სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

E. Elerdashvili, M. Jibladze, G Khimshiashvili. Cyclic Configurations of Pentagon Linkages . Georgian National Academy of Sciences,"Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences". 2008წ. vol.2, N4, pp. 29-32.

G. Donadze. Cyclic homologies of smooth algebras containing Z. Proc. A. Razmadze Math. Institute {bf 119} (1999) 13-20. 1999წ. 119, 13-20.

R. Tkhinvaleli, I. Javakhishvili, A/Kvitashvili. Cyclic Random Process Models Using Regression Analysis and Structural Equations. Yearly Report of the Institute of Cybernetics. 2006წ. p. 26.

დ. ღუღუნიშვილი, Л. Эристави , Л. Гвазава. Cтероидные сапогены из ALLIUM WALDSTEINI DON.. Химический журнал Грузии 2006 год. 2006წ. N 5. 548-550.

Sh. Zazashvili. D. Natroshvili, Mixed type boundary value problems in the linear theory of elastic mixtures for bodies with cuts. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, . 2007წ. vol. 42, 69-91.

Sh. Zazashvili. D. Natroshvili, The interface crack problem for anisotropic bodies. Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics . 1999წ. vol. 49, 54-75.

Sh. Zazashvili. D.Natroshvili, L.Giorgashili, Mathematical Problems of Thermoelasticity for Hemitropic Solids. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics. . 2009წ. 48, 97-174.

Sh. Zazashvili. D.Natroshvili, L.Giorgashili, Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. 2013წ. 58(2013),25-64.

D. Ugulava. D.Zarnadze.On a linear generalized spline algorithm of computerized tomography. . 2015წ. v.169, p. 129-148.

D. Ugulava. D.Zarnadze.On a new mathematical model of computerized tomography. Intern. Scientific Conf . Information and Comp. Technologies,Modeling, Control. Proceedings. Georgian Technical University, Tbilisi . 2015წ. p.433-435.

ბ. ჭურჭელაური, baxtaZe metreveli manjaviZe. dacvis aqtiuri da pasiuri sistemebi Senoba-nagebobebSi (leqciebis konspeqti). leqciebis konspeqti. 0წ. .

თ. ბერიკაშვილი. daSlis procesebis mim-dinareoba Ti-Ta sistemis zogierT SenadnobSi. stu-s Sromebi, fizika. 1997წ. #5(416), 1997.

B. Meparishvili. Data and Knowledge Management in Information Systems: An Overview. The International Scientific Conference Devoted to the 80 th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, modelling, Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, . 2010წ. November 1-4, 2010. .

T. Todua. Data preprocessing for recognition of printed texts. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები". 2008წ. #3 (17).

B. Meparishvili, G. Janelidze, L. Tsitashvili. DATABASE QUERY OPTIMIZATION: NEW APPROACH TO GENETIC PROGRAMMING . სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2015წ. #2(20), .

B. Meparishvili, G. Janelidze, D. Kharaishvili. DATASET CLUSTERING BASED ON MODIFIED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) ALGORITHM. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY WORKS Tbilisi – ISSN 1512-0996 QUARTERLY PUBLICATION. 2016წ. N1(503), 48-56 pp..

T. Shamatava, Kukhaleishvili M, Megrelishvili I, Bulauri E, Chipashvili T. DDEVELOPMENT OF ELITE SEED PRODUCTION TECHNOLOGY FROM IN VITRO POTATO IN GEORGIA,. International Journal of Agriculture Sciences. . 2017წ. 9(39) pp.4605-4607. 20173.

Z. Alimbarashvili, V. Jhukovin,. Decision Making : III – Incomplete initial Information. proceedings Institute of Cybernetics. 2002წ. vol2, N 1-2.

G. Ananiashvili. Decision Making Informational Model for Ergative Systems. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 1998წ. 157, N3, Tbilisi, pp. 383-385.