სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში. . საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები . 2009წ. #3. (473).

რ. ანდრიაშვილი. სოციოლოგია, მისი სწავლების შესახებ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2009წ. N3, გვ. 184-186.

რ. ღიბრაძე. სოციოლოგიის მეცნიერების ჩამოყალიბების სათავეებთან. ჟურნალი "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2017წ. 11 გვ..

მ. შონია. სოციოლოგიის პრაქტიკული დანიშნულებისათვის. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2017წ. 9, გვ. 158-168.

ი. კუტუბიძე. სოციოლოგიის როგორც მეცნიერების საგანი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. №31.

ბ. მეფარიშვილი. სოციოლოგიურ მონაცემთა კომპიუტერული ბაზა. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2006წ. #1, ISSN 1512-3979.

თ. სტურუა. სოციოლოგიური კვლევის შედეგების დამუშავების გამოყენებითი პროგრამების პაკეტი. საქართველოს ალგორითმებისა და პროგრამების რესპუბლიკური ფონდი. 1988წ. .

მ. ხოსიტაშვილი. სოციოლოგიური კლევები ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მზარდი მოთხოვნების სამსახურში.. „საქართველოს ბიბლიოთეკა“. . 2015წ. №2 (59). გვ.12-15..

ი. გელენავა. სოხუმის სამასწავლებლო სემინარიის დაარსების ისტორიიდან.. ჟურნალი ,,აფხაზეთის მოამბე”. . 2000წ. აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა აკადემიის პერიოდული ორგანო. #4,.

ნ. გომართელი. სპარსულ-ქართული ლიტერატურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან. ჟურნალი ”კალამი”, 34. 2010წ. გვ.10-13.

გ. ჩიხლაძე, ქ. კაპანაძე. სპექტროსკოპიის თანამედროვე მეთოდები უმცირესი ზომის ობიექტების გამოვლენასა და კვლევაში ქეთევან კაპანაძე, გურამ ჩიხლაძე. ჟ. `განათლება”, სტუ, . 2016წ. №1, (16).

თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Cu(II) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. სტუ,. 2017წ. .

ნ. იმნაძე, მ. ქოჩიაშვილი, მ. ცინცაძე. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Fe (III) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 0წ. .

ო. ტომარაძე. სპექტრული გაზომვები. ფურიე და ვეივლეტ გარდაქმნების შედარება.. სტუ. 2017წ. სტუ მართვის ატომატი– ზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 №2(23).

ა. აბესაძე, ნ. ბებიაშვილი, თ. ბერძენიშვილი. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში. სტუ-ს 90 წლისთ. მიძღვნ. საერთ. სამეც. კონფ. ნაშრომები, II ნ., გვ. 432-434 თბილისი 2012. 2012წ. .

ბ. გვასალია. სპეციალური გამოყენებითი პროგრამების პაკეტების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. #1–2, გვ. 24–26.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. სპეციალური დანამატების შერჩევა სატამპონაჟო ხსნარების შეკვრისა და გამყარების პროცესის დასარეგულირებლად. სამთო ჟურნალი . 2011წ. #2(27), გვ.4.

გ. დანელია, თემურ დალაქიშვილი. სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფებისა და პარტიზანული ჯგუფების მიერ არაერტგვაროვან ადგილმდებარეობაზე ოპერატიულად გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტის ფუნქციური მოდელი. დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია - ,,აკადემიის შრომები". 2005წ. #2; გვ. (83-88).

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, მ. ასათიანი. სპეციალური საკვლევი მოწყობილობის გამოყენება ჭაბურღილების ბურღვის პროცესის ოპტიმიზაცისათვის. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #20, გვ. 150–156 .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ა. ასათიანი. სპეციალური საკვლევი მოწყობილობის გამოყენება ჭაბურღილების ბურღვის პროცესის ოპტიმიზაცისათვის. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2007წ. #21, გვ. 150–156.