სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. სოციალური პოლიტიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.159-170.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. სოციალური პოლიტიკა როგორც საზოგადოებრივი თეორია და პრაქტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 1.

. სოციალური პოლიტიკის ინსტრუმენტები, პრობლემები და მოქმედებია არეალი საფინანსო მომსახურების სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 14-16..

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი. სოციალური პოლიტიკის საგანი ობიექტი და სუბიექტი. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 1.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ვანიშვილი ნინო. სოციალური პოლიტიკის საგანი, ობიექტი და სუბიექტები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1, გვ.171-182.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ლომაძე ირმა. სოციალური პოლიტიკის სტრატეგია და პრიორიტეტები თანამედროვე საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.227-240.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ხაჭაპურიძე დავით. სოციალური პოლიტიკის ფორმირებისა და რეალიზაციის საზღვარგარეთული გამოცდილება. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6, გვ.215-226.

ი. კუტუბიძე. სოციალური პროცესები და სოციალური ცვლილებები. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. .

ა. კურატაშვილი. სოციალური საბაზრო ეკონომიკა თუ სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა?!. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საერთაშორისო გამომცემლობა “პროგრესი”.. 2011წ. გვ. 119-126..

. სოციალური საბაზრო ეკონომიკისფორმირების თეორიული საფუძვლები და ეკონომიკური პროცესების ინფორმატიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 32-35..

ნ. თევზაძე. სოციალური საცხოვრისის შესახებ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. 2005წ. #3(457), 105-108.

რ. აბულაძე. სოციალური სტანდარტების გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. გამომცემლობა "ლოი". 2016წ. #4(43), 2016. გვ.33-37.

რ. ქინქლაძე, ზამირა შონია. სოციალური სტატისტიკის ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. ,#4,გვ.29-31.

თ. ბერიძე, ჯანჯღავა ნ.. სოციალური სტატისტიკის კვლევის თავისებურებანი და ანალიზის მეთოდურ-პრაქტიკული ასპექტები. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2008წ. #11-12, გვ. 71-77.

ნ. სონღულაშვილი. სოციალური სტრუქტურა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის საქართველოში (პროლეტარი). ქართული წყაროთმცოდნეობა. 2012წ. #13-14.

ნ. გალახვარიძე, ე.ივანიშვილი. სოციალური სფეროს პროცესების დახასიათება და სოციალური კომპლექტის სახელმწიფო რეგულირება.. ჟურნალი ” ბიზნეს ინჟინერინგი” . 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. სოციალური სწავლების თეორიის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი " ჟურნალისტური ძიებანი", გამომცემლობა "უნივერსალი". 2012წ. XIV, გვ..31-37.

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები . სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.109-138.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი Gგვ.130-134.