სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. სტატისტიკური მეთოდის 6 (ექვსი სიგმა) გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად . ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი . 2016წ. ISSN 1512-0538 N 3. p. 255-258.

ვ. ბახტაძე, ა.ლომია, დ.ერემიანი, თ.ხუციშვილი. სტაციონარული ველის განაწილების კვლევა, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროების დადგენა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, თბილისი, 79-82.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ი. გოქსაძე , ო. დიოგიძე . სტაციონარული კატალიზატორი ბამბის ზეთის ჰიდროგენიზაციისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2015წ. N 4, გვ. 369 .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, კოვზირიძე თ.. სტევია, როგორც ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმის ნედლეული. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. №1. გვ. 141-145.

თ. ბარამაშვილი, ნინო წივწივაძე. სტერეოგრაფიული დაგეგმილების საფუძველზე აგებული სივრცითი მექანიზმის სასარგებლო მოდელის შექმნა გრაფიკული რედაქტორით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #2(36) 2016წ. გვ.14-19, ISSN 1512-3537.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. სტერეომეტრიაში პროექციული ნახაზების გამოყენების პრაქტიკა - პოზიციური ამოცანები. სტუ-ს შრომები. 2002წ. N4(443).

ი. ხატისკაცი, ა. ლაშხი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი. სტერეომეტრიაში პროექციული ნახაზების გამოყენების საფუძვლები - მეტრული ამოცანები. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N3(449).

გ. გავარდაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ი. კვირკველია. სტეფაწმინდის (ყაზბეგის) რაიონში არსებული ღვარცოფსაშიშროება და სტიქიის რეგულირების გზები. წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. VI გამოცემა, თბილისი.

ბ. ცხადაძე. სტვირის ქართველური ვარიაციები. ,,ლიტერატურა და ხელოვნება’’. 2008წ. #4, გვ. 77-80..

ნ. ხაბეიშვილი. სტილი ინტერიერის დიზაინში.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N2. გვ.59–69. ISSN 1512-3316.

თ. თოდუა. სტილიზებული გამოსახულების პრეპარირების საკითხები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - PCPE 2004 – მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები. თბილისი. 2004წ. .

გ. გავარდაშვილი, ნათია გავარდაშვილი, იამზე კასაბური. სტიქია საქართველოს სამხედრო გზის მლეთა-გუდაურის სერპანტიან უბანზე და მისი შეფასება.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. # 7-9.

პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, დ. გაბრუაშვილი, გ. სურამელაშვილი. სტიქიური მოვლენები და საქართველოს საავტომობილო გზები . სამეცნიერო-ტენიკური ჟურნალი „ენერგია“ . 2005წ. #4(36) გვ.122-123.

რ. დიაკონიძე, დიაკონიძე ბ.. სტიქიური მოვლენები, ეკოლოგიური კატასტროფები და ბუნებრივი გარემოს ცვლილება გლობალური დათბობის ფონზე. ჟურნალი ”საქართველოს გეოგრაფია”. 2006წ. # 5, გ.82-85.

გ. გოგიჩაიშვილი. სტომატოლოგიურ დაავადებათა დიაგნისტიკის ექსერტული სისტემა . ''მეცნიერება და ტექნოლოგიების''. 2006წ. #4–6.

თ. გველესიანი, ციხელაშვილი ზ. გიორგაძე პ. მურღულია ნ. ზამბახიძე ლ.. სტოქასტიკური განუსაზღვ-რელობის პირობებში წყალდიდობის საანგარიშო ხარჯის მოდელირების შესახებ.. მშენებლობა. 2008წ. #3(10). (ISSN 1512-3936).

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, პ.გიორგაძე, ნ.მურღულია. სტოქასტიკური განუსაზღვრელობის პირობებში წყალდიდობის საანგარიშო ხარჯის მოდელირების შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,3(10), გვ.5. თბილისი. 2008წ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემანტიკურ-ქსელური ინტერპრეტირება. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები.. 1997წ. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 31-37 გვ. .

ა. ფრანგიშვილი, რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი. სტოქასტიკური სისტემების სემატიკური ქსელური ინტერპრეტაცია. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა"ტექნიკური უნივერსიტეტი". თბილისი. 1997წ. გვ. 7.

ა. შანგუა. სტოქასტური ინტეგრალის არსებობის შესახებ ბანახის სივრცეში. “ინტელექტი”, #2(16), gv. 16-20. 2003წ. .