სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“,. 2013წ. #2(8), გვ.146-151.

გ. ძიძიგური. სისხლით ნათესაობა ქართულ გვარში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალი ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. გვ 236–239.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება და მიზნები. . ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. . 2014წ. #13, .

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი. სისხლის ნაკადის დინების ხასიათის დამოკიდებულება სხვადასხვა ფაქტორებისაგანბა სხვადასხვა ფაქტორებისაგანდა პათანატომია. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 47-52.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. სისხლის სამართალწარმოების პოლიტიკა არსებითად უნდა შეიცვალოს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია.. სსუ–ს გამ. თბილისი. 2013წ. გვ. 624–630.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართალწარმოების ცნება და სისხლის სანართლის პროცესი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. მე–11 სერია. . სსუ–ს გამომცემლობა. 2013წ. გვ, 610–623.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ისტორიული ფორმები. თინათინ წერეთლის სახ. სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2914წ. 3.

მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიებები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N1, გვ. 192-195.

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ . პროფესია ადვოკატი. 2008წ. #2 გვ.72-81.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის რეგულირების საგანი და მეთოდი. ჟურ.’’ბიზნეს–ინჟინერინგი’’. 2014წ. გვ.204–207 #4.

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიები. . ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, . 2014წ. #3, .

გ. აბაშიძე. სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების არსი სისხლის სამართლის პროცესის ერთიან სისტემაში. . ჟურნალი `თემიდა. 2014წ. #9 (11) .

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტების ცნება, კლასიფიკაცია და პროცესუალური ფუნქციები. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N2, გვ. 146-149.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესის ცნება. სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. გვ. 31-43.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნ. კრებული „მარჯი“. 2007წ. წლის N1 გვ. 178-191.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის პრობლემები. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები, სოხუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, . 2008წ. N1 გვ. 730-737.

გ. გოგიჩაიშვილი. სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების პროცესის მოდელირება UML-ტექნოლოგიით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. # 1 (451).

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართალი როგორც მეცნიერება. სამეცნ. ნაშრ. კრბული, სტუ-ს გამომცემლობა. 2012წ. N2 51-57.

მ. მამნიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდები. სამეცნ. შრ. კრებული „სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის პოლიტიკი ს აქტუალური პრობლემები“. სტუ-ს გამომცემლობა, . 2012წ. გვ. 48-51.

ნ. ჯალიაბოვა. სისხლის უჯრედის მდგომარეობათა გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმები.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. №12, თბილისი, გვ. 214-218.