სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფცია მცირე წარმოებაში. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2007წ. № 4, გვ.51-60.

გ. იაშვილი. სტრატეგიული მენეჯმენტის პროცესი მცირე ბიზნესში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2008წ. №3(7), გვ. 114-121.

მ. სამადაშვილი. სტრესის მართვის პროგრამები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 11-12, 138-142.

დ. კაპანაძე. სტრუქტურირებული ინფორმაციული მიმართებების გრაფიკული მოდელირების, გავრცობისა და ტრანსპორირების შესახებ . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. №2(3) , სტუ, გვ.154-159.

გ. დალაქიშვილი. სტრუქტურული არაერთგვაროვნების გავლენა ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. მშენებლობა, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. #1 (12) გვ 92-95.

ვ. მიქელაშვილი. სტრუქტურული მოუწესრიგებლობები GaMnSb-ის ფირებში და მათი გავლენა ანომალური ჰოლის ეფექტზე . ,ფოტონიკა,სამეცნ.კონფ.მასალები.სტუ. 2011წ. 70-77 გვ. ISBN 978-9941-14-933-7.

მ. ტურძელაძე, ლ. ზუკატიშვილი. სტრუქტურული ფაქტორების გავლენა ბეტონის დეფორმირებისა და რღვევის პროცესებზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-3936, №1,გვ.60–66.

ბ. ცხადაძე. სტუ-ს ახალი საგანმანათლებლო გეზის (სტრატეგიის) კვალდაკვალ. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 53-56.

გ. ძნელაძე. სტუ-ს ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული. 2012წ. გვ. 162.

გ. ძნელაძე. სტუდენტების მიერ კონკურსის პრინციპით სპეციალობის არჩევის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული. 2014წ. გვ. 217.

ნ. მაღლაკელიძე, ი.აბულაძე. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების სისტემა და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება.. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია განათლების თანამედროვე გამოწვევები. . 2013წ. გვ.162- 164.

ა. აბესაძე, თ. ბერძენიშვილი. სტუდენტთა გამოცდა-ტესტირების პროგრამული სისტემის შემუშავება სასწავლო მასალის ეტაპობრივი ათვისების გათვალისწინებით. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზ. სისტ., 1(10), გვ.423-424, ISSN 1512-3979, თბილისი, 2011. 2011წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ნ.გელაშვილი ლ.მელაშვილი. სტუდენტთა და ლექტორ–მასეავლებელთა პედაგოგიური თანამშრომლობა და მისი როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციაში . სტუ–ს გამომცემლობა თბილი 11-13 ნოემბერი 1993 წ.. 1993წ. .

ი. ბაციკაძე. სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი,ფორმები და კანონზომიერებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება შრომები 7 (2006 წ.). 2006წ. .

ნ. გუნია. სტუდენტთა თავისუფალი დრო და საზოგადოებრივი აქტივობა. ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. №26 გვ.84-87.

ნ. მჭედლიშვილი, ი. მოსაშვილი,. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარ¬და¬ჭერით. კონფერენციის შრომების კრებული, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალი-ზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ჩაჩავა ნინო. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარდაჭერით. კონფერენციის შრომების კრებული, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. შეროზია, null. სტუდენტთა ტესტირებისა და შეფასების ავტომატიზებული სისტემა საოფისე პროგრამების გამოყენებით . სტუ. შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. № 1(10).

თ. მენაბდე, სოფიო ბალიაშვილი, ნატალია კვაჭაძე. სტუდენტთა შეფასების ფორმები და მეთოდები ევროპულ და ჩინურ საგანმანათლებლო სისტემაში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი „შრომები“. 2016წ. #1(21) 200-204 გვ..

გ. ბელთაძე, ბ. აკობიძე. სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ინდივიდუალურ-კოოპერატიული მოდელები. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2004წ. № 7, თბილისი, გვ. 109-116 .