სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26138 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჯავახიშვილი. სწავლების ზოგიერთი მეთოდი სახეთაა გამოცნობის სისტემებისათვის. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. 2017წ. N1(23).

ს. ხიზანიშვილი. სწავლების იდეის ალტერნატივები (ქართული და ამერიკული განათლების სისტემის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. # 25, g. 80-85.

თ. ბერიძე, ა.შავგულიძე. სწავლების ინფორმაციული ტექნოლოგიები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №2.

ქ. გიორგობიანი. სწავლების მეთოდები მწერლის შემოქმედებითი პოტენციალის სრულად წარმოდგენისათვის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტდცენტებისათვის. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. N5. გვ.15-18.

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. სწავლების ორგანიზაციის ფორმები . სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

გ. ჩაჩანიძე, ვ. ქელბაქიანი. სწავლების პროფილური დიფერენცირების მათემატიკური მოდელი. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის" სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ. მაძაღუა. სწავლების პროცესები ამომცნობ სისტემებში. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2002წ. #4–6, გვ. 3–6 .

მ. ჩხაიძე, მაძაღუა მაია. სწავლების პროცესები და ეტალონური აღწერების აგება. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. №7-9, გვ.24-27.

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი. სწავლების პროცესის მართვის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის "კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები", სამეცნიერო შრომები, თბილისი . 2011წ. 226-232გვ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე კ.ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება № 1 ( 17 ) თბილისი 2017. 2017წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება№1(17), 2017. 0წ. .

ნ. ხომერიკი. სწავლებისა და ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა უმაღლეს სასწავლებლებში და მისი ღირსებები. საქართველოს აღორძინების ფონდი „ინტელექტი“. 1998წ. 3, 201-202.

თ. ბჟალავა, ი.კიკვაძე, გ.კეკელია. სწორკუთხა ტალღგამტარში მოთავსებული მეტალური ცილინდრისა და დიელექტრიკული ფენისგან შემდგარი სისტემის ზოგიერთი ელექტროდინამიკური თვისებების შესახებ. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1994წ. ტ. 150, # 3, გვ. 442-446.

ა. ტაბატაძე. სწორკუთხა ფორმის ფილების ღუნვაზე ამოცანების გადაწყვეტა კლასიკურ დრეკადობის თეორიაში დაკანონებული კირხოფის ჰიპოთეზის გამოყენების გარეშე.. . 2008წ. .

დ. ტაბატაძე. სწორკუთხედის ფორმის განივკვეთიან დახრილ არეში სითხის ლამინირებულ დინებაზე ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა.. ჟურნალი "ენერგია". 2000წ. #1(13), 2000..

თ. ბაციკაძე, დ.ბედუკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. სწორკუთხოვანი ფირფიტის ბრტელი დაძაბული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..

ჯ. ნიჟარაძე, დ.ბედუკაძე, რ.ჭყოიძე. სწორკუთხოვანი ფირფიტის ბრტელი დაძაბული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. №3(10)..

რ. ცხვედაძე, ნ .ფაილოძე, გ. ყიფიანი. სწორხაზოვანი ხვრელების მქონე გეგმაში დამრეცი სფერული გარსის დაძაბულ მდგომარეობაზე პლასტიკური დეფორმაციების ზემოქმედების გავლენა.. ჰიდროინჟინერია.. 2007წ. #3(3), სტუ, თბილისი, 2007, გვ. 78-82.

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ.. სწორხაზოვანი ხვრეტების მქონე გეგმაში დამრეცი სფერული გარსის დაძაბულ მდგომარეობაზე პლასტიკური დეფორმაციის ზემოქმედების გავლენა. //ჰიდროინჟინერია, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი . 2007წ. #3(3). გვ. 78-82 ISSN 1512-410X.

მ. დოლიძე, შ. ჩხეიძე, ა. ქივთარაძე. სწრაფი მოქმედების საფუარით გამომცხვარი ქატოს და ცეხვილი ფქვილის პურის პროდუკტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. . გაზეთი "რეზონანსი". 2017წ. .