სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გუნია. სტუდენტთა თავისუფალი დრო და საზოგადოებრივი აქტივობა. ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. №26 გვ.84-87.

ნ. მჭედლიშვილი, ი. მოსაშვილი,. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარ¬და¬ჭერით. კონფერენციის შრომების კრებული, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალი-ზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ჩაჩავა ნინო. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარდაჭერით. კონფერენციის შრომების კრებული, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. შეროზია, null. სტუდენტთა ტესტირებისა და შეფასების ავტომატიზებული სისტემა საოფისე პროგრამების გამოყენებით . სტუ. შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. № 1(10).

თ. მენაბდე, სოფიო ბალიაშვილი, ნატალია კვაჭაძე. სტუდენტთა შეფასების ფორმები და მეთოდები ევროპულ და ჩინურ საგანმანათლებლო სისტემაში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი „შრომები“. 2016წ. #1(21) 200-204 გვ..

გ. ბელთაძე, ბ. აკობიძე. სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ინდივიდუალურ-კოოპერატიული მოდელები. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. № 7, თბილისი, გვ. 109-116 .

პ. ლემონჯავა. სტუდენტი, ოჯახი, ეკლესია და უმაღლესი სასწავლებელი. "სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. .

თ. სუხიაშვილი. სტუდენტური სესხების გაცემისა და მისი დაფარვის მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავება, . სტუ-ს შრომები,. 2010წ. 2010, №2(9), გვ.87-90..

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა, დურული ციური. სტუმართმიღების ტექნოლოგია სასტუმროში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ შრომების კრებული. 2016წ. ბათუმი. გვ.127-132..

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. სუათისის მყინვარების კვლევის შედეგები თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2014წ. ტ. 120, გვ. 52-56, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი.

ზ. ვაშაკიძე, მაჩაიძე გ.. სუამის მიზნები, შედეგები, პერსპექტივები. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2008წ. №7-8, გვ. 228-232..

ე. ნინუა. სუბსიდიური პასუხისმგებლობა და მათი წარმოშობის საფუძვლები. . სამეცნ.ჟურნ. მართლმსაჯულება და კანონი. 2015წ. # 5(48)’ 15 გვ.55-60. თბილისი.

З. Хасаиа. სუბსტანციის პრობლემის სამი ძირითადი ასპექტი. ფილოსოფიური ძიებანი. 2012წ. კრებული XVI, გვ. 42-55.

მ. ყიფშიძე, ს. ტარყაშვილი. სუვენირული პროსპექტის კონსტრუირება და გრაფიკული დიზაინი. გამომცემლობა. 2008წ. 1 გვ.81-85.

მ. ნოზაძე. სუვერენული საინვესტიციო ფონდები მსოფლიო ეკონომიკაში. . ბიზნესი და კანონმდებლობა. 0წ. 2009, აპრილი.

ზ. ვაშაკიძე, ჟ. წიკლაური-შენგელია. სუვერენული საინვესტიციო ფონდები მსოფლიო საფინანსო პოლიტიკური ბატონობის ახალი ინსტრუმენტი. ჟურნალი „ეკონომიკა". 2012წ. #1-2, 11-21 გვ..

ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ლ. სტურუა, ნ. ლომსაძე. სულგუნის წარმოების ტექნოლოგია და მისი ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2003წ. №11, გვ. 192-194.

ი. კუტუბიძე. სულიერ ღირებულებათა პრობლემა გლობალიზაციის პირობებში. უნივერსალი. 2012წ. 150-164გვ.

დ. გორგიძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ა. ჯაფარიძე, გორგიძე ივანე, ჯავახაძე გურამი. სულიერი და მატერიალური ერთი სუბსტანციაა. საერთაშორისო კონფერენციის "მეცნიერება და რელიგია" შრომები. 2005წ. .

ე. უთურაშვილი, ედიბერიძე ეთერი, სტურუა ლალი, ლომსაძე ნ.. სულუგუნის წარმოების ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11.