სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. სითბოდამცავი ემისიური მინა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.კვაჭანტირაძე. სითბოდამცავი თვისებების მქონე ტანსაცმლის რაციონალური დაგეგმარების პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 3(15).183-186გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკ. უნივერსი-ტეტის შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0120 გვ.46–50.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996 .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. N10 (2006). თბილისი, 2006 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 0წ. N10 (2006). გვ.134-138 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ლ. ღლონტი, გ.მელიკაძე, გ.კობზევი. სითბური ველის მოდელირება თბილისის რაიონის თერმული წყლის ლისი-საბურთალო ნაკვეთის მაგალითზე (რუსულ ენაზე). გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2008წ. გვ.92-97, თბილისი.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანაცა, გიორდი ნოზაძე, ნინო არუდაშვილი. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. . სამთო ჟურნალი . 2017წ. 1(38), 2017წ, გვ.92-95.

ნ. არუდაშვილი, ზ. ხოკერაშვილი, გ. ნოზაძე, ო. ლანჩავა. სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისისმეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი თბილისი. 2017წ. N1(38) გვ.92-95.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი შ.. სითხე- ორთქლისწონასწორობის მაჩვენებლების განსაზღვრა სპირტწყალსხნარში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XX,გვ. 192-195.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სითხეებში PH-ის გაზომვის ელექტროდული სისტემები. საქართველოს მეცნიეერებათა აკადემია. . 2014წ. .

ზ. ლობჟანიძე. სითხის აწევა გადაჭირხვნა კაპილარული თვისებების გამოყენებით . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. გვ.131-132 .

გ. ყირმელაშვილი. სითხის დინების ფუნქციის გამოკვლევა ერთგვაროვან საწყის და სასაზღვრო პირობებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2011წ. გვ. 8.

თ. ხაჩიძე, ნ.ხაჩიძე. სითხის დონის მაკონტროლებელი მიკროელექტრონული სენსორი. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. №2.

null, გ. ბურჯალიანი. სითხის ნაკადის გავლენა სწორი წიბოს ეფექტურობაზე. ინტელექტუალი ISSN 1512-2530. 2012წ. 18, გვ. 121-127.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სითხის ნაკადის რეჟიმების მოდელირება თანამედროვე პროგრამული პაკეტების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59), 79-84.

ნ. მაისურაძე. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22.

თ. ჯაგოდნიშვილი. სიკვდილის მითოსური გააზრება ხევსურულ პოეზიაში. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1981წ. N6.

თ. ქარქუსაშვილი, ხ.ვ. გოგალაძე. გ.გ. ქუთათელაძე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების მოდიფიცირება სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთე-ზი, თვისებები, გამოყენება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. იბეჭდება.