სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, მ.ჭანტურია,გ.ნოზაძე. სტატიკურად ცვლადი საანგარიშო სქემის კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარისების საფუძვლები. მშენებლობა. 2011წ. N4(23) გვ.39–42.

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური დაკვირვებების არსი და ძირითადი ამოცანები. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი``. 2007წ. 3 ტომი. გვ.5.

. სტატისტიკური დაკვირვების არსი და ძირითადი ამოცანები. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი`` . 2007წ. 3 ტომი, გვ.5.

ი. ფრანგიშვილი. სტატისტიკური მაჩვენებლები და სტატისტიკური სიდიდეები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი ``სამეცნიერო ძიებანი`` . 2005წ. 1 ტომი. გვ.7.

თ. ბერიძე, ზ. ლიპარტია. სტატისტიკური მეთოდების - "მონტე-კარლოსა" და "ბუტსტრეპის"გამოყენება კომპიუტერულ მოდელირებაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი", ISSN 1512-0333. 2009წ. .

თ. მენაბდე. სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასებისას. ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2010წ. #3 (38) 33-37 გვ..

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. ISSN 1512-0538 N 3. p. 255-258.

ვ. ბახტაძე, ა.ლომია, დ.ერემიანი, თ.ხუციშვილი. სტაციონარული ველის განაწილების კვლევა, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროების დადგენა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, თბილისი, 79-82.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე . სტაციონარული კატალიზატორი ბამბის ზეთის ჰიდროგენიზაციისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N 4, გვ. 369 .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, კოვზირიძე თ.. სტევია, როგორც ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. №1. გვ. 141-145.

თ. ბარამაშვილი, ნინო წივწივაძე. სტერეოგრაფიული დაგეგმილების საფუძველზე აგებული სივრცითი მექანიზმის სასარგებლო მოდელის შექმნა გრაფიკული რედაქტორით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #2(36) 2016წ. გვ.14-19, ISSN 1512-3537.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. სტერეომეტრიაში პროექციული ნახაზების გამოყენების პრაქტიკა - პოზიციური ამოცანები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N4(443).

ი. ხატისკაცი, ა. ლაშხი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. სტერეომეტრიაში პროექციული ნახაზების გამოყენების საფუძვლები - მეტრული ამოცანები. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N3(449).

გ. გავარდაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ი. კვირკველია. სტეფაწმინდის (ყაზბეგის) რაიონში არსებული ღვარცოფსაშიშროება და სტიქიის რეგულირების გზები. წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. VI გამოცემა, თბილისი.

ბ. ცხადაძე. სტვირის ქართველური ვარიაციები. ,,ლიტერატურა და ხელოვნება’’. 2008წ. #4, გვ. 77-80..

ნ. ხაბეიშვილი. სტილი ინტერიერის დიზაინში.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N2. გვ.59–69. ISSN 1512-3316.

თ. თოდუა. სტილიზებული გამოსახულების პრეპარირების საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - PCPE 2004 – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. თბილისი. 2004წ. .

გ. გავარდაშვილი, ნათია გავარდაშვილი, იამზე კასაბური. სტიქია საქართველოს სამხედრო გზის მლეთა-გუდაურის სერპანტიან უბანზე და მისი შეფასება.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 7-9.

პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი. სტიქიური მოვლენები და საქართველოს საავტომობილო გზები . სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2005წ. #4(36) გვ.122-123.

რ. დიაკონიძე, დიაკონიძე ბ.. სტიქიური მოვლენები, ეკოლოგიური კატასტროფები და ბუნებრივი გარემოს ცვლილება გლობალური დათბობის ფონზე. ჟურნალი ”საქართველოს გეოგრაფია”. 2006წ. # 5, გ.82-85.