სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები . სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.109-138.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური ტრანსფორმაციის არსი და თანამედროვე ტენდენციები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, სიმონ ბურჭულაძე. სოციალური უთანასწორობის პრობლემების რეტროსპექტული ანალიზი. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი Gგვ.130-134.

რ. ანდრიაშვილი. სოციალური ურთიერთობები ძველ ინდურ ტომთა და ეთნოსთა მითოსურ წარმოდგენებსა და შეხედულებებში. „ეთნოპოლიტიკა“. 2010წ. N3, გვ. 10-17..

მ. ვანიშვილი, დათაშვილი ვახტანგ, ნიქაბაძე გაგა. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზე მიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #2, გვ.139-152.

ვ. დათაშვილი, მერაბ ვანიშვილი, გაგა მიქაბაძე. სოციალური უსაფრთხოება და მის უზრუნველყოფაზემიმართული პოლიტიკა. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. 2.

ნ. მამფორია. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2015წ. №3 გვ. 171-173.

ნ. ჭიკაიძე, მამფორია ნ.. სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2015წ. N3,გვ.171.

თ. აბუაშვილი, გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. N3, 14 გვ..

გ. ჯოლია. სოციალური ქსელები და კიბერდანაშაული. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

ვ. ტაკაშვილი, გიორგი კაკაშვილი, თამარ ბუზიაშვილი. სოციალური ქსელების უსაფრთხოება და მუშაობის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

რ. აბულაძე. სოციალური ქსელის როლი ქართულ პოლიტიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2013წ. თბილისი, #1, იანვარ-თებერვალი, 2013წ. გვ.128-130 .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. სოციალური ქსელის საიტების ბაზრის განვითარების ძირითადი ასპექტები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2011წ. #6, 2011. გვ.129-138 .

ფ. დიდებაშვილი. სოციალური ცვლილება და საზოგადოებრივი პროგრესი. საქარტველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ასოციასიის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოსკოვის სახელმწიფო ლინგვისტური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,კავკასიის მაცნე“. 2005წ. №12, თბილისი, გვ.25–30.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა გერმანიასა და საქართველოში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 2.

ვ. დათაშვილი. სოციალურ–ეკონომიკური წყობა იაპონიაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2006წ. 1.

რ. ქინქლაძე. სოციალურ–სტატისტიკური ინფორმაციის უტყუარობის შესახებ. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #6.

ო. ქოჩორაძე, ელისო ცირეკიძე. სოციოკულტუ-რული ანალიზი შედარებით პოლიტიკაში.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2013წ. 2013, N2(26) ტომი I. – 98 გვ. (გვ. 5-15)..

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. #3. (473).