სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი, ჯლანტიაშვილი ავთანდილი. სკანირებული ინფორმაციის კომბინირებული დამუშავების ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. .

ნ. ქებაძე. სკაფოლდები ქსოვილის რეგენერაციისათვის. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2015წ. # 3 - 497. 176-181.

გ. გაფრინდაშვილი. სკოლის მოსწავლეები სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულებაზე . ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2016წ. №2 (36), გვ. 3-4.

მ. მაისურაძე. სკულპტურის სივრცული აღქმის ზოგადი კრიტერიუმები;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები. 2001წ. 3(436).

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, გ.კაპანაძე. სმენის ბიომეტრიული ნიშნები და პიროვნების პერსონიფიკაცია. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. NI5: 284-249.

ა. თუშიშვილი, ნ.შარაშენიძე, დ.ადიკაშვილი, ი.ევანიშვილი, მ. თუშიშვილი, ზ.ქევანიშვილი. სმენის სტსტუსის შეფასება და აუდიორეაბილიტაციის განსაზღვრა სალაპარაკო ენის ფონეტიკურთავისებურებათა გათვალისწინებით. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. N I4: 284-290..

ლ. ქაჯაია, ლ.ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე. სოიას ადგილობრივი ჯიშების შესწავლა მათგან ექსტრაქტული ზეთის მიღების თვალსაზრისით. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 149 .

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა, ალანია ზურაბი. სოიოს ადგილობრივი ჯიშებიდან მიღებული ცილოვანი დანამატის კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულება. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტომი 17.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ. ნატროშვილი. სოიოს ეფექტურობა ხორცის პროდუქტის წარმოებაში. გრარულმეც. სიახლეები, . 2007წ. ტ. 5. #3.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, გ.ნატროშვილი. სოიოს ეფექტურობა ხორცის პროდუქტის წარმოებაში. აგრარულმეც. სიახლეები,. თბ., 2007. 2007წ. ტ. 5. #3,.

გ. გრიგორაშვილი, ჭაავა ხ., თაბუკაშვილი რ.. სოიოს ფლავონოიდების დანამატის სამედიცინო-ბიოლოგიური შეფასება. საქართველოს სამედიცინო მოამბე. 2005წ. #4.

თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. სოიოს ფქვილის გამოყენება პურის ცხობისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. № 7-9.

თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. სოიოს ფქვილის გამოყენება პურის ცხობისას. ჟურნალი - მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2005წ. № 7-9.

ე. სადაღაშვილი. სოიოს ფქვილის გამოყენება პურის ცხობისას. მეცნიერება ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. #7-9, თბილისი. გვ. 102-104 .

გ. გრიგორაშვილი, ფოჩხიძე გ., ფილია ნ.. სოიოს ცილისკონცენტრატის ბიოლოგიური ღირებულების შესწავლა. კურირტული და სხვა არამედიკამენტური ფაქტორების კომპლექსური გამოყენების აქტუალური საკითხები. შრომათა კრებული. 2005წ. .

ი. მეტრეველი. სოკო Alternaria alternate-ს პათოგენობა და დაავადების საინკუბაციო პერიოდი. საქართველო ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN1512-0686, თბილისი, გვ 336-338.

ჟ. პეტრიაშვილი, თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან 3d მეტალების -Mn(II);Ni(II);Cu(II);Co(II);Zn -ის ბიოკომპლექსთა სინთეზი და კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N 1(81) გვ.141-149.

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე,რ.ჯაფარუ~იძე, ჟ. პეტრიაშვილი,ნ.ჩიგოგიძე, . სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან 3d მეტალების -Mn(II);Ni(II);Cu(II);Co(II);Zn -ის ბიოკომპლექსთა სინთეზი და კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N1; (81) გვ. 141-149.

თ. წივწივაძე, რ.კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე,რ.ჯაფარიძე, ჟ. პეტრიაშვილი,ნ.ჩიგოგიძე,. სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან 3d მეტალების -Mn(II);Ni(II);Cu(II);Co(II);Zn -ის ბიოკომპლექსთა სინთეზი და კვლევა. . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2017წ. N1; (81) გვ. 141-149..

მ. ძიძიგური, გიორგი იოსებიძე. სოლოლაკში მდებარე ერთი საცხოვრებელი სახლის შესახებ. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. #1(10), 205-207.