სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. სტუდენტური სესხების გაცემისა და მისი დაფარვის მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება, . სტუ-ს შრომები,. 2010წ. 2010, №2(9), გვ.87-90..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა, დურული ციური. სტუმართმიღების ტექნოლოგია სასტუმროში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ შრომების კრებული. 2016წ. ბათუმი. გვ.127-132..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. სუათისის მყინვარების კვლევის შედეგები თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ. 120, გვ. 52-56, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

ზ. ვაშაკიძე, მაჩაიძე გ.. სუამის მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2008წ. №7-8, გვ. 228-232..

ე. ნინუა. სუბსიდიური პასუხისმგებლობა და მათი წარმოშობის საფუძვლები. . სამეცნ.ჟურნ. მართლმსაჯულება და კანონი. 2015წ. # 5(48)’ 15 გვ.55-60. თბილისი.

З. Хасаиа. სუბსტანციის პრობლემის სამი ძირითადი ასპექტი. ფილოსოფიური ძიებანი. 2012წ. კრებული XVI, გვ. 42-55.

მ. ყიფშიძე, ს. ტარყაშვილი. სუვენირული პროსპექტის კონსტრუირება და გრაფიკული დიზაინი. გამომცემლობა. 2008წ. 1 გვ.81-85.

მ. ნოზაძე. სუვერენული საინვესტიციო ფონდები მსოფლიო ეკონომიკაში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 0წ. 2009, აპრილი.

ზ. ვაშაკიძე, ჟ. წიკლაური-შენგელია. სუვერენული საინვესტიციო ფონდები მსოფლიო საფინანსო პოლიტიკური ბატონობის ახალი ინსტრუმენტი. ჟურნალი „ეკონომიკა". 2012წ. #1-2, 11-21 გვ..

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ლ. სტურუა, ნ. ლომსაძე. სულგუნის წარმოების ტექნოლოგია და მისი ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2003წ. №11, გვ. 192-194.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემა გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2012წ. 150-164გვ.

დ. გორგიძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ა. ჯაფარიძე, გორგიძე ივანე, ჯავახაძე გურამი. სულიერი და მატერიალური ერთი სუბსტანციაა. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

ე. უთურაშვილი, ედიბერიძე ეთერი, სტურუა ლალი, ლომსაძე ნ.. სულუგუნის წარმოების ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. სულფატომედეგი ბეტონი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 3 ISSN 1512-3936.

ნ. ბაღათურია. სულფიტირების გავლენა ყურძნის ტკბილის ქიმიურ შემადგენლობაზე . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2006წ. №15, გვ. 186-167.

ნ. ბაღათურია. სულფიტირების გავლენა ყურძნის ტკბილის ქიმიურ შემადგენლობაზე. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №15.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. სულფიტირების გავლენა ყურძნის ტკბილის ქიმიურ შემადგენლობაზე. სსმმ აკადემიის . 2006წ. №15, გვ. 186-167.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. სულფიტირების გავლენა ყურძნის ტკბილის ქიმიურ შემადგენლობაზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #15.

ნ. ხაზარაძე. სუმბატ დავითის ძის თხზულების შედგენილობისათვის. კრებულში: ვალერიან გაბაშვილი - 90. 2003წ. გვ. 521-535.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე ა. ბაქრაძე ლ. ბერულავა თ.გუგეშაშვილი თ. შელია. სუნთქვითი ფუნქციის დინამიკა ნაყოფში და ნეონატალურ პერიოდში. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 55-58.