სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. შაშიაშვილი, თ. მურთაზაშვილი, ლ. ბაკურიძე, ი. წურწუმია, ნ. ცაგარეიშვილი, ა. ბაკურიძე, დ. ბერაშვილი. ტუჩოსანთა ოჯახის საქართველოში გავრცელებული მცენარეების სკრინინგი ანტიოქსიდანტურ აქტიურობაზე. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. 2013წ. N4, 3 გვ.

თ. პატარქალაშვილი. ტყეების შენარჩუნებისა და განვითარების ზოგიერთი ეკოლოგიური ასპექტები. ბიზნეს ენჟინერინგი. 2017წ. № 01-02 გვ. 142-145.

ა. ბოკერია, ს. რაზმიაშვილი. ტყემლის პექტინოვანი ნივთიერებებით გამდიდრებული რძემჟავა პროდუქტი - კეფირი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, null, ა. ბოკერია. ს. რაზმიაშვილი. ტყემლის პექტინოვანი ნივთიერებებით გამდიდრებული რძემჟავა პროდუქტი კეფირი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2017წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. ტყესაკაფი სამუშაოების ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიები საქართველოს მთიან პირობებში. . 0წ. 2010წელი.

მ. მჭედლიშვილი, ზ. შრაზადიშვილი. ტყვიის და თუთიის ბუნებრივი ფლოტაციის უნარის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2011წ. თბილისი. ტ.11 ; №2.

ც. ღუდუშაური, უგრეხელიძე ი.. ტყვიის სორბციის კინეტიკის შესწავლა საქართველოს საბადოს ფილიპსიტზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. #1.

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები VIII. 2008წ. გვ.33–39.

მ. მჭედლიშვილი, ზ. შერაზადიშვილი,, ნ. შეყრილაძე. ტყვიის, სპილენძის დათუთიის სულფიდების ბუნებრივი ფლოტაციის უნარის გამოკვლევა; . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2015წ. თბილისი. ტ.15; №2, გვ.103-110..

მ. მჭედლიშვილი, ზ.შერაზადიშვილი,, ნ.შეყრილაძე. ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2014წ. თბილისი. №1(31)..

დ. კუპატაძე, მიქელაძე ა, ბასილაძე მ. ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. "სამთო ჟურნალი". 2009წ. №1(22), გვ. 10-13.

დ. კუპატაძე, ზ. დალაქიშვილი. ტყიბულ-შაორის საბადოს "დასავლეთი-2" შახტის მშენებლობის აღდგენისა და განვითარების პერსპექტივები". "სამთო ჟურნალი". 2006წ. №1-2(16-17), გვ. 14-26.

დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. "სამთო ჟურნალი". 2011წ. №1(26), გვ. 44-46.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), 44-46 გვ..

გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირებისა და მათი გაზიფიკაციით მიღებული საწვავი აირების წვის შედეგად ატმოსფეროში გამოტყორცნილი რადიოაქტიური ნივთიერერბების შედარებითი ანალიზი.. ენერგია . 2005წ. #1 (33) გვ.12-16.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს წვრილმარცვლოვანი ნახშირებისა და შლამების გადამუშავებისა და გამოყენების პერსპექტივები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2009წ. #1(22).

გ. მაღალაშვილი, გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, ო. ლანჩავა. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 1-3. გვ. 55-70.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ., გობეჩია გ., მაღალაშვილი გ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2008წ. #1-3, გვ.55-69.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და გამომუშავებით გამოწვეული დეფორმაციები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 2(29),15-17.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და მიერ გამოწვეული დეფორმაციები. თეზისების კრებული. 2010წ. .