სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე ა. ბაქრაძე ლ. ბერულავა თ.გუგეშაშვილი თ. შელია. სუნთქვითი ფუნქციის დინამიკა ნაყოფში და ნეონატალურ პერიოდში. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 55-58.

გ. ქვარცხავა, მ. ჩხაიძე, მ. ციცაგი, ა. დოლიძე. სუპერკრიტიკული ექსტრაქციული ტექნოლოგია და გარემო. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. #4, gv.295-296.

გ. ჯანელიძე, ნინო გოგილაშვილი. სუპერმარკეტის ბიზნეს-პროცესების მართვა. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2014წ. #1(17), 137-141გვ..

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. სუპერპლასტიფიკატორები-ახალი თაობის ბეტონების მიღების ეფექტური საშუალება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,, მშენებლობა“ . 2013წ. 2(29), თბილისი 2013 წ. გვ. 51-55.

ნ. რაზმაძე. სუპერპლასტიფიკატორების СПКС-1 და СПКС-2 დამზადება და მათი გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობების წარმოებაში. სამეცნიერო ჟურნალი ''საშენი მასალები და ნაკეთობები''. 1995წ. №1.

ნ. რაზმაძე. სუპერპლასტიფიკატორის გავლენის კვლევა მსუბუქ ბეტონებში. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2003წ. #4-6, 88-90 გვ..

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია ა. სხირტლაძე. სუპოზიტორიების შემადგენლობის შემუშავების ეტაპი - მათემატიკური დაგეგმარება.. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, #5, 2012 წ. გვ. 34-38.. 2012წ. #5, 2012 წ. გვ. 34-38..

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე ლ. ბერულავა მ. გუგეშაშვილი. სუპრავენტრიკულური და პარკუჭოვანი პაროქსიზმული ტაქიკარდია . დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, რეზიდენტებისათვის და ექიმებისათვის, გამომცემლობა `გეორგიკა~, თბილისი-2010. 2010წ. 1-176.

კ. კობახიძე, კუბლაშვილი. დ. სურამის გვირაბის გაწყლოვანება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. #3 (30), 20-21, თბილისი.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა, ალანია ზურაბი. სურნელოვან-არომატული მცენარეების გამოკვლევა და მათი სამრეწველო გამოყენება.. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №16.

ე. უთურაშვილი, ედიბერიძე ეთერი, სტურუა ლალი, ჩიხლაძე მ.. სურნელოვან-არომატული მცენარეების შენახვის თავისებურებანი. საქ. ს/მ მეცნ. აკადემია ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. №10-12.

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაზე. სურსათის მსოფლიო ბაზრის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები და შედეგები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.

ნ. კუციავა, ნ.სინაურიძე. ს.ბაძგარაძე. ნ.კუციავა, თ. ქანთარია, თ. ქანთარია, რ. ქაცარავა. სუსპენზიის მოცულობის ერთეულში მიკროსფეროების რაოდენობისა და თავისუფალი მოცულობის გაანგარიშება შიდა დიამეტრსა და კედლის სისქეზე დამოკიდებულებით.. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ. 19 N 1(37) გვ. 20-24.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, ვ. გაბისონია. სუსტად კონუსური ოპტიმალობის პირობები არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9.

ვ. გაბისონია, მ. სალუქვაძე, ვ. მაისურაძე. სუსტად კონუსური ოპტიმალობის პირობები არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9,გვ. 14-21.

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ , კეკენაძე მ.. სუსტადგამტარი ხარისხოვანი სითხის არასტაციონარული თავისუფალი კონვექციის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 4 (35) 69-75.

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვა საქართველოში. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. 3(82), გვ.101-104, ISSN 2333-3347.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, ხ. არაბიძე. სუფთა განვითარების მექანიზმის მიმდინარეობა და პერსპექტივები საქართველოში. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #1 , გვ. 83-86.

ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, მ. ტატიშვილი, ო. მიქაძე. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #3(477), 2010, გვ. 61-65..