სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქადარია, შ. გაგოშიძე. სიღრმითი წყალსაგდებიდან ზღვაში ამომა-ვალი ჭავლის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. საქართველოსს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო _ საგამომცემლო გაერთიანება _ "მეცნიერება"; მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2002წ. N 10-12, გვ.98-100; ISSN 0130-7061.

შ. გაგოშიძე, ლ.ღოღელიანი ი. ქადარია. სიღრმითი წყალსაგდებიდან ზღვაში ამომავალი ჭავლის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება . მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #10-12.

ი. ლაგვილავა. სიყვარული, ჰორმონები და ქიმია. . სამეცნიერო-შემეცნებითი ჟურნალი “ქიმიის უწყებანი”. 2013წ. 2, 21-25, , .

ე. მგალობლიშვილი. სიყვარულის თემა ედგარ პოსა და გალაქტიონის შემოქმედებაში, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2012წ. №25, გვ.61-65.

И. Схиртладзе. სიჩქარის რეზისტორულ–კონტაქტორული რეგულირების სისტემების ენერგეტიკული მაჩვენებლები მუდმივი დენის ელექტროამძრავ შემადგენლობაზე.. გამომც. ჟურნალი ,,ტრანსპორტი" №1, 2017 წ.. 0წ. .

თ. ბაციკაძე. სიცოცხლე მარადიულია. “სოციალური ეკონომიკა”სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №5.

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ზ. ბერიკიშვილი, ე. მკრტიჩიანი, ა. ვარდოსანიძე. სიცოცხლის ფენომენი და კიბერნეტიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #3(720).

თ. ჯაგოდნიშვილი. სიცოცხლის ფილოსოფიის მაძიებელი ადამიანები. წიგნი: „გიორგი ჯავახიშვილი-65“, „უნივერსალი“. 2008წ. გვ. 214-217.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ჩიკვაიძე. სიხისტის მოდიფიკაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა ანაკრებ–მონოლითური კოჭის ძველი და ახალი ბეტონის შეპირაპირების გათვალისწინებით, რიცხვითი და პრაქტიკული ექსპერიმენტების საფუძველზე. მშენებლობა. 2012წ. N2 (25),გვ.141–151.

თ. ტროყაშვილი. სიხშირის რეგულატორის გაწყობისა და გამოცდის სტენდი. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10 გვერდი 142.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე. სიხშირული იმპულსური გარდაქმნელის ფილტრის პარამეტრების გაანგარიშების მეთოდი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი" ISSN 1512-0910.. 2005წ. #4(20). 2005. გვ.3–17.

ი. ქართველიშვილი, გ. გოგიჩაიშვილი. სკანირებული ინფორმაციის დამუშავების კომბინირებული მეთოდი. სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. .

ი. ქართველიშვილი, ჯლანტიაშვილი ავთანდილი. სკანირებული ინფორმაციის კომბინირებული დამუშავების ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. .

ნ. ქებაძე. სკაფოლდები ქსოვილის რეგენერაციისათვის. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2015წ. # 3 - 497. 176-181.

გ. გაფრინდაშვილი. სკოლის მოსწავლეები სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულებაზე . ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2016წ. №2 (36), გვ. 3-4.

მ. მაისურაძე. სკულპტურის სივრცული აღქმის ზოგადი კრიტერიუმები;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; შრომები. 2001წ. 3(436).

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, გ.კაპანაძე. სმენის ბიომეტრიული ნიშნები და პიროვნების პერსონიფიკაცია. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. NI5: 284-249.

ა. თუშიშვილი, ნ.შარაშენიძე, დ.ადიკაშვილი, ი.ევანიშვილი, მ. თუშიშვილი, ზ.ქევანიშვილი. სმენის სტსტუსის შეფასება და აუდიორეაბილიტაციის განსაზღვრა სალაპარაკო ენის ფონეტიკურთავისებურებათა გათვალისწინებით. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. N I4: 284-290..

ლ. ქაჯაია, ლ.ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ზ. აბაშიძე. სოიას ადგილობრივი ჯიშების შესწავლა მათგან ექსტრაქტული ზეთის მიღების თვალსაზრისით. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 149 .