სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. შპს \"საქართველოს რკინიგზა\", როგორც კვლევის ობიექტი.. ეკონომიკა. 2008წ. #3-4 გვ.151-156.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300 მგვტ სიმძლავრის #9 ენერგობლოკის მოდერნიზაცია აირტურბინული ზედნაშენით და მასში ბუნებრივი აირის ნაწილობრივი ჯანგვით. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 16-18.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ,ჯიშკარიანი. შპს „მტკვარი-ენერგეტიკის“ 300მგვტ სიმძლავრის #10 ენერგობლოკის რეაბილიტაციის რაციონალური სტრატეგიის განსაზღვრა. ენერგია. 2004წ. #4(32) გვ 13-16.

ა. ნადირაძე, გოცაძე დალი. შპს „წყალმშენი ლილოს“ რკი–ნაბეტონის ნაკეთობების დამ–ზადების ტექნოლოგიის კვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(33), თბილისი, 2014. 2014წ. .

დ. გოცაძე, ა. ნადირაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ . 2014წ. N 2 (33), თბილისი 2014 წელი..

ა. გოგიბერიძე, მ. ერისთავი, ი. თავართქილაძე. შრობის პროცესების იდენტიფიკაციის მეთოდიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. 32, 3-4 გვ.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე, ი. ბაშელეიშვილი. შრობის პროცესის ანალიზი მიკროკონტროლერული მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, თბილისი . 2016წ. №1(21), გვ. 192-195.

მ. რაზმაძე, გ. გუგულაშვილი. შრობის პროცესში გამოყენებული ჰაერის მუშაუნარიანობის აღდგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. #1 ( 65) გვ. (58–63).

ნ. კიკნაძე. შრომა, როგორც წარმოების ფაქტორი, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №2(426) 1999 წ. . 0წ. 156-158 გვ. .

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, ა. შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. შრომითი დასაქმების ელ-მომსახურების და მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის დაპროექტება და რეალიზაცია . სტუ შრომების კრებული. 2010წ. მას-N2(9), 116-123.

ი. კეცხოველი. შრომითი კოლექტივების გავლენა ქალის საციალური ქცევის მოტივაციაზე. (სოციოლოგ. გამოკ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1977წ. .

ვ. დათაშვილი, ნანა ასლამაზაშვილი. შრომითი მიგრაცია და ფულადი გზავნილები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 2.

მ. სამადაშვილი. შრომითი მოტივაციის როლი პერსონალის მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 7–8, 148–152.

ლ. ჩიქავა. შრომითი რესურსები და მათი გამოყენება.. კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2008წ. 14 გვ..

ლ. ჩიქავა. შრომითი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.. შიგა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2009წ. 15 გვ..

ზ. ბალიაშვილი. შრომითი რესურსების მენეჯმენტი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. 1(23) 2012წ გვ.83-85.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. დანელია. შრომითი რესურსების მიგრაციის სახეობები, მიზნები და შედეგები.. ჟურნ. “ეკონომიკა” . 2012წ. №1-2. გვ. 50-56..

ზ. გაბისონია. შრომითი ურთიერთობების რეგულირება საერთაშორისო კერძო სამართალში. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

რ. შენგელია, ბ. გაბუნია. შრომის ანაზღაურება და შრომის მწარმოებლურობა ტურიზმის სფეროში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №9.