სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე,კ.კეკელიძე. სს “მადნეულის” მამდიდ-რებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შემვსები ვარიანტის დამუშავება . ”სამთო ჟურნალი”, #1(34), თბილისი, . 2015წ. .

ლ. მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე. სს “მადნეულის” მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შემვსე ბი ვარიანტის დამუშავება . ”სამთო ჟურნალი”, #1(34), თბილისი, . 2015წ. N1(34), თბილისი, 50-54.

ი. ჟორდანია. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი . ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #3, თბილისი, 2014 . 2014წ. 6 გვ..

ი. ოსაძე. სსრკ-ის პოლიტიკური ელიტა და საბჭოთა სახელმწიფოს დეზინტეგრაცია (ზოგიერთი მოსაზრება). ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. 19, გვ. 132-137.

ჰ. კუპრაშვილი, ა. ტუკვაძე. სტაბილურობის საგარეო-პოლიტიკური ფაქტორები. პოლიტოლოგიის პრობლემები. . 1999წ. ნაწილი I, ”საზ. ცოდნა”, თბ., გვ. 26-36.

ი. კვესელავა. სტალინიზმი, სტალინის პიროვნულ-პოლიტიკური შტრიხები. თბილისი, კრებული ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #1, . 2009წ. .

კ. კობახიძე, გ. დათუკიშვილი, თოდუა. ი. სტანდარტების ევროპული კომიტეტის პროექტზე ,,რელსების სამაგრების" შესახებ. ტრანსპორტი. 2007წ. #3, 26-27, თბილისი.

ნ. ცანავა. სტანდარტების საერთაშორისო სისტემა და საქართველო, . ჟურნალი "მაცნე" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ეკონომიკის სერია. 2002წ. ტომი10, თბილისი, გამ. "მეცნიერება", გვ6.

ლ. ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია,გ.ნოზაძე. სტატიკურად ცვლადი საანგარიშო სქემის კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარისების საფუძვლები. მშენებლობა. 2011წ. N4(23) გვ.39–42.

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური დაკვირვებების არსი და ძირითადი ამოცანები. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი``. 2007წ. 3 ტომი. გვ.5.

. სტატისტიკური დაკვირვების არსი და ძირითადი ამოცანები. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი`` . 2007წ. 3 ტომი, გვ.5.

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური მაჩვენებლები და სტატისტიკური სიდიდეები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი`` . 2005წ. 1 ტომი. გვ.7.

თ. ბერიძე, ზ. ლიპარტია. სტატისტიკური მეთოდების - "მონტე-კარლოსა" და "ბუტსტრეპის"გამოყენება კომპიუტერულ მოდელირებაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2009წ. .

თ. მენაბდე. სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასებისას. ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2010წ. #3 (38) 33-37 გვ..

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. ISSN 1512-0538 N 3. p. 255-258.

ვ. ბახტაძე, ა.ლომია, დ.ერემიანი, თ.ხუციშვილი. სტაციონარული ველის განაწილების კვლევა, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროების დადგენა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, თბილისი, 79-82.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე . სტაციონარული კატალიზატორი ბამბის ზეთის ჰიდროგენიზაციისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N 4, გვ. 369 .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, კოვზირიძე თ.. სტევია, როგორც ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. №1. გვ. 141-145.