სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25431 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Metskhvarishvili, T. Razmadze, M. Kvirikashvili, K. Baramidze, M.Beridze, M. Shogiradze. Determination of the share of the electric quadruple admixture for the 169Tm 93.61 keV gamma-transition. Georgian Engineering News (GEN). 2016წ. No.2 (vol.78), 2016.

ლ. ქადაგიშვილი. Determination of the vital activity of the water energy-and-information system. The international scientific Conference devoted to the 80 anniversary of Academician I.V. Prangishvili . 2011წ. “Information and Computer Technologies, Modelling Control”, Proceedings, Tbilisi, Georgia,pp. 503-504. .

A. Bagration-Davitashvili, I. Inashvili, G.Natroshvili. Determination of water movement velocity in soil. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #69.

K. Bziava, E. , Lortkipanidze Dimitri. Determining the Properties of Hyperconcentrated Flow. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505).

კ. ბზიავა. Determining the Properties of Hyperconcentrated Flow. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №3 (505)-2017 წ. . 0წ. .

L. Botsvadze, O. Gelashvili, I. Chkhetu, N. Butkhusi. Development of Logistical Freight Traffic on transport. Problems of Mechanics. Ibternational Scientific Journal. Tbilisi. N1(34), p. 57-59.. 2009წ. .

ნ. ბუთხუზი, L.Botsvadze, I.Chkhetia. Development of logistical system of Freight traffic on transport. Gorgian Committee of IFToMM PROBLEMS OF MECHANICS. 2009წ. 1(34) /2009 57-59 c..

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, ნ. ბუთხუზი. Development of logistical system of freight nrffic on transport. International scientific journal “PROBLEMS of MECHANICS”, Tbilisi, . 2009წ. №1(34), 57-59pg.

R. Samkharadze, D. Chikovani. Development of Structure of Expert System on the Basis of Solution of Conflicts among Production Rules. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2010წ. Volume 4, Issue 2. p. 157-167.

M. Zoraniani. Deviation as a Means of Foregrounding in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2015წ. №2 (26), pp. 39-43.

პ. ქარჩავა, ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

T. Mebuke. Diachronic Study of Narrative Structure. . Verbal Communication Techniques. . 2014წ. International Conference Proceedings. Tbilisi 2014, pp. 128-133.

M. Nikoladze, ო. ტუსიშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. DIAGRAMS OF STIFFNESS CHARACTERISTICS IN CROSS-SECTIONS OF DDEPLOYABLE PANTOGRAPH SYSTEM IN TRANSFORMATION PROCESS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh. Tserodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, A. Chapodze, N. Medzmariashvili, N. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh.Werodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, N. Medzmariashvili, A. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. . International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi.# 4(53). pp.93-98.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა. dialogisa da msjelobis manqanuri realizeba kriminalist ikur informatikaSi. saqarTvelos ganaTlebis mecnier ebaTa akademiis jurnali “moambe” Ddamateba . 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

R. Tkhinvaleli, A.Kvitashvili. L.Natapov. Diamond Depozit Prognosis Using Neuron Networ k. proc. Institut of Cybernetics Geirgian Academy od Sciences. 2004წ. v.3.,n 1-2 pp. 129-135.

ი. ბურდული. Die „Ideen von 1914“ und die Bühne von Bertolt Brecht. სტუ ევროპული კვლევების ცენტრი საერთასორისო სიმპოზიუმის მასალები . 2014წ. #3. 8 გვ. ჩაბარებულია.

L. Chkhartishvili. Dielectric properties of inhomogeneous crystalline semiconductors. Trans. GTU. 2007წ. 4(466), 64-69.