სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, თ. მამაგულიშვილი,, ვ. მაჭარაშვილი. ციანმჟავას წარმოების სტაბილური მუშაობის ხელისშემშლელი ფაქტორები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებები. ქუთაისის წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა.. 2016წ. გვ.143-146 .

მ. კუმელაშვილი, ლ.ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. ცივგომბორის ( კახეთის ) ქედის რამპული სტრუქტურა და მისი ალაზნის როფთან პარაკინეტიკური კავშირი. სამთო ჟურნალი. 2012წ. №1 (28)), გვ.23-26.

პ. ნადირაშვილი, ა. ბურდულაძე, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ცივი მეთოდით ასფალტბეტონის დაშლის სპეციალური საფრეზო დანადგარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2008წ. ISSN 1512-0996 #2(468) თბილისი, საქართველო გვ.83–87.

თ. ნუცუბიძე. ცივი ომი ცივი გონებით. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2010წ. N21, გვ. 177-179.

ა. ბურდულაძე, მ. შიშინაშვილი, ტ. ბაკურაძე. ცივი რეგენერაციის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს საგზაო მეურნეობაში. შრომები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ISSN 1512-0996. 2009წ. #4(474), თბილისი, საქართველო, გვ.110-113.

ი. კალანდია. ცივილიზაცია და კულტურა გლობალიზაციის პირობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, №1(9), საავიაციო ინსტიტუტის, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პროცესში. მაცნე . 2007წ. №1, 45-57გვ.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ცივილიზაციის, კულტურის და ღირებულების ცნებათა მიმართება. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2010წ. #1.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ნ. ღონღაძე, ც. ბერძენიშვილი. ციკლოჰექსალის კატალიზური დეჰიდრატაცია გუმბრინის თანაობისას . სამეცნ.-ტექნ. ინფორმაციისა და პროპაგანდის ინსტიტუტი ქიმ. მრეწველობა . 1969წ. .

ფ. ვერულაშვილი. ცილინდრულ გარსში გეომეტრიულად არაწრფივი ტალღური პროცესი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2008წ. N-3 312-317; 1512-1003.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. ცილინდრულბადიანი მახარისხებელი მანქანების გაანგარიშების მეთოდიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2007წ. 4 (466). გვ. 9–13.

თ. ყიფიანი. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებებში . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 63-65.

დ. დანელია. ცილინდრული გადახურვის გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციანურ განტოლებებში.. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2006წ. .

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურცკაია, ტ. კვირიკაშვილი. ცილინდრული გარდატეხის ზედაპირიანი ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2002წ. N4.

ჯ. ნიჟარაძე, თ, ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისთვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

ბ. გვასალია, ნ. ჯიბლაძე, რ. ხუროძე. ცილინდრული ზამბარის ოპტიმალური წონის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი #1(22), გვ. 126-131. 2006წ. #1(22), gv. 126-131.