სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ზერეკიძე, ნ. ბერიძე, ნ.ბუაჩიძე,, ნ.სურგულაძე.. სპეციალური სამთო ელექტროფიცირებული მონორელსური ტრანსპორტის წევის წევის ამძრავის ძალური ელემენტის კვლევის შედეგები. . საქრთველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული . . 2008წ. ტომი 1, #2(43), .

ბ. მაისურაძე, ზ. სიმონგულაშვილი, ბ. ჯაფარიძე. სპეციალური სახის აღმდგენის მიღება არაკოქსვადი ნახშირებიდან. სტუ, შრომები, N4 (462), 89-93. 2006წ. N4 (462), 89-93.

რ. კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიზე, თ.წივწივაძე, ი.ნადირაძე, ჟ.პეტრიაშვილი, რ.ჯაფარიძე. სპეციპიკური კონფორმაციული სტრუქტურის გავლენა კლოტრიმაზოლის ბიოკომპლექსთა ციტოტოქსიკური აქტიურობის გაზლიერებაში. საქართველ;ოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N2 (78), გვ. 112-119.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, ი.ნადირაძე, ჟ.პეტრიაშვილი, რ.ჟაფარიძე. სპეციპიკური კონფორმაციული სტრუქტურის გავლენა კლოტრიმაზოლის ბიოკომპლექსთა ციტოტოქსიკური აქტიურობის გაძლიერებაში. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N2(vol.78), გვ.112-119.

ლ. ჩიქავა. სპეციფიკური დემოგრაფიული კანონები.. ჟურნალი ”დემოგრაფია” № 6. 2004წ. 6 გვ..

ნ. წერეთელი, ნანობაშვილი დომნა, null. სპეცკონცენტრატიდან მაღალნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობა. სტუ-ს შრომები. 2004წ. N3(453); გვ.19-20.

ლ. ჩხენკელი. სპეცკურსებისა და სპეცსემინარების როლი უცხოელი მოსწავლეების რუსული ენის სწავლებისას საწყის ეტაპზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. შრომები, 5; 222–224.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ, გრიგალაშვილი არჩილი, ნანობაშვილი დომნა. სპეცპროდუქტიანი სილიკომანგანუმის კაზმის თერმოგრავიმეტრიული გამოკვლევა და აირგანვლადობის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი" . 2010წ. N13.

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევან, გრიგალაშვილი არჩილი, ნანობაშვილი დომნა. სპეცპროდუქტიანი სილიკომანგანუმის კაზმის თერმოგრავიმეტრიული გამოკვლევა და აირგანვლადობის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. N13.

ა. გრიგალაშვილი, ნ.წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ.წერეთელი. სპეცპროდუქტიანი სილიკომანგანუმის კაზმის თერმოგრავიმეტრიული გამოკვლევა და აირგანვლადობის განსაზღვრა. თბილისი, ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2010წ. #13 2010 წელი, გვ. 102-109.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. სპილანძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. №3 (497), თბილისი, გვ. 128-130.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. სპილანძის შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2015წ. N3(497), თბილისი, გვ. 128-130.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. სპილენძ-თუთიის მინერალების სელექციის საკითხები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22 .

ნ. მაისურაძე, გ. მანველიძე. სპილენძის (II), თუთიის, კადმიუმის სულფატების კოორდინაციული ნაერთები ლარუსანთან, მათი სინთეზი და იწ. შტანღქმის სპექტრები. საქ. მეცნერებათა აკად. მაცნე. 2012წ. ტ. 38, N 4 ტბილისი.

ე. კაკაბაძე. სპილენძის (II), ნიკელის (II), მანგანუმის (II) პირიდილაზონაფთოლური კომპლექსების შესწავლა არაწყალხსნარებში.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. 5(2), 117-119.

შ. ანდღულაძე, ა. ბერეჟიანი. სპილენძის ამოღების ტექნოლოგია სამთო მომპოვებელი მრეწველობის ტექნოგენური წყლებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2008წ. ISSN - 0132 - 6074 ტომი 34, # 2, გვ.221-224.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. სპილენძის იონების ადსორბციული ამოწვილვა ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლებიდან. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2003წ. ტ. 3, №4, 4 გვ..

ი. გელეიშვილი, ი. ბაზღაძე, მ. გუგეშიძე, ს. ცოცხალაშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, №4, 406-408 გვ(3).

ი. ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი, მ.გუგეშიძე, ს. ცოცხალაშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. თბილისი, ტ 41, №4, ISSN 0132-6074, გვ.408-410.

მ. გუგეშიძე, ი.ბაზღაძე, ი.გელეიშვილი. სპილენძის ნაერთების ზემოქმედება ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2015წ. ISSN0132-6074 ტომი 41 N4 გვ.408-410.