სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოცირიძე. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. "ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი"N 2. 2011წ. ბათუმი,2011I, გვ. 260-264.

. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. ანალები. 2010წ. #6, გვ. 197-204.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია. სინოტივის კომპლექსი.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 36-40.

ნ. ამირეზაშვილი, გ.ჩიკოიძე. სინტაქსური ინტერფეისი მარტივი ქართული წინადადებისათვის.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება. . 2009წ. 2009.

ნ. ამირეზაშვილი. სინტაქსური კავშირების ტიპები ქართულში.. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული . 2006წ. #10 თბილისი, გვ. 200-206..

შ. ვეშაპიძე. სინფორმაციო სისტემები ლოჯისტიკაში. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #4, გვ. 48-55.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., . სინქრონიზაციის პრობლემა და სიმეტრიის პრინციპი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. . 2003წ. 2(16). -63-67გვ..

ნ. კერესელიძე, კ. წერეთელი. სინქრონული გენერატორის რეჟიმში მომუშავე ფაზურ როტორიანი ასინქრონული ძრავის მუშაობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2010წ. 2 (54) გვ. 60-64.

დ. კოხრეიძე, გ. ხაჩიძე. სინქრონული ძრავას ჩართვის გარდამავალი პროცესის ოპერატორული განტოლებები. . . ბიზნეს-ინჟინერინგი , თბილისი სტუ.. 2017წ. #1, 3 გვ.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის ავტომატური მიწოდების და უსაფრთხოების დაცვის ზოგიერთი საკითხი ნეიტრონულ გამამრავლებელზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2008წ. №22 გვ. 208-213.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის მიმწოდებელი პნევმატიკური მოწყობილობის გაუმჯობესებული სამუხრუჭე დემპფერის დინამიკური გამოცდა. სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. №4 გვ. 112-115.

ი. იორდანიშვილი, მ. შავლაყაძე, კანდელაკი ნ.. სიონის კაშხლის უსაფრთხოების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2014წ. # 69, გვ.123–126.

ი. იორდანიშვილი, გ. ნატროშვილი, კანდელაკი ნ.. სიონის მიწის კაშხლის სუფოზიური და ფილტრაციული პროცესების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2015წ. # 70. გვ. 72–76.

თ. კუპრეიშვილი. სირია - ახლო აღმოსავლეთის რეგიონული პოლიტიკის განმსაზღვრელი ვექტორი. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N33, გვ. 181-186.

. სირიის კონფლიქტის თავისებურებები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. სიროფების მდგრადობის გახანგრძლივების პირობები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნატო ბებიაშვილი. სისტემა "Direct-costing" -ის პრაქტიკული მნიშვნელობა. სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. # 6 , გვ 62-68.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სისტემა "Direct-costing"-ის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #6(12), გვ. 62-69.

მ. მოისწრაფიშვილი, რ. გაჩეჩილაძე. სისტემა `რელსი-თვალი~-ს პრობლემები სალიანდაგო მეურნეობის თვალსაზრისით. ინტელექტი. 2007წ. #1(27), გვ. 16-22. ISSN 1512-0333.

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მიმდინარე დინამიური პროცესების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას.. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. # 2(11), გვ. 81-83..