სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემატიკური ქსელური ინტერპრეტაცია. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა"ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 1997წ. გვ. 7.

ა. შანგუა. სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის შესახებ ბანახის სივრცეში. “ინტელექტი”, #2(16), gv. 16-20. 2003წ. .

დ. ჩომახიძე. სტრატეგიული ამოცანა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 5 (126).

ზ. გასიტაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვა და ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემათა ანალიზში. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა N 7-9. 2000წ. .

ო. შონია, ო. ნიკოლეიშვილი დ. მაკასარაშვილი . სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვის სისტემებში. სტუ-ს შრომები, თბილისი, . 2001წ. N4(437), გვ. 150-155.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვის თეორიული საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №1(13), გვ. 387-389.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. სტრატეგიული დანიშნულების ნავთობისა და გაზის მიწისქვეშა საცავების მშენებლობის აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. .

ჯ. კანკაძე, გ.ურეკაძე,ა.კანკაძე,ლ.გარდაფხაძე. სტრატეგიული თუ ფინანსური ინვესტორი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. N 7–9 გვ.3–5.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვის მიმართულებები კომერციულ ბანკში. „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 3 (33) - გვ. 150 – 154.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვის ფილოსოფია, ფინანსური უზრუნველყოფა და კონტროლინგი.. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 3 გვ.106 – 109.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

კ. ღურწკაია, კარლო ღურწკაია, თათია ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N1, გვ. 187-207.

კ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, 187-207.

თ. ქობლიანიძე, ლელა კოჭლამაზაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის თეორიული ასპექტები სასტუმრო ბიზნესში. . გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. „აკადემიური მაცნე. ბიზნესი და მართვა“ . 2013წ. .

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფცია მცირე წარმოებაში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2007წ. № 4, გვ.51-60.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პროცესი მცირე ბიზნესში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №3(7), გვ. 114-121.

მ. სამადაშვილი. სტრესის მართვის პროგრამები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 11-12, 138-142.

დ. კაპანაძე. სტრუქტურირებული ინფორმაციული მიმართებების გრაფიკული მოდელირების, გავრცობისა და ტრანსპორირების შესახებ . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. №2(3) , სტუ, გვ.154-159.

გ. დალაქიშვილი. სტრუქტურული არაერთგვაროვნების გავლენა ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #1 (12) გვ 92-95.