სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26240 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ისტორიული ფორმები. თინათინ წერეთლის სახ. სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2914წ. 3.

მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიებები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N1, გვ. 192-195.

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ . პროფესია ადვოკატი. 2008წ. #2 გვ.72-81.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის რეგულირების საგანი და მეთოდი. ჟურ.’’ბიზნეს–ინჟინერინგი’’. 2014წ. გვ.204–207 #4.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიები. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2014წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების არსი სისხლის სამართლის პროცესის ერთიან სისტემაში. . ჟურნალი `თემიდა. 2014წ. #9 (11) .

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტების ცნება, კლასიფიკაცია და პროცესუალური ფუნქციები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N2, გვ. 146-149.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. გვ. 31-43.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნ. კრებული „მარჯი“. 2007წ. წლის N1 გვ. 178-191.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის პრობლემები. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, . 2008წ. N1 გვ. 730-737.

გ. გოგიჩაიშვილი. სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების პროცესის მოდელირება UML-ტექნოლოგიით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. # 1 (451).

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართალი როგორც მეცნიერება. სამეცნ. ნაშრ. კრბული, სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. N2 51-57.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდები. სამეცნ. შრ. კრებული „სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის პოლიტიკი ს აქტუალური პრობლემები“. სტუ-ს გამომცემლობა, . 2012წ. გვ. 48-51.

ნ. ჯალიაბოვა. სისხლის უჯრედის მდგომარეობათა გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმები.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. №12, თბილისი, გვ. 214-218.

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე.. ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2012წ. #1-2, .

დ. კარიაული. სისხლისსამართლებრივი დევნა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები. თემიდა. 2012წ. 7(9)).

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნა საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დამთავრება გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~. 2012წ. #4, .

გ. აბაშიძე. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #3, .

ვ. რაძიევსკი. სიტუაციათა კლასის განზოგადებული აღწერა და შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის გაფართოვება რთული სისტემების მართვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. №17, თბილისი, გვ. 163 – 168..