სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ძირითადი წინააღმდეგობის თეორია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. . 2015წ. # 5-6. გვ. 65-72..

ა. კურატაშვილი. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის წინააღმდეგობები და ინსტიტუციონალიზმი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. I. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2008წ. გვ. 333 - 337..

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის გამსაზღვრელი ფაქტორები . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი", სტუ-ს გამომცემლობა . 2013წ. #2 ,7.

გ. ტალახაძე, ს.პავლიაშვილი. სოციალური განწყობის როლი მიმდინარე სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებში. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2 ,6.

ს. პავლიაშვილი, გ.ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლი მიმდინარე სოციალურ–ეკონომიკურ პროცესებში. ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2(6) გვ.12.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის წარმოშობის საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2013წ. #1 ,5.

გ. ყურაშვილი. სოციალური დაზღვევა, როგორც სოციალური ეკონომიკის ფორმირების მნიშვნელოვან ფაქტორი. ჟურნალი "ეკონომიკა" N5-6. 2008წ. .

გ. ყურაშვილი. სოციალური დაზღვევის პრობლემატური საკითხები საქართველოში. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2018წ. N XXXI.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური დაზღვევის სისტემა და მისი რეფორმირების პრობლემები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #3, გვ.259-271.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. სოციალური ინვესტიციების შესახებ. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. სოციალური კომერციის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2015წ. სამეცნიერო შრომების კრებული VIII. 2015. გვ. 353-356 .

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №2, 322გვ.

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები. ძირითადი შემსრულებელი.. სტატია, ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი,. 2016წ. #1-2,გვ. 322-332.

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. სოციალური მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქცევისა და თვისებების შესწავლა. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. N1, 98-109 გვ..

ა. კურატაშვილი. სოციალური მოგების თეორია _ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მართვის განმსაზღვრელი ინოვაციური კრიტერიუმის მეცნიერული საფუძველი. სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის პრობლემები პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2016წ. გვ. 79-82..

. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). . 2005წ. თბ., გვ. 480-486..

ნ. თოფურია, დ.მარკოსიანი. სოციალური მომსახურების სისტემაში მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(8). 2010წ. 175-181.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პარტნიორობა როგორც სოციალური პოლიტიკის რეალიზაციის უზრუნველყოფის საკვანძო მიმართულება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.

ე. ბუხრაშვილი. სოციალური პოლიტიკა და საქართველოს _ ევროკავშირის პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი `საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. #29, თბილისი, 2014.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. სოციალური პოლიტიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.159-170.