სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. მჭედლიშვილი, გ. ბაღდავაძე. შემსრულებელი მექანიზმის წრფივი მექანიკური მახასიათებლების მქონე და დრეკადი ლილვის შემცველი სამანქანო აგრეგატის დინამიკა. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2017წ. N2(39). გვ.39-44.

ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე, ი. ჯანაშვილი. შემსუბუქებული კონსტრუქციის გრავიტაციული კაშხლის საძირკვლის ფილის სიმტკიცეზე გაანგარიშება. ჟურნალი ენერგია. 2004წ. N1 (29) 2004; გვ.61-66.

გ. მაღალაშვილი. შემცველი ქანებით თბოუნარიანი ნივთიერების ათსორბციით მურა ნახშირის ბუნებრივი გაღარიბების დადგენა ზოგიერთი საბადოს მაგალითზე. ”სამთო ჟურნალი”. 2010წ. 1(24), გვ. 17-19.

რ. მიშველაძე. შენ მწერალი არა ხარ. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

გ. დვალი, მ. კუხალეიშვილი, თ.ჭიპაშვილი. შენახვის დროს ალიფატური სპირტების მოქმედება P. exspansum - ის ონტოგენესზე. პოსტერი. 2009წ. .

გ. დვალი, ნ.ლომთაძე, თ. ჭიპაშვილი. შენახვის დროს ვაშლის სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფებში ქიმიური შედგენილობის ცვლილება . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ . 2016წ. N1.

გ. დვალი, მ. კუხალეიშვილი, ნ. ლომთაძე, ი. მეგრელიშვილი. შენახვის დროს ქიმიური პრეპარატების მოქმედება ბოსტნეულის ავადმყოფობის გამომწვევ მიკროფლორაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე სერია B. 2010წ. No.1-2;Vol.8 gv.76-78.

მ. წიქარიშვილი, გ.ნოზაძე, ი.კიკნაძე, გ.მეზურნიშვილი, ბ.ჭურჭელაური. შენობა - ნაგებობებზე ფუძე-საძირკვლებში წარმოშობილი დეფექტების გავლენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. # 3 ISSN 1512-3936.

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, ა.წაქაძე. შენობა - ნაგებობების დეფორმაციების მონიტორინგის სისტემების დამუშავება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. # 2(21) ISSN 1512-3936.

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. შენობა ნაგებობების მომხმარებელთა უსაფთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ. ჟურნალი ''ენერგია''.თბილისი 2007. წ. №3 (4). №2 (22)..

თ. ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. შენობა ნაგებობების მომხმარებელთა უსაფთხოებისა და უფლებების დაცვის სისტემის შექმნის შესახებ.. ჟურნალი '' ენერგია '', თბილისი 2007 წ.. წ. №3 (4). №2 (22). ISSN 1512-0120.

რ. მახვილაძე, დანელია გ., ლაღუნდარიძე გ.. შენობა საძირკვლიდან იწყება. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №3.

მ. წიქარიშვილი, უ. ძოძუაშვილი, ნ. ტაბატძე, მ. ვარდიაშვილი. შენობა- ნაგებობების მონიტორინგის სისტემების ანალიზი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. N3(38).გვ.117-128.

მ. წიქარიშვილი. შენობა- ნაგებობების მონიტორინგის სისტემების ანალიზი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #3 (38) გვ.117-128.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე, დ. ჯაფარიძე, ტ. გარსევანიშვილი. შენობა-ნაგებობათა დეფორმაციათა ფაქტორები და მათი გავლენა შენობის მდგრადობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2012წ. #4(27), გვ.121-124.

ნ. არეშიძე, ვ. ჯაფარიძე. გ. არეშიძე, ტ. გარსევანიშვილი. შენობა-ნაგებობათა ნულოვანი ციკლის პროექტირებისათვის ძირითადი მოთხოვნები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2009წ. #2(13), თბილისი, გვ.50-53.

ნ. არეშიძე, გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. შენობა-ნაგებობათა ფუძესაძირკვლების ავტომატიზებული გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2007წ. #2(5), თბილისი, გვ.65-71.

ნ. მსხილაძე, შ. ბაქანიძე, ი. ჩიტაძე, ბ. სურგულაძე. შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კედლების კონსტრუქციული გადაწყვეტები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #2(29), გვ.10.