სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ჯანჯღავა ნ.. სოციალური სტატისტიკის კვლევის თავისებურებანი და ანალიზის მეთოდურ-პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 71-77.

ნ. სონღულაშვილი. სოციალური სტრუქტურა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის საქართველოში (პროლეტარი). ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2012წ. #13-14.

ნ. გალახვარიძე, ე.ივანიშვილი. სოციალური სფეროს პროცესების დახასიათება და სოციალური კომპლექტის სახელმწიფო რეგულირება.. ჟურნალი ” ბიზნეს ინჟინერინგი” . 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. სოციალური სწავლების თეორიის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი " ჟურნალისტური ძიებანი", გამომცემლობა "უნივერსალი". 2012წ. XIV, გვ..31-37.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები . სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.109-138.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი Gგვ.130-134.

რ. ანდრიაშვილი. სოციალური ურთიერთობები ძველ ინდურ ტომთა და ეთნოსთა მითოსურ წარმოდგენებსა და შეხედულებებში. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N3, გვ. 10-17..

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზე მიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.139-152.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზემიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №3 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, მამფორია ნ.. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N3,გვ.171.

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. N3, 14 გვ..

გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

ვ. ტაკაშვილი, გიორგი კაკაშვილი, თამარ ბუზიაშვილი. სოციალური ქსელების უსაფრთხოება და მუშაობის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

რ. აბულაძე. სოციალური ქსელის როლი ქართულ პოლიტიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. თბილისი, #1, იანვარ-თებერვალი, 2013წ. გვ.128-130 .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. სოციალური ქსელის საიტების ბაზრის განვითარების ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2011წ. #6, 2011. გვ.129-138 .

ფ. დიდებაშვილი. სოციალური ცვლილება და საზოგადოებრივი პროგრესი. საქარტველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ასოციასიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოსკოვის სახელმწიფო ლინგვისტური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე“. 2005წ. №12, თბილისი, გვ.25–30.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა გერმანიასა და საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 2.