სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. პოჩოვიანი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 16 გვ..

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და აგროეკოლოგიური საქმიანობა. ახალი ეკონომისტი. 2015წ. N-1„ გვ28-33.

გ. ბერუაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნედლეულის საცავის მუშა ორგანოს ზოგიერთი მახასიათებლის დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. №4 116-120 გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. სოფლის მეურნეობის ოპტიმალური და მდგრადი განვითარების მოდელირება სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2009წ. ტ.3, 20-26.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ზ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების კონტროლის ტიტრომეტრულ მეთოდებზე დაფუძნებული სისტემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2012წ. 2(!3).

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე, ნ. იაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ახალი ანალიზური ხელსაწყო.. Georgian Engineering News, . 2017წ. , vol.81, No.1, cc. 121-124. .

ბ.ბერიტაშვილი, გ.კუჭავა. სოფლის მეურნეობის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიის ფაქტორის დაზუსტებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104 თბილისი, გვ.118-123 .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობის წარმოების გაადგილებისა და სპეციალიზაციის სრულყოფა ოპტიმიზაციის იმიტაციური მოდელების გამოყენებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXXIV, გვ.150-154.

ა. ასათიანი. სოციალიზაცია როგორც უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის ძირითადი ცნება. ს ტ უ, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,,განათლება“ . 2017წ. # 1 (17).

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო IXIII-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით, ნაწილი მეორე. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.49-53.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო IXIII-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით, ნაწილი მეორე. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18,გვ.49-53.

გ. ხეოშვილი. სოციალისტური მონარქიის იდეა კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფიაში. . შემეცნება და ზნეობა (ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის დაბადების 75 წლის იუბილეს), „Karpe diem“, გვ., 155–168.. 2011წ. .

ც. ლომაია, ვ.კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები. . 2016წ. .

ვ. კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები.. სამეცნიერო შრომათა კრებული მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N2 გვ. 89-99.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი, ვალერი კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციური ფორმები., . ჟ.მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. №2.

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბების პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. საზოგადოების ეფექტიანი ფუნქციონირების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”, . 2011წ. გვ. 50-55..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზო ეკონომიკის წინააღმდეგობები და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. # 2 (31). გვ. 110-112..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა და მისი თავისებურებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "ეკონომისტი". 2010წ. # 6. გვ. 51-54..