სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კერესელიძე, კ. წერეთელი. სინქრონული გენერატორის რეჟიმში მომუშავე ფაზურ როტორიანი ასინქრონული ძრავის მუშაობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2010წ. 2 (54) გვ. 60-64.

დ. კოხრეიძე, გ. ხაჩიძე. სინქრონული ძრავას ჩართვის გარდამავალი პროცესის ოპერატორული განტოლებები. . . ბიზნეს-ინჟინერინგი , თბილისი სტუ.. 2017წ. #1, 3 გვ.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის ავტომატური მიწოდების და უსაფრთხოების დაცვის ზოგიერთი საკითხი ნეიტრონულ გამამრავლებელზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2008წ. №22 გვ. 208-213.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის მიმწოდებელი პნევმატიკური მოწყობილობის გაუმჯობესებული სამუხრუჭე დემპფერის დინამიკური გამოცდა. სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. №4 გვ. 112-115.

ი. იორდანიშვილი, მ. შავლაყაძე, კანდელაკი ნ.. სიონის კაშხლის უსაფრთხოების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2014წ. # 69, გვ.123–126.

ი. იორდანიშვილი, გ. ნატროშვილი, კანდელაკი ნ.. სიონის მიწის კაშხლის სუფოზიური და ფილტრაციული პროცესების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2015წ. # 70. გვ. 72–76.

თ. კუპრეიშვილი. სირია - ახლო აღმოსავლეთის რეგიონული პოლიტიკის განმსაზღვრელი ვექტორი. სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N33, გვ. 181-186.

. სირიის კონფლიქტის თავისებურებები. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №34.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. სიროფების მდგრადობის გახანგრძლივების პირობები. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნატო ბებიაშვილი. სისტემა "Direct-costing" -ის პრაქტიკული მნიშვნელობა. სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. # 6 , გვ 62-68.

ნ. ბებიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი. სისტემა "Direct-costing"-ის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. #6(12), გვ. 62-69.

მ. მოისწრაფიშვილი, რ. გაჩეჩილაძე. სისტემა `რელსი-თვალი~-ს პრობლემები სალიანდაგო მეურნეობის თვალსაზრისით. ინტელექტი. 2007წ. #1(27), გვ. 16-22. ISSN 1512-0333.

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მიმდინარე დინამიური პროცესების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას.. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. # 2(11), გვ. 81-83..

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მიმდინარე დინამიური პროცესების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. , , . სტუ-ს შრომები. 2011წ. № 2(11), გვ. 81-83..

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სისტემები შეზღუდული შეღწევადებით (არასრულ შეღწევადი). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; გვ. 129-130.

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი მერაბ. სისტემის "შენობა-კიდულხიმინჯოვანი საძირკველი" არაწრფივი დიაგრამების აგების მეთოდიკა. "მშენებლობა". 2015წ. № 3(38), გვ. 113-116.

მ. ჭანტურია, ჭითანავა დავით. სისტემის "შენობა-კიდულხიმინჯოვანი საძირკველი" გაანგარიშების მეთოდიკა სეისმური დატვირთვისას. "მშენებლობა". 2012წ. №4(27), გვ. 124-128.

თ. სუხიაშვილი. სისტემის განაწილებული კონფიგურაციის მოდელირება პარალელურად შესრულებადი მართვის ნაკადებისას. . სტუ-ს შრომები, 2014, # 2(18), გვ. 63-69. 0წ. .

ი. შურღაია, თ. სუხიაშვილი და სხვები. სისტემის განაწილებულიკონ ფიგურაციის მოდელირება პარალელურად შესრულება დი მართვის ნაკადების დროს. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 2014 #2 (18) გვ. 63-66. 2014წ. .

ა. აბესაძე, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, თუთბერიძე მიხეილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015. 0წ. .