სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახაშვილი, ზ. ფადიურაშვილი. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის საკითხები.. Transactions. Georgian Technical University. Automated Control Systems, . 2012წ. #2(13), ..

ს. პოჩოვიანი. სოფლის მეურნეობის კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ავტორეფერატი. 2003წ. 16 გვ.

დ. გუბელაძე, ს.პავლიაშვილი. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და აგროეკოლოგიური საქმიანობა. ახალი ეკონომისტი. 2015წ. N-1„ გვ28-33.

გ. ბერუაშვილი. სოფლის მეურნეობის ნედლეულის საცავის მუშა ორგანოს ზოგიერთი მახასიათებლის დადგენა. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2008წ. №4 116-120 გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. სოფლის მეურნეობის ოპტიმალური და მდგრადი განვითარების მოდელირება სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2009წ. ტ.3, 20-26.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ზ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების კონტროლის ტიტრომეტრულ მეთოდებზე დაფუძნებული სისტემები. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2012წ. 2(!3).

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე, ნ. იაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ახალი ანალიზური ხელსაწყო.. Georgian Engineering News, . 2017წ. , vol.81, No.1, cc. 121-124. .

ბ.ბერიტაშვილი, გ.კუჭავა. სოფლის მეურნეობის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიის ფაქტორის დაზუსტებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. ტ.104 თბილისი, გვ.118-123 .

თ. კვარაცხელია. სოფლის მეურნეობის წარმოების გაადგილებისა და სპეციალიზაციის სრულყოფა ოპტიმიზაციის იმიტაციური მოდელების გამოყენებით. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2009წ. ტ. XXXXIV, გვ.150-154.

ა. ასათიანი. სოციალიზაცია როგორც უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის ძირითადი ცნება. ს ტ უ, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,,განათლება“ . 2017წ. # 1 (17).

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო III-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №17, გვ.25-28.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო IXIII-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით, ნაწილი მეორე. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18, გვ.49-53.

მ. პაპაშვილი. სოციალიზმის მომავლის პროგნოზი პაპ ლეო IXIII-ის ენციკლიკის "Rerum Novarum"-ის მიხედვით, ნაწილი მეორე. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2009წ. №18,გვ.49-53.

გ. ხეოშვილი. სოციალისტური მონარქიის იდეა კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფიაში. . შემეცნება და ზნეობა (ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის დაბადების 75 წლის იუბილეს), „Karpe diem“, გვ., 155–168.. 2011წ. .

ც. ლომაია, ვ.კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები. . 2016წ. .

ვ. კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები.. სამეცნიერო შრომათა კრებული მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. N2 გვ. 89-99.

ც. ლომაია, ეკა დარჩიაშვილი, ვალერი კატუკია. სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და მმართველობის ინსტიტუციური ფორმები., . ჟ.მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. №2.

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბების პრობლემა და სამართლებრივი ფაქტორი. საზოგადოების ეფექტიანი ფუნქციონირების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”, . 2011წ. გვ. 50-55..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზო ეკონომიკის წინააღმდეგობები და სამართლებრივი ფაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2008წ. # 2 (31). გვ. 110-112..