სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბესაძე, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი, თუთბერიძე მიხეილი. სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციონალობის სწავლების კურიკულუმის შემუშავება და ექსპლოატაცია. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2015. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. სისტემისადმი მოთხოვნების მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტებისას. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, . 2006წ. №7-9 , , გვ. 3 – 6..

რ. ოთინაშვილი. სისტემური კორუფცია . ჟ. სოციალური ეკონომიკა, . 2002წ. #5, გვ.18-27,(3).

შ. ანდღულაძე, ნ.შ. ანდღულაძე, ლ.შ. ანდღულაძე. სისტემური მიდგომა და მოდელირება ზოგად ეკოლოგიაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. №.1 (vol. 77) გვ. 89-91.

ნ. ამილახვარი. სისტემური მიდგომისა და იმიტაციური მოდელირების გამოყენების აუცილებლობა საავტომობილო ტექნიკის შექმნისა და ექსპლუატაციის სფეროში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #1. – თბილისი; გვ. 274-279.

მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, გ. ჯავახაძე. სისტემური მსოფლმხედველობა და ანტიკრიზისული სტრატეგიის პრობლემები. გამომც. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. გვ.189.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“, . 2013წ. #1(7), გვ. 147-150.

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“,. 2013წ. #2(8), გვ.146-151.

გ. ძიძიგური. სისხლით ნათესაობა ქართულ გვარში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ 236–239.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება და მიზნები. . ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. . 2014წ. #13, .

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი. სისხლის ნაკადის დინების ხასიათის დამოკიდებულება სხვადასხვა ფაქტორებისაგანბა სხვადასხვა ფაქტორებისაგანდა პათანატომია. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 47-52.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. სისხლის სამართალწარმოების პოლიტიკა არსებითად უნდა შეიცვალოს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია.. სსუ–ს გამ. თბილისი. 2013წ. გვ. 624–630.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართალწარმოების ცნება და სისხლის სანართლის პროცესი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია. . სსუ–ს გამომცემლობა. 2013წ. გვ, 610–623.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ისტორიული ფორმები. თინათინ წერეთლის სახ. სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2914წ. 3.

მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიებები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N1, გვ. 192-195.

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ . პროფესია ადვოკატი. 2008წ. #2 გვ.72-81.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის რეგულირების საგანი და მეთოდი. ჟურ.’’ბიზნეს–ინჟინერინგი’’. 2014წ. გვ.204–207 #4.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიები. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2014წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების არსი სისხლის სამართლის პროცესის ერთიან სისტემაში. . ჟურნალი `თემიდა. 2014წ. #9 (11) .

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტების ცნება, კლასიფიკაცია და პროცესუალური ფუნქციები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N2, გვ. 146-149.