სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. ვარძელაშვილი, ც. წეროძე. სიტყვა-ნიშანი როგორც სემიოტიკური კოდის ერთეული: ნაციონალურიდან - უნივერსალურ სიმბოლიზაციამდე. სამეცნიერო ჟურნალი ,,თეუსუ”. 2010წ. №1 (9), თბ. გვ. 151-160.

Ж. Вардзелашвили, პევნაია ნატალია. სიტყვა-ნიშანი: მნიშვნელობის ეგზისტენციური კომპონენტი.. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2006წ. Вып. 7. 60-65..

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. სიტყვამაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2014წ. #18, გვ.194-203.

ბ. ცხადაძე. სიტყვაწარმოების ძირითადი ტიპები ძველ ქართულში. ,,ქართული ენა და ლოგიკა’’. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი. 2005წ. # 2, გვ. 52-61..

ვ. გეგენავა. სიღარიბე და მისი დაძლევის გზები საქართველოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალი “მოამბე”, XV-XVI, თბ.,. 2011წ. 3 გვ..

ლ. ჩიქავა. სიღარიბე და მისი დაძლევის ძირითადი მიმართულებები.. საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” № 1. 2008წ. 11 გვ..

ნ. ჭიკაიძე. სიღარიბის დაძლევის ღონისძიებები საქართველოში . ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N4(4).

ი. ქადარია, შ. გაგოშიძე. სიღრმითი წყალსაგდებიდან ზღვაში ამომა-ვალი ჭავლის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. საქართველოსს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო _ საგამომცემლო გაერთიანება _ "მეცნიერება"; მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2002წ. N 10-12, გვ.98-100; ISSN 0130-7061.

შ. გაგოშიძე, ლ.ღოღელიანი ი. ქადარია. სიღრმითი წყალსაგდებიდან ზღვაში ამომავალი ჭავლის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება . მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #10-12.

ი. ლაგვილავა. სიყვარული, ჰორმონები და ქიმია. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი “ქიმიის უწყებანი”. 2013წ. 2, 21-25, , .

ე. მგალობლიშვილი. სიყვარულის თემა ედგარ პოსა და გალაქტიონის შემოქმედებაში, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. №25, გვ.61-65.

И. Схиртладзе. სიჩქარის რეზისტორულ–კონტაქტორული რეგულირების სისტემების ენერგეტიკული მაჩვენებლები მუდმივი დენის ელექტროამძრავ შემადგენლობაზე.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №1, 2017 წ.. 0წ. .

თ. ბაციკაძე. სიცოცხლე მარადიულია. “სოციალური ეკონომიკა”სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №5.

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ზ. ბერიკიშვილი, ე. მკრტიჩიანი, ა. ვარდოსანიძე. სიცოცხლის ფენომენი და კიბერნეტიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #3(720).

თ. ჯაგოდნიშვილი. სიცოცხლის ფილოსოფიის მაძიებელი ადამიანები. წიგნი: „გიორგი ჯავახიშვილი-65“, „უნივერსალი“. 2008წ. გვ. 214-217.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჩიკვაიძე. სიხისტის მოდიფიკაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა ანაკრებ–მონოლითური კოჭის ძველი და ახალი ბეტონის შეპირაპირების გათვალისწინებით, რიცხვითი და პრაქტიკული ექსპერიმენტების საფუძველზე. მშენებლობა. 2012წ. N2 (25),გვ.141–151.

თ. ტროყაშვილი. სიხშირის რეგულატორის გაწყობისა და გამოცდის სტენდი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10 გვერდი 142.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. სიხშირული იმპულსური გარდაქმნელის ფილტრის პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–17.

ი. ქართველიშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი. სკანირებული ინფორმაციის დამუშავების კომბინირებული მეთოდი. სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. .