სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. აბულაძე, ფ. წოწკოლაური. სოციალური კომერციის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „ეკონომისტი“. 2015წ. სამეცნიერო შრომების კრებული VIII. 2015. გვ. 353-356 .

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. №2, 322გვ.

ი. კუტუბიძე. სოციალური კონტროლი და სოციალური გადახრები. ძირითადი შემსრულებელი.. სტატია, ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი,. 2016წ. #1-2,გვ. 322-332.

გ. ამყოლაძე, ი.ამყოლაძე. სოციალური მართვის ეფექტიანი ლიდერის ქცევისა და თვისებების შესწავლა. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. N1, 98-109 გვ..

ა. კურატაშვილი. სოციალური მოგების თეორია _ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მართვის განმსაზღვრელი ინოვაციური კრიტერიუმის მეცნიერული საფუძველი. სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის პრობლემები პროფესორ ალფრედ კურატაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2016წ. გვ. 79-82..

. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). . 2005წ. თბ., გვ. 480-486..

ნ. თოფურია, დ.მარკოსიანი. სოციალური მომსახურების სისტემაში მონიტორინგის პროცესების ავტომატიზაცია. სტუ შრ.კრებ.: „მას“-N1(8). 2010წ. 175-181.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პარტნიორობა როგორც სოციალური პოლიტიკის რეალიზაციის უზრუნველყოფის საკვანძო მიმართულება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.

ე. ბუხრაშვილი. სოციალური პოლიტიკა და საქართველოს _ ევროკავშირის პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი `საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. #29, თბილისი, 2014.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. სოციალური პოლიტიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.159-170.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. სოციალური პოლიტიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 1.

. სოციალური პოლიტიკის ინსტრუმენტები, პრობლემები და მოქმედებია არეალი საფინანსო მომსახურების სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 14-16..

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. სოციალური პოლიტიკის საგანი ობიექტი და სუბიექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 1.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. სოციალური პოლიტიკის საგანი, ობიექტი და სუბიექტები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.171-182.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ლომაძე ირმა. სოციალური პოლიტიკის სტრატეგია და პრიორიტეტები თანამედროვე საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.227-240.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პოლიტიკის ფორმირებისა და რეალიზაციის საზღვარგარეთული გამოცდილება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.

ი. კუტუბიძე. სოციალური პროცესები და სოციალური ცვლილებები. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. .

ა. კურატაშვილი. სოციალური საბაზრო ეკონომიკა თუ სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა?!. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2011წ. გვ. 119-126..

. სოციალური საბაზრო ეკონომიკისფორმირების თეორიული საფუძვლები და ეკონომიკური პროცესების ინფორმატიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 32-35..

ნ. თევზაძე. სოციალური საცხოვრისის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2005წ. #3(457), 105-108.