სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. , ა.ცეცხლაძე. ჩაის სასხლავი და საკრეფი აპარატების გამოსაცდელი სტენდი. საქ სსი-ის შრომები . 1989წ. ტ.189.; 126-130გვ..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. ჩაის ფერმენტაციის ინტენსიფიკაცია ახალი აპარატის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. № 3 (481). გვ. 83-86.

. ჩაის ფოთლის დნობის პროცესის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. ჟურნ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. #10–12, გვ.55–57.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე. ჩაის ფოთლის მასის მდუღარე ფენის პირობებში გაყინვის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. 1(13). გვ. 19–24.

მ. რაზმაძე. ჩაის ფოთლის ღნობის პროცესის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" .. 2006წ. # 10–12.

ლ. პაპავა, ო. კიღურაძე. ჩაის ფოთლის ღნობის პროცესის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"2006 წელი.N10-12.. 2006წ. 3გვ..

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ზ. ბერიკიშვილი, ე. მკრტიჩიანი, ა. ვარდოსანიძე. ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის მექანიზაციის პრობლემის კვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #3, . .

გ. ლეჟავა, ი. კამკამიძე, ზ. ბერიკიშვილი, ა. ვარდოსანიძე, ე. მკრტიჩიანი. ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის რობოტული სისტემის მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრა კომპიუტერული ექსპერიმენტების საშუალებით . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2010წ. #7-9.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. ჩაკეტილი კონტურის მქონე ბაგიროვანი საკოჭის გაანგარიშების საკითხები. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N2(25)2012.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე. ჩაკეტილი ოპტიმალური დისიპატიური მართვის სისტემების სინთეზი სინერგეტიკული თეორიის გამოყენებით.. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. ჟურნალის N2(7) გვ. 50-55.

გ. მურჯიკნელი. ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებელი გამოკვლევა იდეალური მახასიათებლების მქონე დაბალსიხშირეული ფილტრების გათვალისწინებით. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ. 3.

თ. ფალავანდიშვილი, ლ.გვასალია, ბ. ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10 N 4. გვ. 112-116.

მ.ციცქიშვილი, ნ.ბუაჩიძე, ც.გოლიაძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა, ლ.ინწკირველი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ორგანული მინარევებისაგან სხვადასხვა შთანმთქმელების გამოყენებით. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.IV, გვ.246-248.

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდვის თანამედროვე მეთოდები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 13.

ზ. ზალიკაშვილი, გ.ზალიკაშვილი, მ.ჩაჩანიძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ბიოქიმიური მეთოდი. სტუ, "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. №1(5),2008 წ. გვ.56-60.

ლ. დევაძე, ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. ჩამნაცვლებლის გავლენა სპიროპირანის დიპოლურ მომენტზე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“ მასალები.. 2010წ. გვ.106-108.

ჯ. ფანჩულიძე, რ. დიაკონიძე და სხვ.. ჩამონადენის კოეფიციენტის ანგარიშის მეთოდიკა წყალშემკრები აუზის ნიადაგ - მორფოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით. საქ. ტექნ. უნივერს. წყალთა მეურნ. ინსტ. სამეცნ. შრ. კრებული #72. 2017წ. .

ი. გუჯაბიძე, ზ.ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის პირობებში გვირაბების განივკვეთის ზომების და სამაგრის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11).