სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჩიხლაძე გ., ფერაძე თ.. სინათლის კომბინაციური გაბნევის შესახებ. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.თბილისი. 2010წ. 1(16) გვ.104-106.

კ. გორგაძე, ჩიხლაძე გ., ფერაძე თ.. სინათლის კომბინაციური გაბნევის შესახებ.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.შრომები. . 2010წ. 2010, 1(16) გვ. 104-106.

ლ. ტაბატაძე, შველიძე ვ.. სინათლის მაღალეფექტური მშთანთქმელი ზედაპირის მიღების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), 347-348.

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე კ.ცხაკაია. სინათლის ტალღების ინტერფერენციის სწავლებისათვის . სტუ. განათლება № 3 ( 16 ) თბილისი 2016. 2016წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. სინათლის ტალღების ინტერფერენციის სწავლებისათვის. სტუ, განათლება№3(16), 201. 0წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. სინგულარული ინტეგრალების მიახლოების სიზუსტის ზოგიერთი შეფასების შესახებ მათი სიმკვრივეების აპროქსიმაციის მიხედვით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 156, № 2 . 1997წ. 5 გვ.

მ. კუბლაშვილი. სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა გახსნილი კონტურით არანულოვანი ინდექსის შემთხვევაში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2010წ. #3(18), თბილისი, გვ.19-27.

რ. გაფრინდაშვილი. სინდისი და მოვალეობა ადამიანის სულიერ სტრუქტურაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ინტელექტუალი“. 2007წ. N4, გვ. 19-25.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ნ.სესაძე, ნ.მჭედლიშვილი, დ.ფანჯაკიძე. სინერგეტიკული ანალოგიები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში. . საერთაშორისო კონფერენცია:,, ქალი და XXI საუკუნე''სტუ შრომები. 2011წ. გვ.121-123..

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე . სინთეზური ესტერული ცვილის სტრუქტურა და თვისებები . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი „ქიმიის უწყებანი“,. 2013წ. ტ. 1, № 1 თბილისი-.

ი. ბერძენიშვილი, მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე, ი. გოქსაძე. სინთეზური ესტერული ცვილის სტრუქტურა და თვისებები. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტომი 1, # 1, გვ. 28–29.

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. სინთეზური რთულეთეროვანი ცვილის სტრუქტურა და თვისებები. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N 1-2, გვ. 68 .

ნ. ასათიანი. სინონიმთა მნიშვნელობის ნიუანსები. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. .

გ. გოცირიძე. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. "ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი"N 2. 2011წ. ბათუმი,2011I, გვ. 260-264.

. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. ანალები. 2010წ. #6, გვ. 197-204.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია. სინოტივის კომპლექსი.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 36-40.

ნ. ამირეზაშვილი, გ.ჩიკოიძე. სინტაქსური ინტერფეისი მარტივი ქართული წინადადებისათვის.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება. . 2009წ. 2009.

ნ. ამირეზაშვილი. სინტაქსური კავშირების ტიპები ქართულში.. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული . 2006წ. #10 თბილისი, გვ. 200-206..

შ. ვეშაპიძე. სინფორმაციო სისტემები ლოჯისტიკაში. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #4, გვ. 48-55.