სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. დიდებაშვილი. უმუშევრობის დაძლევის სამი ძირითადი გზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,განათლება“. 2015წ. №1(12) , თბილისი 2015, გვ.179-186..

თ. მაღრაძე, ლ. იმედაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4(19) გვ 69-72.

ფ. დიდებაშვილი. ხელოვნების და ზნეობის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი. 2017წ. №21, თბილისი, გვ.235-242.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.მალანია. „გასტრონომიის და აგროკულტურის როლი ტურიზმის განვითარებაში“. II საერთაშორისო კომფერენცია „ საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექმოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი“ შრომათა კრებული . 2016წ. გვ. 348- 351.

D. Natroshvili. Explicit solutions to the basic boundary value problems of elastostatics for an isotropic ball . Tr. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1972წ. 3, 127-140..

R. Gogaladze, M. Vazagashvili, B. Churchelauri. Harmonious bending oscillations of structural-nonuniform rod sustem. PROBLEMS OF MECHANIGS Internationalscientific journal. 2009წ. #1 (34) Tbilisi 2009 p90-94 ISSN 1512-0740.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. Heat transfer in a circular magnetohydrodynamic channel for finite values of magnetic Reynold’s number . REPORTS of enlarged sessions of I. Vekua institute of applied mathematics. . 2010წ. Tbilisi, VOL. 24, pp.134-137, (Engl.).

ნ. მაისურაძე, Kutelia E.R., Rukhadze L.N., Maisuradze N.I., Kukava T.G., Tsurtsumia O.O., Eristavi1 B.G., Dzigrashvili T.A., Kuchalashvili G.V., Padgursras J.A.. INVESTIGATION MAGNETIC CARBON NANIPOWDER DOPED WITH IRON ATOM CLUSTERS.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2011წ. №2, 2011, pp.84-87..

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of weakly conducting liquid in a circular tube with heat transfer . . Transactions of international symposium on “the problems of continuum mechanics”. Proceedings of Georgian Technical University.. 1997წ. Tbilisi, pp. 224-227, (Russ).

Т. Лоладзе, Н. Кенчиашвили, მეტრეველი-მანდარია ანა. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N1 (81) . გვ. 76-77.

Р. Гогаладзе, Г. Метревели. Конструктивній метод построения огибающих на теоретические основі преобразования прикосновения. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1 (12) 2009 ISSN 1512-3936 გვ 100–103.

С. Хуцишвили. Модели многоуровневых активных систем . Тбилиси: Мецниереба. 1986წ. Тезисы докладов X Всесоюзного совешения-семинара «Управление иерархическими активными системами»..

Р. Гогаладзе, Г. Метревели. Некоторые рекомендации профилирования сложного режущего инструмента для образования винтовых сопряженных поверхностей. Научно-технический журнал ТРАНСПОРТ . 2009წ. №1 (33-34) стр.52-53 ISSN 1512-091.

Р. Гогаладзе, ალიხანაშვილი მ. Роль прикладной геометрии и некоторые рекомендацийи для определения активной части режущего инструмента . ტრანსპორტი და მანქანათქმშენებლობ სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. №1(13) ISSN 1512-3537 стр. 146-151.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи трещины продольного сдвига в упругом теле . Международный научный журнал . GEN .. 2003წ. 1; ст. 41–43;.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბარამბოს და ბეგქონდარასაგან მშრალი მონოსანელებლების წარმოების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია. “მწვანე დედამიწა”, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი. 2003წ. გვ.138.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბეგქონდარას, ბარამბოს და უსუპისაგან მშრალი არომატულ-სანელებელი პროდუქციის წარმოება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 39.

ე. მისაბიშვილი. გ. გოგიჩაძე, თ. გოგიჩაძე, გ. კამკამიძე. სიმსივნური უჯრედების ვარიაბელური მემბრანული პოტენციალის შესაძლო ეფექტი სხვადასხვა სახის კანცეროგენულ პროცესზე.. საქართველოს სამედიცინო სიახლენი. 2014წ. 2014. #9 (234). გვ. 116-120..

მ. კაშიბაძე. გ. სურგულაძე, ზ. წვერაიძე, თ. კაიშაური, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე. უნიფიცირებული პეტრის ქსელების კონცეფცია და რეალიზაცია მართვის ავტომატიზებულ სისტემებშ. . 2006წ. .

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი, მაღრაძე გ.. ეკოლოგიური ასპექ-ტები შ. რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №17.