სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Sh. Zazashvili. D.Natroshvili, L.Giorgashili, Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. 2013წ. 58(2013),25-64.

D. Ugulava. D.Zarnadze.On a linear generalized spline algorithm of computerized tomography. . 2015წ. v.169, p. 129-148.

D. Ugulava. D.Zarnadze.On a new mathematical model of computerized tomography. Intern. Scientific Conf . Information and Comp. Technologies,Modeling, Control. Proceedings. Georgian Technical University, Tbilisi . 2015წ. p.433-435.

ბ. ჭურჭელაური, baxtaZe metreveli manjaviZe. dacvis aqtiuri da pasiuri sistemebi Senoba-nagebobebSi (leqciebis konspeqti). leqciebis konspeqti. 0წ. .

თ. ბერიკაშვილი. daSlis procesebis mim-dinareoba Ti-Ta sistemis zogierT SenadnobSi. stu-s Sromebi, fizika. 1997წ. #5(416), 1997.

B. Meparishvili. Data and Knowledge Management in Information Systems: An Overview. The International Scientific Conference Devoted to the 80 th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, modelling, Control”. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia, . 2010წ. November 1-4, 2010. .

T. Todua. Data preprocessing for recognition of printed texts. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები". 2008წ. #3 (17).

B. Meparishvili, G. Janelidze, L. Tsitashvili. DATABASE QUERY OPTIMIZATION: NEW APPROACH TO GENETIC PROGRAMMING . სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2015წ. #2(20), .

B. Meparishvili, G. Janelidze, D. Kharaishvili. DATASET CLUSTERING BASED ON MODIFIED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) ALGORITHM. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY WORKS Tbilisi – ISSN 1512-0996 QUARTERLY PUBLICATION. 2016წ. N1(503), 48-56 pp..

T. Shamatava, Kukhaleishvili M, Megrelishvili I, Bulauri E, Chipashvili T. DDEVELOPMENT OF ELITE SEED PRODUCTION TECHNOLOGY FROM IN VITRO POTATO IN GEORGIA,. International Journal of Agriculture Sciences. . 2017წ. 9(39) pp.4605-4607. 20173.

Z. Alimbarashvili, V. Jhukovin,. Decision Making : III – Incomplete initial Information. proceedings Institute of Cybernetics. 2002წ. vol2, N 1-2.

G. Ananiashvili. Decision Making Informational Model for Ergative Systems. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 1998წ. 157, N3, Tbilisi, pp. 383-385.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, ი.მარტიროსიანი. Decision making modeling on basis of Mini and Maxi portraits by neural networks.. Decision making modeling on basis of Mini and Maxi portraits by neural networks.. 2004წ. 10 გვ.

Z. Alimbarashvili, V. Zhukovin, I.Bokuchava, N. Chkhikvadze. Decision Making: Supply, Demand, Price (new macro model. proceedings Institute of Cybernetics. 2004წ. vol3, N 1-2.

R. Chogovadze, O. Verulava, R. Xurodze. Decisions making modeling on basis of Mini and Maxi portraits by neural networks. Georgian technical university, Transactions, . 2004წ. Vol.3 (453), Tbilisi, 2004.

მ. ხართიშვილი, M.KIKNADZE. Decomposition - A Strategy for Query Processing in Databases. GEORGIN ENGINEERING NEWS. 2011წ. .

M. Zoraniani. Defamiliarization as an Artistic Technique of Making Language Strange. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2016წ. №1 (29), pp. 38-41.

G. Baghaturia, F. Parand. Defects Prevention Forecasting Method. Journal of Business IBSU . 2013წ. Volume 2, Issue 1 გვ. 5.

T. Sharashenidze. Defination of Dependence of Information Transmission Probability on the Package Amount Using the SWP and ABP Restoring Methods. BULLETIN of THE GEORGIAN ACADEMY of SCIENCES . 2003წ. volume 168 ,number 3, November-December2003.p.462.

შ. კუპრეიშვილი, T. Odilavadze. Definition of Basic Hydromechanical Channel Data and Morphometric Parameters of Overland Sedimentation Flow. Annals of Agrarian scienc . 2005წ. Vol. 3. #1, 107-110 pp..