სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. დიაკონიძე, დიაკონიძე ბ.. სტიქიური მოვლენები, ეკოლოგიური კატასტროფები და ბუნებრივი გარემოს ცვლილება გლობალური დათბობის ფონზე. ჟურნალი ”საქართველოს გეოგრაფია”. 2006წ. # 5, გ.82-85.

გ. გოგიჩაიშვილი. სტომატოლოგიურ დაავადებათა დიაგნისტიკის ექსერტული სისტემა . ''მეცნიერება და ტექნოლოგიების''. 2006წ. #4–6.

თ. გველესიანი, ციხელაშვილი ზ. გიორგაძე პ. მურღულია ნ. ზამბახიძე ლ.. სტოქასტიკური განუსაზღვ-რელობის პირობებში წყალდიდობის საანგარიშო ხარჯის მოდელირების შესახებ.. მშენებლობა. 2008წ. #3(10). (ISSN 1512-3936).

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, პ.გიორგაძე, ნ.მურღულია. სტოქასტიკური განუსაზღვრელობის პირობებში წყალდიდობის საანგარიშო ხარჯის მოდელირების შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,3(10), გვ.5. თბილისი. 2008წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემანტიკურ-ქსელური ინტერპრეტირება. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები.. 1997წ. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 31-37 გვ. .

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემატიკური ქსელური ინტერპრეტაცია. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა"ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 1997წ. გვ. 7.

ა. შანგუა. სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის შესახებ ბანახის სივრცეში. “ინტელექტი”, #2(16), gv. 16-20. 2003წ. .

დ. ჩომახიძე. სტრატეგიული ამოცანა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 5 (126).

ზ. გასიტაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვა და ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემათა ანალიზში. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა N 7-9. 2000წ. .

ო. შონია, ო. ნიკოლეიშვილი დ. მაკასარაშვილი . სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვის სისტემებში. სტუ-ს შრომები, თბილისი, . 2001წ. N4(437), გვ. 150-155.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვის თეორიული საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №1(13), გვ. 387-389.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. სტრატეგიული დანიშნულების ნავთობისა და გაზის მიწისქვეშა საცავების მშენებლობის აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. .

ჯ. კანკაძე, გ.ურეკაძე,ა.კანკაძე,ლ.გარდაფხაძე. სტრატეგიული თუ ფინანსური ინვესტორი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. N 7–9 გვ.3–5.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვის მიმართულებები კომერციულ ბანკში. „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 3 (33) - გვ. 150 – 154.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვის ფილოსოფია, ფინანსური უზრუნველყოფა და კონტროლინგი.. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 3 გვ.106 – 109.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

კ. ღურწკაია, კარლო ღურწკაია, თათია ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N1, გვ. 187-207.

კ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, 187-207.

თ. ქობლიანიძე, ლელა კოჭლამაზაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის თეორიული ასპექტები სასტუმრო ბიზნესში. . გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. „აკადემიური მაცნე. ბიზნესი და მართვა“ . 2013წ. .