სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩომახიძე. სტრატეგიული ამოცანა. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. 5 (126).

ზ. გასიტაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვა და ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემათა ანალიზში. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა N 7-9. 2000წ. .

ო. შონია, ო. ნიკოლეიშვილი დ. მაკასარაშვილი . სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვის სისტემებში. სტუ-ს შრომები, თბილისი, . 2001წ. N4(437), გვ. 150-155.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული დაგეგმვის თეორიული საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №1(13), გვ. 387-389.

ი. გუჯაბიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ზ. ლებანიძე. სტრატეგიული დანიშნულების ნავთობისა და გაზის მიწისქვეშა საცავების მშენებლობის აუცილებლობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2000წ. .

ჯ. კანკაძე, გ.ურეკაძე,ა.კანკაძე,ლ.გარდაფხაძე. სტრატეგიული თუ ფინანსური ინვესტორი. ჟურნალი"მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. N 7–9 გვ.3–5.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვის მიმართულებები კომერციულ ბანკში. „სოციალური ეკონომიკა“. 2014წ. N 3 (33) - გვ. 150 – 154.

გ. ცაავა. სტრატეგიული მართვის ფილოსოფია, ფინანსური უზრუნველყოფა და კონტროლინგი.. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. # 3 გვ.106 – 109.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

კ. ღურწკაია, კარლო ღურწკაია, თათია ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, გვ.187-207.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N1, გვ. 187-207.

კ. ღურწკაია. სტრატეგიული მარკეტინგი- ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N1, 187-207.

თ. ქობლიანიძე, ლელა კოჭლამაზაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის თეორიული ასპექტები სასტუმრო ბიზნესში. . გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. „აკადემიური მაცნე. ბიზნესი და მართვა“ . 2013წ. .

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფცია მცირე წარმოებაში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2007წ. № 4, გვ.51-60.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პროცესი მცირე ბიზნესში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №3(7), გვ. 114-121.

მ. სამადაშვილი. სტრესის მართვის პროგრამები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 11-12, 138-142.

დ. კაპანაძე. სტრუქტურირებული ინფორმაციული მიმართებების გრაფიკული მოდელირების, გავრცობისა და ტრანსპორირების შესახებ . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. №2(3) , სტუ, გვ.154-159.

გ. დალაქიშვილი. სტრუქტურული არაერთგვაროვნების გავლენა ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #1 (12) გვ 92-95.

ვ. მიქელაშვილი. სტრუქტურული მოუწესრიგებლობები GaMnSb-ის ფირებში და მათი გავლენა ანომალური ჰოლის ეფექტზე . ,ფოტონიკა,სამეცნ.კონფ.მასალები.სტუ. 2011წ. 70-77 გვ. ISBN 978-9941-14-933-7.

მ. ტურძელაძე, ლ. ზუკატიშვილი. სტრუქტურული ფაქტორების გავლენა ბეტონის დეფორმირებისა და რღვევის პროცესებზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-3936, №1,გვ.60–66.