ ტალღსატარის ცენტრში მოთავსებულ ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკულ ღეროზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2013წ. №1(7), 6გვ.

თ. მაჭავარიანი. სიმეტრიული და კომპლემენტარული კომუნიკაცია. სამეცნიერო ჟურნალი „Scripta manent”. 2011წ. #2 (10), გვ 74-77.

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სიმთტიცის კლასიკური კრიტერიუმების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №3.