სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხაჩიძე, ნ.ხაჩიძე. სითხის დონის მაკონტროლებელი მიკროელექტრონული სენსორი. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. №2.

null, გ. ბურჯალიანი. სითხის ნაკადის გავლენა სწორი წიბოს ეფექტურობაზე. ინტელექტუალი ISSN 1512-2530. 2012წ. 18, გვ. 121-127.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სითხის ნაკადის რეჟიმების მოდელირება თანამედროვე პროგრამული პაკეტების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59), 79-84.

ნ. მაისურაძე. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22.

თ. ჯაგოდნიშვილი. სიკვდილის მითოსური გააზრება ხევსურულ პოეზიაში. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1981წ. N6.

თ. ქარქუსაშვილი, ხ.ვ. გოგალაძე. გ.გ. ქუთათელაძე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების მოდიფიცირება სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთე-ზი, თვისებები, გამოყენება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. იბეჭდება.

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN), . 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.ვ., შენგელია თ.ა., გელიაშვილი ზ.ე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. გამომც.,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”,თბილისი gv.253-257. 2011წ. გვ.253-257.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. სილიკომანგანუმის გამოდნობა ჭიათურის მანგანუმის მადნის ნარჩენებიდან. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N4(454); გვ.66-70.

ზ. სიმონგულაშვილი, მ. ცირდავა, შ. ნემსაძე. სილიკომანგანუმის გამოსადნობი კაზმის ელექტროწინაღობის გავლენა დნობის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი 'კერამიკა, . 2010წ. ISSN 1512-0325.

ზ. სიმონგულაშვილი. სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება საბოლოო წიდების ფუძიანობის გაზრდით. თსუ-ს სამეცნიერო შრომები,№2 (456), 24-27 . 2005წ. №2 (456), 24-27.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარციტშემცვლელი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. თბილისი, სტუ-ს შრომები. 2004წ. #3(453) 2004 წელი, გვ.23-27.

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარცშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N3 (453); გვ.23-26.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი, მ. ჩანტურია. სილიკომანგანუმის წიდაზე დამზადებული მასალის ეორიული საფუძვლებისა და ტექნოლოგიის დამუშავება და თვისებების კვლევა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №2.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე. სილიციუმის კარბიდის ბაზაზე მიღებული კომპოზიტების დაჟანგვისადმი მდგრადობის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2012წ. # 2, გვ. 280-287..

ნ. ოვსიანიკოვა, მიხეილ გვარდწითელი , გიორგი ჩაჩავა. სილიციუმის ჰალოგენიდების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. ტ.35, #4, გვ.503.

მ. დავითაია. სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში. „შრომები“. 2007წ. გვ. 80-87.

ი. ბურდული. სიმბოლიკა და რეალობა პარტრიკ ზიუსკინდის რომანში „სუნამო“. კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა. 2006წ. შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ინსტ. #10. 6 313-318.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. სიმბოლოთაშირისი ინტერფერენციიის მიზეზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). ინტელექტუალი. 2017წ. .