სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

მ. ჯავახიშვილი, მ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა: ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

ა. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, მ.ყალაბეგაშვილი. შენობის გაანგარისება სეისმურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების გათვალისწინებით.. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N1(36) გვ.99-103.

ო. კიღურაძე, ს.ბარამიძე; დ.კიღურაძე. შენობის გარე კედლის ჰაერის შრის თერმული წინაღობა. ჟურნალი `ინტელექტი. 2008წ. #3(32)..

მ. წიქარიშვილი, ა წაქაძე, ი. აბესაძე, მ. ვარდიაშვილი. შენობის და სამშენებლო კონსტრუქციების მონიტორინგის სახეები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2014წ. N1(32) 44-51 გვ..

ლ. კახიანი, მ.მუხიგულიშვილი. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. მშენებლობა. 2010წ. N2(17).

. შენობის თანამედროვე არქიტექტურული ფორმები. . 2010წ. 1512-3936.

ი. ქვარაია. შენობის მთლიანი მზიდი კედლის შეცვლის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 2(29), გვ4.

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, მ. ჩხიტუნიძე. შენობის როგორც დისკრეტულ-კონტინუალური სისტემის გრეხვითი რხევბი გამოწვეული მიწისძვრისას აღძრული იმპულსური ზემოქმედებით.. ჟურნალი "ინტელექტი".. 2009წ. #1(33) Tbilisi 2009.

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ქორქია ქ., ტიკურიშვილი გ.. შენობის საერთო ვარგისიანობის ინდექსი და მისი გავლენა არქიტექტორული მემკვიდრეობის განახლება–რეაბილიტაციაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

ი. ქვარაია, შ. ყანჩაშვილი. შენობის ფასადზე ტერაზიტული ბათქაშის აღდგენა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 1(28),გვ3.

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ბმული პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №3(453), გვ.42-44, ISSN 1512-0996 .

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ინდივიდუალური პნევმორესორებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი . 2004წ. №2(452), გვ.51-54, ISSN 1512-0996 .

პ. ქენქაძე, ლ.ლომსაძე, ვ.ბერაია, ზ.გოლეთიანი, გ.გოგმეჩაძე. შერეული გადაზიდვების განვითარების გეოსტრატეგიული ფაქტორები.. თბილისი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”ISSN 0130-7061. 2009წ. №¹7-9, 2009,-გვ.67-69..

რ. ქინქლაძე. შერჩევითი დაკვირვება დემოგრაფიასა და სოციალურ სტატისტიკაში. ჟ. ,,დემოგრაფია". 2005წ. #1-2.

ნ. ამირეზაშვილი. შესაბამისობები ინგლისური და ქართული ზმნის დროის ფორმებს შორის. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2009წ. .

დ. კვარაცხელია. შესაძლებელია თუ არა ტარიფების უფრო მეტად შემცირება (მაკრო და მიკროეკონომიკური შედეგები). ”ბიზნესი და კანონმდებლობა“, . 2013წ. N2, გვ.: 45–52, http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/busines2.pdf.