სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. სინდისი და მოვალეობა ადამიანის სულიერ სტრუქტურაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „ინტელექტუალი“. 2007წ. N4, გვ. 19-25.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ნ.სესაძე, ნ.მჭედლიშვილი, დ.ფანჯაკიძე. სინერგეტიკული ანალოგიები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში. . საერთაშორისო კონფერენცია:,, ქალი და XXI საუკუნე''სტუ შრომები. 2011წ. გვ.121-123..

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი , ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე . სინთეზური ესტერული ცვილის სტრუქტურა და თვისებები . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი „ქიმიის უწყებანი“,. 2013წ. ტ. 1, № 1 თბილისი-.

ი. ბერძენიშვილი, მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე, ი. გოქსაძე. სინთეზური ესტერული ცვილის სტრუქტურა და თვისებები. ქიმიის უწყებანი. 2013წ. ტომი 1, # 1, გვ. 28–29.

მ. სირაძე, ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე. სინთეზური რთულეთეროვანი ცვილის სტრუქტურა და თვისებები. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N 1-2, გვ. 68 .

ნ. ასათიანი. სინონიმთა მნიშვნელობის ნიუანსები. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. .

გ. გოცირიძე. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. "ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი"N 2. 2011წ. ბათუმი,2011I, გვ. 260-264.

. სინორი/სირონი ლექსემის ისტორიისათვის. ანალები. 2010წ. #6, გვ. 197-204.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია. სინოტივის კომპლექსი.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. სამეგრელო-ზემო სვანეთი. 2010წ. ტომი 113, გვ 36-40.

ნ. ამირეზაშვილი, გ.ჩიკოიძე. სინტაქსური ინტერფეისი მარტივი ქართული წინადადებისათვის.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება. . 2009წ. 2009.

ნ. ამირეზაშვილი. სინტაქსური კავშირების ტიპები ქართულში.. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული . 2006წ. #10 თბილისი, გვ. 200-206..

შ. ვეშაპიძე. სინფორმაციო სისტემები ლოჯისტიკაში. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #4, გვ. 48-55.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა., . სინქრონიზაციის პრობლემა და სიმეტრიის პრინციპი.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. . 2003წ. 2(16). -63-67გვ..

ნ. კერესელიძე, კ. წერეთელი. სინქრონული გენერატორის რეჟიმში მომუშავე ფაზურ როტორიანი ასინქრონული ძრავის მუშაობის ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2010წ. 2 (54) გვ. 60-64.

დ. კოხრეიძე, გ. ხაჩიძე. სინქრონული ძრავას ჩართვის გარდამავალი პროცესის ოპერატორული განტოლებები. . . ბიზნეს-ინჟინერინგი , თბილისი სტუ.. 2017წ. #1, 3 გვ.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის ავტომატური მიწოდების და უსაფრთხოების დაცვის ზოგიერთი საკითხი ნეიტრონულ გამამრავლებელზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორნაციო რეფერირერებული ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2008წ. №22 გვ. 208-213.

თ. კოკაია, თ. შარაბიძე. სინჯის მიმწოდებელი პნევმატიკური მოწყობილობის გაუმჯობესებული სამუხრუჭე დემპფერის დინამიკური გამოცდა. სტუ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. №4 გვ. 112-115.

ი. იორდანიშვილი, მ. შავლაყაძე, კანდელაკი ნ.. სიონის კაშხლის უსაფრთხოების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2014წ. # 69, გვ.123–126.

ი. იორდანიშვილი, გ. ნატროშვილი, კანდელაკი ნ.. სიონის მიწის კაშხლის სუფოზიური და ფილტრაციული პროცესების შეფასება.. ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2015წ. # 70. გვ. 72–76.