სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯიჯავაძე ნ.. ტურიზმის ინდუსტრიის ინვესტიციებით სახელმწიფოებრივი მართვის მსოფლიო გამოცდილება. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 7-9.

რ. შენგელია, ჯიჯავაძე ნატო. ტურიზმის ინდუსტრიის ინვესტიციებით სახელმწიფოებრივი მართვის მსოფლიო გამოცდილება. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ხ. ხარხელაური, ნ. მაზიაშვილი. ტურიზმის ინდუსტრიის ტენდენციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. N2; გვ 86-91.

ე. ბალიაშვილი. ტურიზმის კლასტერიზაც იის პერსპექტივები საქარ თველოში . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. 2016, #7-8.

ნ. ჭიკაიძე. ტურიზმის მდგრადი განვითარების დაგეგმვა. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N6.

ე. ბარათაშვილი, ბ.გაბუნია. ტურიზმის მენეჯმენტის ძირითადი მახასიათებლები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა" 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.

ქ. ქაჯაია. ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოში, როგორც სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ბიზნეს-ინჯინერინგი. 2016წ. N 4, გვ. 238-243.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის პოტენციალი, განვითარების ფორმები და პროდუქტი. მე–II საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი.. 2011წ. #2. 387-393.

. ტურიზმის როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №1-2 გვ. 145-148.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ტურიზმის როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში . “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2014წ. ბათუმი 2014 გვ. 76-80.

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები საქართველოს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2011წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-17-315-8 გვ.644-650.

თ. ქობლიანიძე, ელისაბედ მალანია. ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს- ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერეციის მასალები. 2011წ. .

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის სისტემური განვითარების გრაფიკული მოდელი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი საუნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო–ანალიტიკური ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“ . 2010წ. №2,0,4თ..

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის სისტემური განვითარების გრაფიკული მოდელი. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი საუნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო–ანალიტიკური ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“ №2, 2010წ. ბათუმი.. 2010წ. №2, 38-46.

შ. მეტრეველი. ტურიზმის სტატისტიკის მაჩვენებელთა პროგნოზირების ძირითადი პრობლემები. ჟურნალი: „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. . 2010წ. N11. გვ.49-52..

თ. ღამბაშიძე, ნ. ღვედაშვილი. ტურიზმის სფეროს საწარმოთა რისკების მართვა. ეკონომიკა. 2009წ. 7 164–170.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის სფეროს ფინანსირება და საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი საკითხები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2013წ. №2. 0,25ნ.თ..

ზ. ვაშაკიძე, ბ. ბარკალაია. ტურიზმის სფეროს ფინანსური და საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი საკითხები. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. #2, 153-156 გვ.,.

შ. მეტრეველი. ტურიზმის წვლილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მე–IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-22-030-2 გვ.79-84.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. N-6, გვ.61-63.