სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

დ. გორგიძე, ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია(ჯაფარიძე), ჯ. ჰაუკროფტი, , ი. გორგიძე, გ. ჯავახაძე. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. მეცხრამეტე საუკუნეში ნიკოლოზისა და ღუნიბის მოედნების დაარსებისა და მათი შემდგომი სახეცვლილების შესახებ. კავკასიის მაცნე. 2004წ. (სპეციალური გამოცემა 3), 33–38.

ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”. 2003წ. გვ.21-28..

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ხარაბაძე, ვ.გაბრიჩიძე, ი.გაბრიჩიძე. მეწყერული მოვლენების საკონტროლო და სმაუწყებლო მოწყობილობათა სისტემა. გამომცემლობა Energy. 2009წ. #4(52)-1, გვ.4.

მ. მარდაშოვა. მეწყრული მასივის მდგრადობის შეფასება გრაფიკულ-სტატიკური მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #4-6, გვ. 72-75. 2001წ. iSSN 0130-7061.

მ. მარდაშოვა, გ. ჭოხონელიძე. მეწყრული სხეულის სიმტკიცის მაჩვენებელთა განსაზღვრა ფაქტობრივი გადაადგილების მეთოდით. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", . 2000წ. ISSN 0130-7061, N1-3, გვ. 66-69.

მ. მარდაშოვა. მეწყრული ფერდობების მდგრადობის შეფასების ზოგიერთი საკითხი. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. #4(432), გვ. 44 - 49 .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლმშენებლობაში. სტუ–ს შრომები. 2006წ. 2 (460), გვ.14-18.

ი. ირემაშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობაში. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. #63, გვ. 119-126.

ს. ნემსაძე, შ. ფხაკაძე. , ნ. გოგინაშვილი. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . ნაბეჭდი USAID მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია "ენერგეტიკა" : რეგიონალური პობლემები და განვითარების პერსპექტივები შრომათა კრებული ქ. ქუთაისი . 2013წ. გვ. 86-90..

ს. ნემსაძე, შ. ფხაკაძე. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები. USAID მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2013წ. ქ. ქუთაისი, გვ.86-90.

დ. როგავა. მთა-ნაოჭა რეგიონის საინჟინრო-გეოლოგიური (ფორმაციული) დარაიონების ზოგიერთი თავისებურებები დასავლეთი აფხაზეთის მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. წ. .

ნ. მუმლაძე. მთაგორიან პირობებში მომუშავე თვლიანი და მუხლუხა ტრაქტორების გადამწოდის შერჩევა. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი \\\"ინტელექტი\\\". 2005წ. #3.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. მთაგორიანი რელიეფის პირობებში მიწისქვეშა გაანგარიშების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. 5(433).

გ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ., მეგრელიშვილი ე.. მთაწმინდის ქედის ჩრდილო ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები ფერდობის გამაგრებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული XVII,თბილისი,. 2009წ. გვ.90-95.

თ. ბაციკაძე. მთელ ზედაპირზე დატვირთული ორთოტროპული ცილინდრის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2012წ. №4(27).

დ. ფოცხვერია, ს.კანდელაკი. მთიან რეგიონებში ენერგო მატარებელი მილსადენის მშენებლობის ეკონომიკური ასპექტები. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული თბილისი . 2005წ. გვ. 221-231.

უ. ზვიადაძე, მ. ლაპიაშვილი, მ. მარდაშოვა, დ. კალანდაძე. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა-განვითარებაზე. სტუ-ს შრომები, #3(442), გვ. 72-77. 2002წ. ISSN 15120996.

მ. ლაპიაშვილი, უ.ზვიადაძე, მ.მარდაშოვა. მთიან რეგიონებში ტყის უსისტემო ჭრის ზეგავლენა მეწყრული პროცესის აღძვრა–განვითარებაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №3 (442).

. მთიანი წყალსაცავების შიდაწყალსატევური პროცესების კომპიუტერული გაანგარიშება. თბილისი, საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული . 2010წ. #65,გვ.83-87..